Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2016
Zmluva o poskytnutí služby č. 5/2016/HY
5/2016/HY
100,19 € Vegal, s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
20. December 2016
Zmluva o poskytnutí služby č. 64/2016/HY
64/2016/HY
420,29 € Poľnohospodárske družstvo v Smoleniciach Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
16. December 2016
Zmluva o poskytnutí služby č. 46/2016/HY
46/2016/HY
805,32 € AGROMOD s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
15. December 2016
Zmluva o poskytnutí služby č. 36/2016/HY
36/2016/HY
1 637,06 € Valerián Mihňák Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
13. December 2016
Zmluva o poskytnutí služby č.58/2016/HY
58/2016/HY
666,33 € Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
13. December 2016
Zmluva o poskytnurí služby č. 8/2016/HY
8/2016/HY
3 647,14 € Agrodružstvo Kameničná Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
13. December 2016
82/2016/HY
82/2016/HY
633,99 € RoFarm s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
13. December 2016
1/2016/HY
1/2016/HY
1 488,87 € Ing. Ukrop Štefan - AGROUKDO Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
13. December 2016
78/2016/HY
78/2016/HY
24 024,85 € Farma HYZA a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
13. December 2016
57/2016/HY
57/2016/HY
456,85 € Kubus Ján - Akrom farm Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
13. December 2016
80/2016/HY
80/2016/HY
43 088,05 € Branko Slovakia, a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
13. December 2016
24/2016/HY
24/2016/HY
443,35 € AGROFARMA Staškov, s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
13. December 2016
69/2016/HY
69/2016/HY
8 663,21 € Hydina Súlovce, s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
13. December 2016
73/2016/HY
73/2016/HY
1 914,49 € MOVIS-AGRO AK, spol. s r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
13. December 2016
79/2016/HY
79/2016/HY
120,06 € BUPE s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
13. December 2016
53/2016/HY
53/2016/HY
7 657,12 € Eggro - farm, s.r.o. Hydinárska farma Košická Polianka Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
13. December 2016
81/2016/HY
81/2016/HY
350,50 € PROFI ML, s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
13. December 2016
13/2016/HY
13/2016/HY
468,78 € Poľnohospodárska spoločnosť Dolné Saliby, s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
9. December 2016
43/2016/HY
43/2016/HY
268,88 € Michal Rešetár Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
9. December 2016
40/2016/HY
40/2016/HY
914,43 € KOMES PLUS, s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.