Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o centrálnom obstarávaní bezhotovostného nákupu pohonných hmôt, doplnkových tovarov a služieb prostredníctvom palivových kariet
SNPVF-Z/9/2024
0,00 € Slovnaft, a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
15. Február 2024
Poistná zmluva
SNPVF-Z/7/2024
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
8. Február 2024
Hromadná zmluva o poskytovaní verejných služieb
SNPVF-Z/6/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
22. Január 2024
Z M L U V A č. 232629 08U02 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením zvýšených záchytov uhlíka v lesnej pôde a biomase uskutočnením opatrení ochrany a starostlivosti o chránené územia
SNPVF-Z/4/2024
1 360 000,00 € Environmentálny fond Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
18. Január 2024
Zmluva č. 232197 08U05 o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie
SNPVF-Z/5/2024
79 225,00 € Enviromentálny fond Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
16. Január 2024
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
SNPVF-Z/2/2024
0,00 € Mgr. Jana Gráfová Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
11. Január 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
SNPVF-Z/1/2024
1 680,96 € Marián Šuška Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
9. Január 2024
Zmluva č. SAZP SE/ZVF/2023/4 o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie v rámci Zeleného vzdelávacieho fondu
SNPVF-Z/139/2023
8 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
3. Január 2024
Kolektívna zmluva pre rok 2024 - Národný park Veľká Fatra so sídlom v Martine
SNPVF-Z/138/2023
0,00 € Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry, Odborový zväz vaní, geológie a naftového priemyslu so sídlom Štefánikovo námestie 9, 052 01 Spišská Nová Ves Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
22. December 2023
Z M L U V A č. 232197 08U05 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
232197 08U05
79 225,00 € Environmentálny fond Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
20. December 2023
ZMLUVA č. SAZP SE/ZVF/2023/4 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Zeleného vzdelávacieho fondu
SAZP SE/ZVF/2023/4
Doplnená
8 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
20. December 2023
Kúpna zmluva
SNPVF-Z/136/2023
17 488,80 € Gratex International, a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
19. December 2023
Nájomná zmluva
7410/2023/LSR
2 400,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
14. December 2023
Kúpna zmluva
SNPVF-Z/134/2023
21 593,40 € Flex-it, s.r.o Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
14. December 2023
Kúpna zmluva
SNPVF-Z-135/2023
6 360,00 € Gratex International, a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
6. December 2023
Licenčná zmluva
SNPVF-Z/133/2023
0,00 € Ing. Juraj Žiak Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
16. November 2023
Dohoda o zverení služobného motorového vozuidla na služobné účely
SNPVF-Z/132/2023
0,00 € Ing. Roman Fajth Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
6. November 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
SNPVF-Z/129/2023
0,00 € Ing. Peter Kubík Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
6. November 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
SNPVF-Z/131/2023
0,00 € Ing. Marek Sádovský Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
6. November 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
SNPVF-Z/130/2023
0,00 € Pavel Plavec Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine