Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci priamej podpory
181/2023
3 500,00 € Úrad vlády SR Košický samosprávny kraj
24. Apríl 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011I503-11-11 zo dňa 7.11.2017
1033/2023
3 899 854,49 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
24. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011Y289-11-4 zo dňa 18.08.2020
141/2023/OPai-13783 (442/8/2023/13)
3 117 314,42 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
21. Apríl 2023
Kúpna zmluva
00628/2023/ORR-14292 (441/21/2023/37)
79 719,96 € Cycle Planning Studio, s.r.o. Košický samosprávny kraj
20. Apríl 2023
Memorandum o spolupráci na príprave a implementácii Integrovanej územnej stratégie prostredníctvom Strategicko-plánovacieho regiónu "Dolný Zemplín: Trebišovsko" (ďalej len "memorandum"))
1182/2023/ORR-8434 (433/21/2023/33)
0,00 € Združenie miest a obcí regiónu Južného Zemplína; Združenie miest a obcí pre Medzibodrožie Košický samosprávny kraj
20. Apríl 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011Y289-11-44 zo dňa 18.08.2020
1009/2023
3 117 314,42 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
20. Apríl 2023
Zmluva o krátkodobom nájme priestorov historickej budovy Štátneho divadla v Košiciach
4402/2023/OddOPaZV-14275 (435/12/2023/1)
1 695,58 € Štátne divadlo Košice Košický samosprávny kraj
19. Apríl 2023
Kúpna zmluva
Z20232901_Z
4 054,80 € Slovak Telekom, a.s. Košický samosprávny kraj
19. Apríl 2023
Kúpna zmluva
Z20232902_Z
4 054,80 € Slovak Telekom, a.s. Košický samosprávny kraj
17. Apríl 2023
Dodatok č.6
361/2023/OSM-7933 (378/9/2023/37)
60,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Košický samosprávny kraj
17. Apríl 2023
Dodatok č.3
1253/2023/RU-5290 (377/20/2023/1)
131 000,00 € Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. Košický samosprávny kraj
17. Apríl 2023
Kúpna zmluva
Z20232778_Z
4 919,00 € A-BASE, s.r.o. Košický samosprávny kraj
12. Apríl 2023
Dodatok č. 1
2238/2023/OSV-9851 (376/16/2023/93)
94 615,91 € Centrum včasnej intervencie Košice, n.o. Košický samosprávny kraj
12. Apríl 2023
Dodatok č. 1
1754/2023/OSV-9848 (373/16/2023/90)
34 436,18 € Krajské centrum Asociácie Nepočujúcich Slovenska Košice Košický samosprávny kraj
12. Apríl 2023
Dodatok č.1
2239/2023/OSV-9852 (374/16/2023/91)
87 513,12 € Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice Košický samosprávny kraj
12. Apríl 2023
Dodatok č. 1
1721/2023/OSV-9847 (372/16/2023/89)
298 080,24 € Dorka, n.o. Košický samosprávny kraj
12. Apríl 2023
Dodatok č.1
2279/2023/OSV-9854 (375/16/2023/92)
290 955,48 € Oáza - nádej pre nový život,n.o. Košický samosprávny kraj
11. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
04374/2023/ORR-13292 (371/21/2023/31)
38 000,00 € Vinnay, s.r.o. Košický samosprávny kraj
11. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
04399/2023/ORR-13476 (369/21/2023/29)
5 000,00 € Obec Borša Košický samosprávny kraj
11. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
4377/2023/ORR-13291 (368/21/2023/28)
4 000,00 € Obec Ruskovce Košický samosprávny kraj