Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Marec 2024
Rámcová zmluva
05593/2024/ODDIKT-07467 (173/19/2024/3)
189 922,20 € XEVOS Solutions s.r.o. Košický samosprávny kraj
4. Marec 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
04199/2024/OPaI-06816 (179/8/2024/6)
0,00 € Mesto Spišská Nová Ves Košický samosprávny kraj
4. Marec 2024
Zmluva o krátkodobom nájme priestorov historickej budovy národného divadla Košice KN č. 03/2024
05128/2024/OddOPaZV-04236/2024 (147/12/2024/2)
2 684,86 € NÁRODNÉ DIVADLO KOŠICE Košický samosprávny kraj
4. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí služby
04402/2024/ORRAN-06619 (178/21/2024/19)
88 800,00 € ekolive s.r.o. Košický samosprávny kraj
29. Február 2024
Kúpna zmluva č. 02/2023/KSK
2423/2023/OSM (0279/14/2023)
4 761,82 € Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie, Košice - Šaca Košický samosprávny kraj
27. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011Y479-11-44 zo dňa 7.9.2020
00321/2024/OPaI-06617 171/8/2024/5)
5 819 784,86 € Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
27. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011AFR9-11-44 zo dňa 19.11.2020
74/2024/OPaI-6906 (170/8/2024/4)
6 359 134,74 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky SR Košický samosprávny kraj
27. Február 2024
Zmluva o prevode vlastníctva archeologických nálezov
0064/16/2023/5462 (172/15/2024/2)
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
26. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011Y479-11-44 zo dňa 7.9.2020
395/2024
5 819 784,86 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
26. Február 2024
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 9/2017/NZ zo dňa 2.5.2017 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 27.7.2020
00349/2020/OSM 0233/14/2023 (168/9/2024/10)
0,00 € Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie,Košice-Šaca Košický samosprávny kraj
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5322/2024/OSV-4997 (135/16/2024/45)
45 992,16 € Diecézna charita Rožňava Košický samosprávny kraj
21. Február 2024
Osobitná dohoda o grante 2024/10 Projekt 101166351 - ED Košický samosprávny kraj
157/2024/ODDEZ/00157/2024 (119/21/2024/19)
30 400,00 € Európska únia zastúpená Európskou komisiou Košický samosprávny kraj
21. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
05372/2024/OpaI (111/8/2024/3)
53 251,74 € VERVA, spol. s.r.o., Košice Košický samosprávny kraj
20. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011AFN4-11-44 zo dňa 7.9.2020
75/2024/OPaI-04202 (83/8/2024/2)
4 209 429,52 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky SR Košický samosprávny kraj
19. Február 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej kúpnej zmluve
82/21/2024/13 (00982/2024/ORR-04744)
10,88 € Matilda Eperješová Košický samosprávny kraj
19. Február 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej kúpnej zmluve
81/21/2024/12 (00982/2024/ORR-04743)
6,38 € Vladimír Matta Košický samosprávny kraj
19. Február 2024
Zmluva o spracovaní osobných údajov žiakov školy, školského internátu na serveri KSK
79/14/2024/27 (238/18/2023-1838)
0,00 € Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava Košický samosprávny kraj
19. Február 2024
Dohoda o mlčanlivosti
80/21/2024/11 (05467/2024/ORRUPaZP-05861)
0,00 € Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
15. Február 2024
Zmluva o prevode vlastníctva archeologických nálezov
PUSR-2024-035
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky  Košický samosprávny kraj