Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. December 2016
62/2016/HY
62/2016/HY
1 658,26 € PD Hôrka nad Váhom Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
9. December 2016
12/2016/HY
12/2016/HY
4 575,51 € AGROSTAAR KB spol. s r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
9. December 2016
2/2016/HY
2/2016/HY
6 719,65 € SPOHYPO Rimavská Sobota, a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
9. December 2016
75/2016/HY
75/2016/HY
187 565,83 € MACH Hydina Budmerice s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
9. December 2016
3/2016/HY
3/2016/HY
686,80 € HYDINÁREŇ ZÁMOSTIE, s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
9. December 2016
19/2016/HY
19/2016/HY
1 349,85 € AGO spol. s r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
9. December 2016
18/2016/HY
18/2016/HY
29 647,96 € JANEK s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
9. December 2016
17/2016/HY
17/2016/HY
3 394,93 € FARMAVET, s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
9. December 2016
59/2016/HY
59/2016/HY
71 150,81 € Liaharenský podnik Nitra, a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
9. December 2016
51/2016/HY
51/2016/HY
654,88 € AGRO - MOLD GROUP, s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
9. December 2016
49/2016/HY
49/2016/HY
772,40 € Agrodružstvo Turňa Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
9. December 2016
45/2016/HY
45/2016/HY
1 073,25 € UNIVERZA, s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
9. December 2016
39/2016/HY
39/2016/HY
922,58 € Farma Zemplín s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
9. December 2016
38/2016/HY
38/2016/HY
1 268,07 € BROVA spol. s r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
9. December 2016
34/2016/HY
34/2016/HY
208,25 € Poľnohospodárske družstvo Malý Horeš-Pribeník Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
9. December 2016
29/2016/HY
29/2016/HY
345,77 € Roľnícke družstvo Stará Bystrica, družstvo Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
9. December 2016
21/2016/HY
21/2016/HY
779,24 € UNI - CON Kysuce spol. s r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
9. December 2016
47/2016/HY
47/2016/HY
386,22 € HYFA s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
9. December 2016
42/2016/HY
42/2016/HY
558,21 € TATRA-AGROLEV, s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
9. December 2016
35/2016/HY
35/2016/HY
2 243,85 € GLOBÁL, spoločnosť s ručením obmedzeným Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.