Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Máj 2023
Zmluva o nájme dopravného prostriedku č. NZ230093
4963/2023/OVP-17971 (493/18/2023/89)
0,00 € Moris Slovakia s.r.o. Košický samosprávny kraj
11. Máj 2023
Protokol č. 00037/2023-OV-0250010/23-00
1847/2023/OSM-4466 (486/9/2023/51)
0,00 € Slovenský pozemkový fond Košický samosprávny kraj
9. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
483/14/2023/82 (2557/2023/OSK-18273)
273,05 € Combat ju jutsu federation Slovakia Košický samosprávny kraj
9. Máj 2023
Zmluva o úhrade nákladov za služby spojené s prevádzkou a správou nebytových priestorov
484/14/2023/83(2557/2023/OSK-18368)
0,00 € SOŠ dopravy a služieb Strážske Košický samosprávny kraj
5. Máj 2023
Dohoda o zrušení Dohody o spolupráci pri implementácii akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja Košického samosprávneho kraja
1945/2023/OddER-16451 (479/24/2023/7)
0,00 € Obec Perín - Chym Košický samosprávny kraj
5. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí služby "Letáky"
4159/2023/KP (482/1/2023/2)
83 884,57 € Slovenská pošta, a.s. Košický samosprávny kraj
4. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní nenávratného finančného príspevku
2210/2023/ORR-17222 (478/21/2023/50)
589 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Košický samosprávny kraj Košický samosprávny kraj
4. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CNU4-76-80
1109/2023
589 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
28. Apríl 2023
Zmluva o dielo
628/2023/ORR-13839 (465/21/2023/46)
49 200,00 € Prešovská bicyklová skupina Kostitras Košický samosprávny kraj
27. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 04599/2023/ORR-15535
4599/2023/ORR-15535 (468/21/2023/48)
5 000,00 € Košický samosprávny kraj, Košice Región Turizmus paint horses, s.r.o.
27. Apríl 2023
Poistná zmluva
3984/2023/OSM-17181 (457/9/2023/44)
134 976,00 € UNIQA pojišťovňa, a.s. Košický samosprávny kraj
27. Apríl 2023
Rámcová dohoda PRE POISTENIE MAJETKU č. 800773
3894/2023/OSM-14658 (456/9/2023/43)
134 976,00 € UNIQA pojišťovňa, a.s. Košický samosprávny kraj
27. Apríl 2023
ADDENDUM No4 TO GRANT CONTRACT HUSKROUA/1702/8.2/0019
840/2023/OSV-8612 (469/16/2023/147)
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu Maďarska Košický samosprávny kraj
27. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 1/2023/KZ
1715/2023/OSM-12349 (467/9/2023/48)
35 668,56 € Ing. Dušan Slezák; PaedDr. Ján Slezák Košický samosprávny kraj
26. Apríl 2023
Memorandum o spolupráci
01182/2023/ORR-15833 (455/21/2023/41)
0,00 € Regionálne združenie miest a obcí "Zemplín" - Michalovský región Košický samosprávny kraj
26. Apríl 2023
Memorandum o spolupráci
01182/2023/ORR-15407(454/21/2023/40)
0,00 € Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie Košický samosprávny kraj
26. Apríl 2023
Memorandum o spolupráci
01182/2023/ORR-14847 (453/21/2023/39)
0,00 € Via Lux Košický samosprávny kraj
25. Apríl 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011I503-11-11 zo dňa 7.11.2017
314/2023/OPaI-13793 (451/8/2023/15)
3 899 854,49 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
25. Apríl 2023
Memorandum o spolupráci na príprave a implementácii Integrovanej územnej stratégie prostredníctvom zástupcu podnikateľského sektora Komory sociálno-ekonomických partnerov Rady partnerstva Košického samosprávneho kraja
1182/2023/ORR-13491 (452/21/2023/38)
0,00 € KOSIT a.s. Košický samosprávny kraj
25. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci priamej podpory
164/2023
2 000,00 € Úrad vlády SR Košický samosprávny kraj