Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 23/2021/HY
3114/2021/NPPC-VUŽV
6 550,22 € Blaumont, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
15. December 2021
Zmluva o spolupráci č.9/2021/HY
3115/2021/NPPC-VUŽV
6 933,50 € Agrofarma Staškov, spol. s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
15. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 58/2021/HY
3484/2021/NPPC-VUŽV
253 378,00 € JANEK s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 80/2021/HY
3020/2021/NPPC-VÚŽV
420 104,00 € NOVOGAL, a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 87/2021/HY
3026/2021/NPPC-VÚŽV
67 640,16 € PD Kolárovo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 63/2021/HY
3028/2021/NPPC-VÚŽV
195 827,67 € Lieharenský podnik Nitra, a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 46/2021/HY
3024/2021/NPPC-VÚŽV
39 917,16 € Hydinárska farma Mészáros Alexander Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 102/2021/HY
3021/2021/NPPC-VÚŽV
18 677,82 € Róbert Gazdag, SHR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 3/2021/HY
3025/2021/NPPC-VÚŽV
9 168,29 € AGRO-PERFECT, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 41/2021/HY
3029/2021/NPPC-VÚŽV
10 349,84 € Hydina Furajtár, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 50/2021/HY
3027/2021/NPPC-VÚŽV
3 571,92 € Imrich Bartha Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
9. December 2021
Zmluva o poskytnutí služby č. 83/2021/HY
3023/2021/NPPC-VÚŽV
90 960,63 € Podnik živočíšnej výroby, a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
2. Jún 2021
Príloha č. 1/2021/HY k zmluve č. TT/2021/207 138/HY na vykonávanie kontroly úžitkovosti hydiny, bežcov a liaharenskej prevádzky
Príloha č. 1/2021/HY k zmluve č. TT/2021/207 138/HY
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. BIOGAL a.s.
2. Jún 2021
Zmluva č. TT/2021/207 138/HY na vykonávanie kontroly úžitkovosti hydiny
Zmluva č. TT/2021/207 138/HY
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. BIOGAL a.s.
22. Máj 2017
Dohoda o ukončení zmluvy na vykonávanie KÚ u HY
Zmluva č. 02 402 878 051
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Július Sugar
22. Máj 2017
Dohoda o ukončení prílohy na KÚ u HY
Príloha č. 1/2014 k zmluve č.02 402 878 051
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Július Sugar
21. December 2016
Zmluva o poskytnutí služby č. 77/2016/HY
77/2016/HY
109,21 € REPASU POĽNOFARMA s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
21. December 2016
Zmluva o poskytnutí služby č. 25/2016/HY
25/2016/HY
382,16 € Juevot s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
21. December 2016
Zmluva o poskytnutí služby č. 61/2016/HY
61/2016/HY
6 163,79 € Podnik živočíšnej výroby, a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
21. December 2016
Zmluva o poskytnutí služby č. 10/2016/HY
10/2016/HY
144,78 € Poľnohospodárske družstvo Sokolce Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.