Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
531/21/2023/57 (05120/2023/ORR-18415)
5 000,00 € Obec Rejdová Košický samosprávny kraj
22. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
528/15/2023/13 (4875/2023/OK-16718)
15 000,00 € Obec Margecany Košický samosprávny kraj
22. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
532/21/2023/58 (05054/2023/ORR-17766)
190 000,00 € Mestská časť Košice - Sídlisko KVP Košický samosprávny kraj
19. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí služby
2172/2023/ORR-17312 (509/21/2023/52)
37 800,00 € Prešovská bicyklová skupina Kostitras Košický samosprávny kraj
19. Máj 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011BBT3-11-44 zo dňa 1.12.2021
1208/2023
4 986 423,37 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
19. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
3166/2023/RU-16429 (523/20/2023/2)
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Košický samosprávny kraj
18. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí grantu č. SEPSCPF22_001
4528/2023/OSK-14874 (521/14/2023/85)
30 000,00 € Nadácia Pontis Košický samosprávny kraj
18. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v oblasti Priamej podpory 2023
4461/2023/OSK-14274 (522/14/2023/86)
2 000,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
16. Máj 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
1781/2023/OddER-6786 (512/24/2023/8)
318,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Košický samosprávny kraj
15. Máj 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 12/2023/VB
1013/2023/OSM-12899 (504/9/2023/60)
103,00 € Mesto Spišská Nová Ves Košický samosprávny kraj
12. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 6/2020/IZ
935/2023/OSM-14933 (497/9/2023/56)
0,00 € Obec Zemplínska Teplica Košický samosprávny kraj
12. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci priamej podpory
4461/2023/OSK-14276 (503/14/2023/84)
3 500,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
12. Máj 2023
Zmluva o financovaní bežných výdavkov hospodárskej mobilizácie z prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2023
4225/2023/OVP-11612 (502/18/2023/91)
296,00 € Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
11. Máj 2023
Protokol č. 03731/2022-OV-0250301/22-00
4832/2022/OSM-51656 (489/9/2023/54)
0,00 € Slovenský pozemkový fond Košický samosprávny kraj
11. Máj 2023
Zmluva o dielo č. 00693/2023/ORR-16825
693/2023/ORR-16825 (491/21/2023/51)
16 596,00 € DAQE Slovakia s.r.o. Košický samosprávny kraj
11. Máj 2023
Protokol č. 03159/2022-OV-0250266/22-00
4613/2022/OSM-51679 (487/9/2023/52)
0,00 € Slovenský pozemkový fond Košický samosprávny kraj
11. Máj 2023
Protokol č. 00615/2022-OV-0250056/22-00
1416/2023/OSM-3840 (490/9/2023/55)
0,00 € Slovenský pozemkový fond Košický samosprávny kraj
11. Máj 2023
Protokol č. 00447/2022-OV-0250035/22-00
3593/2022/OSM-51665 (485/9/2023/50)
0,00 € Slovenský pozemkový fond Košický samosprávny kraj
11. Máj 2023
Protokol č. 03720/2022-OV-0250299/22-00
4528/2022/OSM-51673 (488/9/2023/53)
0,00 € Slovenský pozemkový fond Košický samosprávny kraj
11. Máj 2023
Zmluva o nájme dopravného prostriedku č. NZ230135
4963/2023/OVP-17358 (494/18/2023/90)
0,00 € Moris Slovakia s.r.o. Košický samosprávny kraj