Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o audítorskej činnosti č. NSM-4-501/2020
NSM-3-199/2023
34 300,00 € BPS Audit, s. r. o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
30. November 2023
Darovacia zmluva
NSM-3-219/2023
0,00 € MUDr. Lucia Illéšová Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
29. November 2023
Zmluva o spolupráci pri vykonaní odbornej zdravotníckej praxe
NSM-17-53/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
28. November 2023
Rámcová kúpna zmluva o dodávke tovaru
NSM-3-206/2023
13 673,55 € TZMO Slovakia, s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
20. November 2023
Poistná zmluva číslo 1110028527 pre poistenie majetku
NSM-3-198/2023
2 349,48 € PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
16. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na vzdelávanie
NSM-3-202/2023
700,00 € Medtronic Slovakia s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
6. November 2023
Rámcová kúpna zmluva o dodávke tovaru
NSM-3-201/2023
27 575,01 € KAMIKO - HYGIENE s. r. o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
3. November 2023
Zmluva o spolupráci pri vykonaní odbornej zdravotníckej praxe
NSM-17-58/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
3. November 2023
Zmluva o spolupráci pri vykonaní odbornej zdravotníckej praxe
NSM-17-43/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
3. November 2023
Zmluva č. 263/2023 o spolupráci pri vykone odbornej zdravotníckej praxe
NSM-17-51/2023
50,00 € Národný ústav detských chorôb Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
25. Október 2023
Rámcová kúpna zmluva
NSM-3-191/2023
4 098,18 € KONDELA s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
25. Október 2023
Rámcová kúpna zmluva o dodávke tovaru
NSM-3-200/2023
7 917,00 € Datacomp s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
17. Október 2023
Kúpna zmluva
NSM-3-193/2023
11 988,00 € EGAMED, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
17. Október 2023
Kúpna zmluva
NSM-3-195/2023
46 380,00 € UNIQUE MEDICAL, s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
17. Október 2023
Dohoda o novácii zmluvy o poskytovaní služieb
NSM-3-188/2023
0,00 € Optovia s r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
17. Október 2023
Kúpna zmluva
NSM-3-189/2023
11 337,00 € Dräger Slovensko, s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
17. Október 2023
Kúpna zmluva
NSM-3-194/2023
170 280,00 € UNIQUE MEDICAL, s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
10. Október 2023
Zmluva o krátkodobom nájme APZ-KV-4-27/2023
NSM-3-184/2023
50,00 € Akadémia Policajného zboru v Bratislave Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
5. Október 2023
Rámcová kúpna zmluva
NSM-3-180/2023
9 001,80 € AQUA PRO EUROPE, a.s. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
3. Október 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
NSM-3-186/2023
1 200,00 € konzultanti.it, s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.