Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. December 2021
Zmluva o spolupráci č.75/2021/HY
3291/2021/NPPC-VUŽV
27 649,48 € MOVIS -AGRO, AK. Spol.s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 20/2021/HY
3293/2021/NPPC-VUŽV
227 307,33 € Babičkin dvor, a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 45/2021/HY
3289/2021/NPPC-VUŽV
20 006,63 € Hydináreň Zámostie s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 61/2021/HY
3292/2021/NPPC-VUŽV
4 549,30 € JUEVOT s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 38/2021/HY
3297/2021/NPPC-VUŽV
13 369,26 € Globál spoločnosť s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17. December 2021
Zmluva o spolupráci č.71/2021/HY
3287/2021/NPPC-VUŽV
34 326,24 € Medzičiližie, a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 93/2021/HY
3295/2021/NPPC-VUŽV
5 189,01 € PD v Smoleniciach Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
16. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 13/2021/HY
3119/2021/NPPC-VUŽV
33 727,23 € Agroregión a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
16. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 24/2021/HY
3524/2021/NPPC-VUŽV
1 042,80 € Blažej Hrubovský Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
16. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 88/2021/HY
3523/2021/NPPC-VUŽV
10 057,25 € PD Lieskovec Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
16. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 57/2021/HY
3124/2021/NPPC-VUŽV
4 044,75 € Ján Kubus - AKROM FARM – SHR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
16. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 12/2021/HY
3122/2021/NPPC-VUŽV
630,84 € Agropex s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
16. December 2021
Zmluva o spolupráci č.59/2021/HY
3120/2021/NPPC-VUŽV
2 752,61 € JOJK s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
16. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 113/2021/HY
3522/2021/NPPC-VUŽV
13 812,29 € UNI - CON KYSUCE, spol.s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
16. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 27/2021/HY
3525/2021/NPPC-VUŽV
15 882,06 € Brova , spol.s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
16. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 5/2021/HY
3526/2021/NPPC-VUŽV
1 132,47 € Agro - družstvo Klokoč Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
16. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 67/2021/HY
3117/2021/NPPC-VUŽV
2 885,28 € Marek Horváth SHR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
16. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 25/2021/HY
3118/2021/NPPC-VUŽV
69 344,34 € Branko Nitra, a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
16. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 105/2021/HY
3116/2021/NPPC-VUŽV
5 191,10 € Roľnícke Družstvo Stará Bystrica, družstvo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
16. December 2021
Zmluva o spolupráci č.1/2021/HY
3121/2021/NPPC-VUŽV
18 997,20 € AGO spol. s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum