Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2024
Zmluva o spracovaní osobných údajov žiakov školy, školského internátu na serveri Košického samosprávneho kraja
238/18/2023-1831 (61/14/2024/23)
0,00 € Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho Košický samosprávny kraj
30. Január 2024
Servisná zmluva ZML24/003 k softvérovým aplikáciám Digitálne zastupiteľstvo a Digitálne zastupiteľstvo Online
4664/2024/OddIKT (59/19/2024/2)
7 200,00 € ICOS, a.s. Košice Košický samosprávny kraj
29. Január 2024
Zmluva o spracovaní osobných údajov žiakov školy, školského internátu na serveri Košického samosprávneho kraja
238/18/2023-1828 (51/14/2024/19)
0,00 € Stredná odborná škola priemyselných technológií Košický samosprávny kraj
29. Január 2024
Zmluva o spracovaní osobných údajov žiakov školy, školského internátu na serveri Košického samosprávneho kraja
238/18/2023-1830 (50/14/2024/18)
0,00 € Školský internát pri Strednej odbornej škole technickej Košický samosprávny kraj
29. Január 2024
Zmluva o spracovaní osobných údajov žiakov školy, školského internátu na serveri Košického samosprávneho kraja
238/18/2023-1787 (49/14/2024/17)
0,00 € Školský internát Košický samosprávny kraj
29. Január 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 00982/2024/ORR-00383
00982/2024/ORR-00383 (55/21/2024/6)
4,47 € Vladimír Komár Košický samosprávny kraj
29. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o bezodplatnom odovzdaní stavby do údržby a prevádzky
0002/15/2023-5296 (56/21/2024/7)
0,00 € Mesto Gelnica Košický samosprávny kraj
29. Január 2024
Zmluva o spracovaní osobných údajov žiakov školy, školského internátu na serveri Košického samosprávneho kraja
238/18/2023-1827 (52/14/2024/20)
0,00 € Školský internát Košický samosprávny kraj
29. Január 2024
Zmluva o spracovaní osobných údajov žiakov školy, školského internátu na serveri Košického samosprávneho kraja
238/18/2023-1834 (47/14/2024/15)
0,00 € Hotelová akadémia Košický samosprávny kraj
29. Január 2024
Zmluva o spracovaní osobných údajov žiakov školy, školského internátu na serveri Košického samosprávneho kraja
238/18/2023-1829 (48/14/2024/16)
0,00 € Stredná odborná škola informačných technológií Košický samosprávny kraj
29. Január 2024
Zmluva o spracovaní osobných údajov žiakov školy, školského internátu na serveri Košického samosprávneho kraja
238/18/2023-1826 (53/14/2024/21)
0,00 € Školský internát Antona Garbana Košický samosprávny kraj
29. Január 2024
Zmluva o spracovaní osobných údajov žiakov školy, školského internátu na serveri Košického samosprávneho kraja
238/18/2023-1833 (54/14/2024/22)
0,00 € Stredná športová škola Košický samosprávny kraj
26. Január 2024
Zmluva o užívaní elektrickej prípojky a odbere elektrickej energie
0009/15/2023-565 (46/21/2024/5)
50,00 € Obec Bohdanovce Košický samosprávny kraj
26. Január 2024
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
0009/15/2023-558 (45/21/2024/4)
69 240,00 € SYTELI, s.r.o. Košický samosprávny kraj
25. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
4435/2024/ODDZ-00730 (43/17/2024/1)
30 240,00 € Slovak Telekom, a.s. Košický samosprávny kraj
25. Január 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 46/2023/VB
0177/14/2023-01105 (44/9/92024/5)
875,00 € JUDr. Ivan Gašpar, rod. Gašpar Košický samosprávny kraj
23. Január 2024
Zmluva o prevádzkovaní webhostingových služieb
04351/2024/OF-00486 (41/10/2024/2)
11 880,00 € ELLMAN, s.r.o. Košický samosprávny kraj
23. Január 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o vytvorení diela na objednávku a licenčnej zmluve zo dňa 23.11.2023
0015/04/2023 (40/12/2024/1)
0,00 € František Cimbolák Košický samosprávny kraj
22. Január 2024
Zmluva o spolupráci vo výskume a vývoji
3/109001/2023/PROJ (05849/2023/ORR-22698)
20 000,00 € Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Košický samosprávny kraj
19. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 38/2023/VB
0098/14/2023-1029 (33_9_2024_3)
0,00 € Ing. Peter Koterec, rod. Koterec Košický samosprávny kraj