Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. December 2016
33/2016/HY
33/2016/HY
629,91 € Roľnícke družstvo Čierne-Svrčinovec Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
9. December 2016
15/2016/HY
15/2016/HY
1 118,71 € AS-Avis s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
9. December 2016
76/2016/HY
76/2016/HY
85,90 € GYRON-HYFA s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
9. December 2016
68/2016/HY
68/2016/HY
13 887,18 € Hybrav a.s., Hydinárska farma Bodok D.Obdokovce 702 Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
9. December 2016
63/2016/HY
63/2016/HY
395,23 € Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
9. December 2016
23/2016/HY
23/2016/HY
4 058,96 € Farma Janek s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
9. December 2016
7/2016/HY
7/2016/HY
2 993,27 € MEDZIČILIZIE, a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
9. December 2016
4/2016/HY
4/2016/HY
1 283,02 € Rimgal, spol. s r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
21. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 62/2015/HY
3118/2015/NPPC
2 406,00 € AGROMOD, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 80/2015/HY
3104/2015/NPPC
16,40 € Bázsánpuszta, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
15. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 95/2015/HY
3102/2015/NPPC
2 446,10 € TECHO – STAV, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
15. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 76/2015/HY
3098/2015/NPPC
1 908,80 € RAB, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 88/2015/HY
3079/2015/NPPC
27 382,30 € Ekobauernhof, a. s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 45/2015/HY
3080/2015/NPPC
2 959,40 € KOMES PLUS, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 24/2015/HY
3095/2015/NPPC
1 798,80 € MVDr. Jozef Karch – Agropodnikateľ – SHR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 15/2015/HY
3096/2015/NPPC
2 885,40 € Poľnohospodárske družstvo v Smoleniciach Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 4/2015/HY
3072/2015/NPPC
3 165,00 € Agrodružstvo Kameničná Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 58/2015/HY
3074/2015/NPPC
1 059,80 € Rimgal, spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 75/2015/HY
3086/2015/NPPC
70 034,40 € Farma HYZA a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 87/2015/HY
3076/2015/NPPC
7 045,80 € Eggro – farm, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum