Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Júl 2023
Rámcová zmluva o dodávke služieb
DZ 92/2023
0,00 € Aleksandre Gogoladze Verejnoprospešné služby Ružinov, p.o.
18. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
DZ 91/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Verejnoprospešné služby Ružinov, p.o.
13. Júl 2023
Zmluva na servis dochádzkového systému Fingera č. 220561
220561
0,00 € Innovatrics, s.r.o. Verejnoprospešné služby Ružinov, p.o.
11. Júl 2023
Sprostredkovateľská zmluva
DZ 89/2023
9 450,00 € Miloslav Mago Verejnoprospešné služby Ružinov, p.o.
3. Júl 2023
Rámcová zmluva o dodávke záhradníckych služieb
DZ 88/2023
0,00 € Roman Nejedlík Verejnoprospešné služby Ružinov, p.o.
22. Máj 2023
Rámcová zmluva o dodávke služieb
DZ 86/2023
0,00 € Ronald Poór - FERONALD Verejnoprospešné služby Ružinov, p.o.
19. Máj 2023
Kúpna zmluva
DZ 87/2023
9 960,00 € Jozef Kovalčík Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
20. Apríl 2023
Kúpna zmluva
DZ 85/2023
9 750,00 € Jozef Kovalčík Verejnoprospešné služby Ružinov, p.o.
5. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní čistiacich a upratovacích služieb
DZ 84/2023
6 650,00 € SANNEA, s.r.o. Verejnoprospešné služby Ružinov, p.o.
29. Marec 2023
Rámcová poistná zmluva číslo 9059803486 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla podľa VPP PZP 13 - flotila
9059803486
0,00 € Generali Poisťovňa, a.s. Verejnoprospešné služby Ružinov, p.o.
29. Marec 2023
Dodatok č. 1 o zmene koeficientu RZ a výšky zľavy na poistnom k zmluve . 9059803486
9059803486
0,00 € Generali Poisťovňa, a.s. Verejnoprospešné služby Ružinov, p.o.
29. Marec 2023
Rámcová zmluva na servis nákladných motorových vozidiel a dodávku náhradných dielov č. 83-2023
DZ 83/2023
135 000,00 € SERVIS IJ, s.r.o. Verejnoprospešné služby Ružinov, p.o.
27. Marec 2023
Kúpna zmluva č. DZ-81/2023
DZ 81/2023
143 000,00 € Marián Šupa Verejnoprospešné služby Ružinov, p.o.
24. Marec 2023
Kúpna zmluva č. DZ-78/2023
DZ 78/2023
8 189,17 € Marián Šupa Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
20. Marec 2023
Zmluva o pripojení elektrického zariadenia do distribučnej sústavy
122279921
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
20. Marec 2023
Kúpna zmluva
DZ 80/2023
9 400,00 € Jozef Kovalčík Verejnoprospešné služby Ružinov, p.o.
10. Marec 2023
Dodatok č. 003 k Zmluve o dodávke plynu
9106737737
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
30. December 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve 002/2021 - Výkon služby informátora a poskytovanie výjazdov bezpečnostnej služby
Dodatok č. 3 k Zmluve 002/2021
0,00 € GUARD EYE s.r.o. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
29. December 2022
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny, distribúcii elekriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
DZ 77/2022
0,00 € Pow-en, a.s. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
22. December 2022
Rámcová zmluva na uloženie a zhodnocovanie biologicky rozložiiteľného odpadu
DZ 76/2022
134 280,00 € BUČINA EKO, s.r.o. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.