Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 16/2015/HY
3068/2015/NPPC
16,80 € Poľnohospodárske družstvo Kvakovce Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 48/2015/HY
3070/2015/NPPC
762,70 € Michal Rešetár Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 44/2015/HY
3091/2015/NPPC
1 460,10 € Domäsko s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 66/2015/HY
3075/2015/NPPC
1 478,20 € Poľnohospodárska spoločnosť Dolné Saliby, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 14/2015/HY
3078/2015/NPPC
1 140,50 € Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 6/2015/HY
3097/2015/NPPC
479,40 € Poľnohospodárske družstvo Sokolce Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 56/2015/HY
3071/2015/NPPC
31 567,40 € MACH HYDINA Budmerice, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 82/2015/HY
3073/2015/NPPC
1 369,30 € Morky Petránek, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 1/2015/HY
3087/2015/NPPC
5 246,10 € AGRO ARSOL s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 39/2015/HY
3088/2015/NPPC
1 455,50 € PODTATRANSKÁ HYDINA, a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 94/2015/HY
3089/2015/NPPC
1 737,10 € GIGAS SLOVAKIA, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 92/2015/HY
3090/2015/NPPC
87 715,80 € BEST MEAT s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 85/2015/HY
3092/2015/NPPC
7 161,90 € HYDINA SLOVENSKO s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 81/2015/HY
93/2015/NPPC
252,00 € Ing. Pavol Brek Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 51/2015/HY
3077/2015/NPPC
9 350,70 € ProOvo, a. s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 50/2015/HY
3094/2015/NPPC
1 554,50 € Ing. Pavel Kukla Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 61/2015/HY
3069/2015/NPPC
3 306,40 € UNIVERZA, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
11. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 29/2015/HY
3056/2015/NPPC
9 098,30 € FARMAVET, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
11. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 26/2015/HY
3058/2015/NPPC
10 834,10 € BIOGAL, a. s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
11. December 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 8/2015/HY
3052/2015/NPPC
22 241,30 € Liaharenský podnik, a. s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum