Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. September 2023
Darovacia zmluva
SNPVF-Z/121/2023
150,00 € Metro, o.z Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
19. September 2023
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
SNPVF-Z/122/2023
0,00 € Ing. Radovan Kmeť Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
13. September 2023
Kúpna zmluva
SNPVF/P-6/2023
28 344,00 € PRP, s.r.o Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
12. September 2023
Zmluva o dielo
SNPVF-Z/120/2023
9 399,24 € INSTAL MT, s. r. o. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
8. September 2023
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie a licenčná zmluva
SNPVF-Z/119/2023
160 200,00 € Kuklica Smerek architekti, s.r.o Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
7. September 2023
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie a licenčná zmluva
SNPVF-Z/118/2023
50 280,00 € Ing. arch. Tomáš Ružiak Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
7. September 2023
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie a licenčná zmluva
SNPVF-Z/97/2023
129 500,00 € BO s.r.o Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
6. September 2023
Kúpna zmluva
SNPVF-Z/108/2023
10 900,00 € Dafné profi, s.r.o. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
6. September 2023
Kúpna zmluva
SNPVF-Z/117/2023
1 684,20 € Dafné profi, s.r.o. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
6. September 2023
Kúpna zmluva
SNPVF-Z/109/2023
4 726,50 € Dafné profi, s.r.o. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
4. September 2023
Zmluva č. 232067 08U02 o poskytnutí finančných prostriedkov z Enviromentálneho fondu na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením zvýšených záchytov uhlíka v lesnej pôde a biomase uskutočnením opatrení ochrany a starostlivosti o chránené územia
SNPVF-Z/115/2023
832 167,00 € Enviromentálny fond Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
4. September 2023
Zmluva o dielo
SNPVF-Z/112/2023
0,00 € Marcom - Sk, s.r.o Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
4. September 2023
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
SNPVF-Z/116/2023
0,00 € MVDr. Martina Pálešová Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
28. August 2023
Z M L U V A č. 232067 08U02 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením zvýšených záchytov uhlíka v lesnej pôde a biomase uskutočnením opatrení ochrany a starostlivosti o chránené územia pr
232067 08U02
832 167,00 € Environmentálny fond Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
25. August 2023
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
SNPVF-Z/113/2023
0,00 € Mgr. Stanislava Pekarová Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
25. August 2023
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
SNPVF-Z/114/2023
0,00 € Mgr. Viktor Blaho Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
22. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC131-2017-22/07
SNPVF-Z/111/2023
Doplnená
1 030 277,13 € Slovenská agentúra životného prostredia Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
22. August 2023
Zmluva o dielo
SNPVF-Z/87/2023
21 900,00 € Maruna, s.r.o Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
22. August 2023
Smlouva o zajištění odborné praxe
SNPVF-Z/110/2023
0,00 € Česká zemědelská univerzita v Praze Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
8. August 2023
Zmluva o odbere odpadu zo zálohovaných obalov
SNPVF-Z/107/2023
0,00 € Správca zálohového systému n.o. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine