Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Apríl 2023
Dodatok č. 1
1807/2023/OSM-12967(367/9/2023/36)
407,75 € Správa majetku Košického samosprávneho kraja Košický samosprávny kraj
11. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
04375/2023/ORR-13289 (370/21/2023/30)
3 000,00 € Zábavné momenty Košický samosprávny kraj
6. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci vo výskume a vývoji
7/101501/23/ZoSVaV
63 215,04 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Košický samosprávny kraj
5. Apríl 2023
DOHODA o ukončení Zmluvy o spolupráci vo výskume a vývoji č. 01144/2023/ORR
1144/2023/ORR-11572 (363/21/2023/26)
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Košický samosprávny kraj
5. Apríl 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI VO VÝSKUME A VÝVOJI
1144/2023/ORR-9629 (364/21/2023/27)
63 215,04 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG Košický samosprávny kraj
4. Apríl 2023
Protokol č. 02185/2022-OV-0250195/22-00
1250/2023/OSM-203 (359/9/2023/34)
0,00 € Slovenský pozemkový fond Košický samosprávny kraj
4. Apríl 2023
Protokol č. 01960/2022-OV-0250174/22-00
3743/2022/OSM-50023 (360/9/2023/35)
0,00 € Slovenský pozemkový fond Košický samosprávny kraj
4. Apríl 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k. ú. Kráľovský Chlmec, stavebný objekt "SO 06 kanalizačná prípojka dažďová", LV č. 432
250/2023-TV
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Košický samosprávny kraj
3. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci vo výskume a vývoji
10/103001/2023-SPOL
20 000,00 € Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Košický samosprávny kraj
3. Apríl 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 9/2023/VB
1891/2023/OSM-6566 (357/9/2023/32)
533,61 € Východoslovenská distribučná, a.s. Košický samosprávny kraj
31. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB SERVISNEJ PODPORY
3754/2023/OddIKT-11014 (356/19/2023/5)
44 049,60 € TCX s.r.o. Košický samosprávny kraj
29. Marec 2023
Protokol č. 01047/2021-OV-0250089/21-00
1335/2022/OSM-53495 (354/9/2023/31)
0,00 € Slovenský pozemkový fond Košický samosprávny kraj
29. Marec 2023
DOHODA O POSTÚPENÍ práv vyplývajúcich zo záruky a nárokov zo zodpovednosti za vady preložky plynárenského zariadenia a súhlas zhotoviteľa preložky s týmto postúpením
314/2023/OPaI-11103 (355/8/2023/10)
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Košický samosprávny kraj
29. Marec 2023
Protokol č. 02048/2021-OV-0250223/21-00
1028/2022/OSM-50057 (353/9/2023/30)
0,00 € Slovenský pozemkový fond Košický samosprávny kraj
29. Marec 2023
Protokol č. 01561/2021-OV-0250163/21-00
1448/2022/OSM-39843 (352/9/2023/29)
0,00 € Slovenský pozemkový fond Košický samosprávny kraj
28. Marec 2023
Dohoda o náhrade za zriadenie vecného bremena č. 06/2023/VB
1505/2023/OSM-2494 (349/9/2023/27)
75,92 € Východoslovenská distribučná, a.s. Košický samosprávny kraj
28. Marec 2023
Rámcová zmluva č. 02910/2023/OddIKT-09509
2910/2023/OddIKT-9509 (351/19/2023/4)
24 309,33 € Resonate Services, s.r.o. Košický samosprávny kraj
27. Marec 2023
Dohoda o náhrade za zriadenie vecného bremena č. 05/2023/VB
0026/2023/OSM-4936 (348/9/2023/26)
746,04 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košický samosprávny kraj
27. Marec 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 07/2023/VB
2492/2023/OSM-49613 (350/9/2023/28)
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košický samosprávny kraj
24. Marec 2023
Zmluva o dielo
1482/2023/ORR-11132 (342/21/2023/24)
105 774,89 € AURIOL spol. s r.o. Košický samosprávny kraj