Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 22/2021/HY
1/2022/NPPC-VUŽV
68 406,76 € Biogal a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 116/2021/HY
5006/2021/NPPC-VÚŽV
164,22 € Viera Tichá Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 66/2021/HY
2/2022/NPPC-VUŽV
282 316,17 € Mach Hydina Budmerice s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 40/2021/HY
3/2022/NPPC-VUŽV
141 097,89 € Hybrav a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 54/2021/HY
4/2022/NPPC-VUŽV
387,07 € Ing. Lenka Božitová, Farma Trnka Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
11. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 114/2021/HY
4553/2021/NPPC-VUŽV
18 863,39 € UNIVERZA, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
10. Január 2022
Zmluva o spolupráci č.119/2021/HY
4495/2021/NPPC-VUŽV
661,02 € Zuzana Frajková SHR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
10. Január 2022
Zmluva o spolupráci č.17/2021/HY
4497/2021/NPPC-VUŽV
16 028,73 € Antony ´s farm s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
10. Január 2022
Zmluva o spolupráci č.76/2021/HY
4496/2021/NPPC-VUŽV
11 241,60 € MOVOS s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 34/2021/HY
3999/2021/NPPC-VÚŽV
352 993,06 € Farma Hyza, a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 44/2021/HY
4001/2021/NPPC-VÚŽV
17 726,24 € Hydinár, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 104/2021/HY
4003/2021/NPPC-VÚŽV
2 983,65 € RD Čierne - Svrčinovec Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 49/2021/HY
4000/2021/NPPC-VÚŽV
33 487,06 € Chicken Meals, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 77/2021/HY
4249/2021/NPPC-VÚŽV
3 747,50 € MVDr. Karch Jozef Agropodnikateľ - SHR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 95/2021/HY
3995/2021/NPPC-VÚŽV
1 284,50 € PD Vlára Nemšová Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 78/2021/HY
3996/2021/NPPC-VÚŽV
9 040,01 € NATURFARM, spol. s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 115/2021/HY
3997/2021/NPPC-VÚŽV
7 873,29 € Valerián Mihňák Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 8/2021/HY
4010/2021/NPPC-VÚŽV
7 213,68 € Agrodružstvo Turňa Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 10/2021/HY
4011/2021/NPPC-VÚŽV
1 102,72 € AGROMAR Udavské, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 32/2021/HY
4009/2021/NPPC-VÚŽV
43 026,42 € Eduard Göbl - Hydinárska farma Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum