Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na vzdelávanie
NSM-3-105/2024
1 000,00 € Medtronic Slovakia s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
17. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri poskytovaní terapeutických aferetických výkonov pre pacientov
19/24
0,00 € Národná transfúzna služba SR Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s.
7. Máj 2024
ZMLUVA O DIELO " Výmena prípojných bodov na detašovaných pracoviskách"
NSM-3-80/2024
24 586,36 € IXPERTA s. r. o., organizačná zložka Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
7. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o prenájme nebytových priestorov zo dňa 12.6.2023
NSM-3-93/2024
0,00 € M.J.TEAM SK, s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
7. Máj 2024
Zmluva o výpožičke zdravotníckeho prístroja
NSM-3-79/2024
0,00 € RADIX MEDICAL spol. s r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
7. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke služieb a energií zo dňa 12.6.2023
NSM-3-92/2024
0,00 € MJF Control, s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
7. Máj 2024
Zmluva o výpožičke č. 008/2024
NSM-3-84/2024
0,00 € WEGA-MS spol. s r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
2. Máj 2024
Dohoda zamestnávateľa a užívateľského zamestnávateľa o dočasnom pridelení zamestnanca č.130/S/2024
NSM-17-34/2024
100,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
2. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ KONZULTAČNÝCH SLUŽIEB V OBLASTI KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI
ZML/0018/2024
138 600,00 € Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Michala, a. s.
2. Máj 2024
Dohoda zamestnávateľa a užívateľského zamestnávateľa o dočasnom pridelení zamestnanca č.132/S/2024
NSM-17-35/2024
100,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
30. Apríl 2024
Dohoda zamestnávateľa a užívateľského zamestnávateľa o dočasnom pridelení zamestnanca č.127/S/2024
NSM-17-33/2024
250,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
29. Apríl 2024
ZMLUVA O DIELO "Analýza servera elektronickej pošty"
NSM-3-82/2024
27 840,00 € ENVIK s. r. o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
29. Apríl 2024
ZMLUVA O DIELO "Analýza stavu sieťovej infraštruktúry IKT"
NSM-3-83/2024
78 840,00 € Alanata a.s. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
29. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva
NSM-3-76/2024
82 374,00 € TECH MEDIA GROUP, s. r. o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
29. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti
NSM-3-86/2024
138 600,00 € Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
29. Apríl 2024
Memorandum o spolupráci
NSM-3-77/2024
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
17. Apríl 2024
Dohoda o mimosúdnom urovnaní
NSM-3-66/2024
0,00 € PROTRIEM, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
17. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke zdravotníckeho prístroja
NSM-3-75/2024
0,00 € Unique Medical s. r. o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
9. Apríl 2024
Zmluva o dielo
NSM-3-70/2024
35 900,00 € HospitalPlan s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
8. Apríl 2024
D O D A T O K č. 3 k zmluve č. SHNM-OD-2018/001561-002 o poskytovaní služieb zo dňa 31.12.2018
NSM-3-74/2024
0,00 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.