Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 15/2021/HY
3318/2021/NPPC-VUŽV
189,00 € Agrospect s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 96/2021/HY
3319/2021/NPPC-VUŽV
11 994,99 € Poľnohospodárske Podielnické Družstvo Prašice so sídlom Jacovce Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 2/2021/HY
3310/2021/NPPC-VUŽV
2 390,40 € Agro - Bio s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 19/2021/HY
3308/2021/NPPC-VUŽV
324,42 € Attila Magyarics SHR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 90/2021/HY
3305/2021/NPPC-VUŽV
8 516,62 € PD Skalité Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 31/2021/HY
3306/2021/NPPC-VUŽV
8 763,16 € Duräumat Slovakia, spol. s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 16/2021/HY
3317/2021/NPPC-VUŽV
15 233,22 € Agrostaar KB spol. s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 81/2021/HY
3298/2021/NPPC-VUŽV
24 895,50 € OVONA, spol. s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 47/2021/HY
3303/2021/NPPC-VUŽV
6 048,77 € Hyfa s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 30/2021/HY
3304/2021/NPPC-VUŽV
450 238,71 € Domäsko s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 35/2021/HY
3589/2021/NPPC-VUŽV
43 553,97 € Farma Janek, spol. s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 18/2021/HY
3311/2021/NPPC-VUŽV
2 653,63 € AS - AVIS, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 100/2021/HY
3313/2021/NPPC-VUŽV
1 841,81 € REPASU Poľnofarma s.r.o. Jalšové Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 91/2021/HY
3307/2021/NPPC-VUŽV
2 019,71 € Poľnohospodárske Družstvo Sokolce Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 43/2021/HY
3586/2021/NPPC-VUŽV
95 768,75 € Hydina Súlovce , s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 48/2021/HY
3315/2021/NPPC-VUŽV
9 366,25 € HYTI s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 55/2021/HY
3288/2021/NPPC-VUŽV
7 895,37 € Ing. Pavol Kukla Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 26/2021/HY
3294/2021/NPPC-VUŽV
22 132,81 € Brest spol. s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 110/2021/HY
3296/2021/NPPC-VUŽV
52 160,16 € SPOHYPO Rimav. Sobota, a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17. December 2021
Zmluva o spolupráci č.36/2021/HY
3290/2021/NPPC-VUŽV
54 869,99 € Farmavet s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum