Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2023
Kúpna zmluva č. SNPVF-Z/67/2022
67/2023
55 730,00 € Autoklub, a.s Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
17. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IROP-Z-302071CUH8-76-93
71/2023
549 550,80 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
17. Máj 2023
Kúpna zmluva č. SNPVF-Z/68/2023
68/2023
155 700,00 € TSM SLovakia, s.r.o Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
15. Máj 2023
Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania
72/2023
4 800,00 € Vision Consulting, s.r.o Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
12. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CUH8-76-93
1160/2023
549 550,80 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
12. Máj 2023
Zmluva na poskytnutie služieb
24/2023
20 743,75 € ENVIRA, s.r.o. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
12. Máj 2023
Zmluva na poskytnutie služieb
22/2023
320 762,50 € ENVIRA s.r.o Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
12. Máj 2023
Zmluva na poskytnutie služieb
23/2023
202 916,67 € ENVIRA, s.r.o. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
9. Máj 2023
Kúpna zmluva č. SNPVF-Z/25/2023
25/2023
15 700,05 € Loskol, s.r.o Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
9. Máj 2023
Zmluva na poskytovanie služieb
21/2023
Doplnená
8 496,90 € Loskol, s.r.o Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
9. Máj 2023
Zmluva na poskytnutie služieb
20/2023
Doplnená
8 128,90 € Loskol, s.r.o Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
9. Máj 2023
Zmluva na poskytnutie služieb
19/2023
Doplnená
204 561,55 € Iveta Vinarčíková Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
24. Apríl 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci
10/2023
0,00 € RNDr. Martin Vecko Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
24. Apríl 2023
Darovacia zmluva
65/2023
0,00 € PRP, s.r.o Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
19. Apríl 2023
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
55/2023
0,00 € Ing. Július Schestág Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
19. Apríl 2023
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
60/2023
0,00 € Marián Šuška Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
19. Apríl 2023
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
48/2023
0,00 € Zuzana Majková Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
19. Apríl 2023
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
45/2023
0,00 € Ing. Jana Kopecká Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
19. Apríl 2023
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
59/2023
0,00 € Ing. Ivan Šupolík Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
19. Apríl 2023
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
52/2023
0,00 € Pavel Plavec Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine