Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Marec 2023
Zmluva o spolupráci vo výskume a vývoji
3274/2023/ORR-2396 (346/21/2023/25)
20 000,00 € Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Košický samosprávny kraj
21. Marec 2023
Zmluva o spolupráci vo výskume a vývoji
1/101501/23
Doplnená
52 679,20 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Košický samosprávny kraj
20. Marec 2023
Memorandum o spolupráci na príprave a implementácii Integrovanej územnej stratégie prostredníctvom zástupcu akademického sektora Komory sociálno-ekonomických partnerov Rady partnerstva Košického samosprávneho kraja
08/190001/2023-MEM
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Košický samosprávny kraj
17. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 00909/2023/ORR-06163
909/2023/ORR-6163 (330/21/2023/23)
0,00 € Ing. Jozef Radi, Ing. Ľubica Radiová Košický samosprávny kraj
17. Marec 2023
Zmluva o dielo č. 02465/2023/ORR-06544
2465/2023/ORR-6544 (328/21/2023/21)
35 000,00 € BikeHAUS s.r.o. Košický samosprávny kraj
17. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 00909/2023/ORR-05517
909/2023/ORR-5517 (329/21/2023/22)
0,00 € Brigita Jesenská Košický samosprávny kraj
15. Marec 2023
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
3936/2023/OK-8850 (292/15/2023/4)
400,00 € PhDr. Miroslav Kleban Košický samosprávny kraj
15. Marec 2023
Memorandum o spolupráci
1182/2023/ORR-8475 (290/21/2023/20)
0,00 € Združenie miest a obcí Hnileckého regiónu Košický samosprávny kraj
15. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o vytvorení diela na objednávku a licenčnej zmluve
545/2023/OK-10161 (293/15/2023/5)
0,00 € Autor - Slavomír Szabó; Prevodca - Literárna spoločnosť Pravé orechové Košický samosprávny kraj
15. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
2877/2023/PPODD-10279 (291/7/2023/4)
0,00 € Mgr. Peter Troščák Košický samosprávny kraj
15. Marec 2023
Memorandum o spolupráci
1182/2023/ORR-7651 (289/21/2023/19)
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Košický samosprávny kraj
15. Marec 2023
Dodatok č. 12 k Poistnej zmluve č. 6801820911 na poskytovanie poistných služieb
81/2023/OSM-7932 (327/9/2023/23)
323,77 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Košický samosprávny kraj
13. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
2765/2022/OPaI-57796 (288/8/2023/8)
0,00 € HASTRA s.r.o. Košický samosprávny kraj
13. Marec 2023
Kúpna zmluva
840/2023/OSV-8267 (287/16/2023/86)
5 634,72 € ARJO-HUMANIC SK s.r.o. Košický samosprávny kraj
10. Marec 2023
ZMLUVA O DIELO
160/2023/OPaI-9461 (282/8/2023/7)
417 771,73 € COLAS Slovakia, a.s. Košický samosprávny kraj
10. Marec 2023
ZMLUVA O DIELO
160/2023/OPaI-9462 (281/8/2023/6)
4 049 520,00 € PLEX s.r.o. Košický samosprávny kraj
10. Marec 2023
OSOBITNÁ DOHODA O GRANTE
160/2022/OddEZ-55839 (283/26/2023/1)
30 400,00 € Európska únia, zastúpená Európskou komisiou Košický samosprávny kraj
10. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
01957/2023/SOIROP-05856 (280/22/2023/8)
37 846,25 € Mesto Rožňava Košický samosprávny kraj
9. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
02547/2022/SOIROP-55731 (279/22/2023/7)
139 514,33 € Mesto Moldava nad Bodvou Košický samosprávny kraj
8. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
847/2023/OSM-3874 (278/9/2023/22)
2 898,84 € Obec Letanovce Košický samosprávny kraj