Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Jún 2023
Rámcová dohoda
Z20234901_Z
98 000,00 € OPAlight.SK s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
9. Jún 2023
Rámcová dohoda
Z20235124_Z
11 990,00 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
7. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20234824_Z
8 220,00 € KONE s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
26. Máj 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20232716_Z zo dňa 20.04.2023
NSM-3-107/2023
0,00 € TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
26. Máj 2023
Kúpna zmluva
NSM-3-109/2023
11 378,03 € ULTRAMED, s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
24. Máj 2023
Dodatok č. 3 k Poistnej zmluve č.8-863-010630
Dodatok č. 3 k zmluve č.8-863-010630
0,00 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
23. Máj 2023
Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady
NSM-3-111/2023
0,00 € Ing. Peter Kolenčík Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
22. Máj 2023
Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve
NSM-3-106/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
22. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 20110504-21B
NSM-3-59/2023
0,00 € MUDr. Anna Michalidesová - oftalmológ Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
12. Máj 2023
Kúpna zmluva
NSM-3-101/2023
169 836,21 € IXPERTA s.r.o. (IXPERTA s.r.o., org. zložka) Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
10. Máj 2023
Kúpna zmluva
NSM-3-94/2023
43 104,00 € SURVEYE, s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
24. Apríl 2023
Kúpna zmluva
NSM-3-88/2023
64 992,00 € Askin & Co., spol. s r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
24. Apríl 2023
Kúpna zmluva
NSM-3-89/2023
7 236,00 € SURVEYE, s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
21. Apríl 2023
Kúpna zmluva
NSM-3-84/2023
64 920,00 € Askin & Co., spol. s r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
20. Apríl 2023
Rámcová dohoda
Z20232629_Z
164 949,00 € KORAKO plus, s. r. o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
20. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20232716_Z
2 800,00 € TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
20. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20232718_Z
12 120,00 € KONE s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
19. Apríl 2023
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 500141
NSM-3-93/2023
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
19. Apríl 2023
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 500140
NSM-3-92/2023
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
14. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
NSM-3-82/2023
300 000,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.