Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. September 2023
Nájomná zmluva č. 25072023
25072023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Tala Asmar
5. September 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 07082023
07082023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Ulrika Simonicsová
28. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NNP 5/2023
28082023/1
34 582,50 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Detská pohotovosť NZ, s.r.o.
22. August 2023
ZMLUVA O KLINICKOM SKÚŠANÍ
70033093STR3001
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky [IQVIA RDS Slovakia, s. r. o
16. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA VZDELÁVANIE
SR/2023/455
2 170,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Medtronic Slovakia, s.r.o.
9. August 2023
Dohoda o vzájomnej spolupráci
09082023/3
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
7. August 2023
ZMLUVA O KLINICKOM SKÚŠANÍ
C3651003
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky PPD Investigator Services LLC
1. August 2023
Dohoda o vzájomnej spolupráci
92/2023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
29. Júl 2023
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000518 Dodatok č. 24
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
26. Júl 2023
Nájomná zmluva č. 21072023
21072023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Ahmed S. A. Attar
25. Júl 2023
Zmluva o financovaní výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2023
318/2023
Doplnená
19 649,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ministerstvo zdravotníctva SR
24. Júl 2023
Dohoda o skočení Zmluvy o poskytoivaní služieb č. 1/2006 v znení jej dodatkov
3979/1/2023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
24. Júl 2023
Dohoda o refakturácii nákladov za dodávku elektrickej energie, vody, stočného a služby telefónnej ústredne
3979/2/2023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
20. Júl 2023
Dohoda o refakturáciii nákladov za dodávku elektrickej energie, vody, stočného a služby telefónnej ústredne
20072023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch
20. Júl 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odbornej výchovy študentov č. 29062023
29062023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Univerzita Komenského v Bratislave
20. Júl 2023
Dohoda o skončení Zmluvy o poskytovaní služieb č. 1/2006
20072023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch
14. Júl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NNP 3/2022
13072023/6
801 108,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky FMC - dialyzačné služby, s. r. o.
11. Júl 2023
Zmluva spolupráci pri zabezpečovaní odbornej výchovy študentov
Z/2023/1639/IX/LF/PR
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
10. Júl 2023
Zmluva o praktickej výučbe
225/2023/UCM
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
7. Júl 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 06062023/1
06062023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Michala Majeríková