Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 109/2021/HY
4007/2021/NPPC-VÚŽV
99,23 € Ondrej Behunčík, SHR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 4/2021/HY
4008/2021/NPPC-VÚŽV
103,95 € Agro Va Ing. Ivana Vallová - SHR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 39/2021/HY
3998/2021/NPPC/VÚŽV
1 127,10 € Gyron - Hyfa, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 70/2021/HY
4004/2021/NPPC-VÚŽV
185,43 € Matúš Zuzic Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 92/2021/HY
4005/2021/NPPC-VÚŽV
1 421,00 € PD v Búči Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 86/2021/HY
4006/2021/NPPC-VÚŽV
8 093,52 € PD Hôrka nad Váhom Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 84/2021/HY
4248/2021/NPPC-VÚŽV
7 017,68 € Poľnohospodárska spoločnosť Dolné Saliby, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 101/2021/HY
4002/2021/NPPC-VÚŽV
8 276,93 € Rimgal, spol. s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
6. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 42/2021/HY
4417/2021/NPPC-VÚŽV
65 593,92 € Hydina Holding, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
6. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 11/2021/HY
4416/2021/NPPC-VÚŽV
12 374,95 € AGROMOD, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
28. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 7/2021/HY
4177/2021/NPPC-VUŽV
35 578,40 € Agrodružstvo Kameničná Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 28/2021/HY
3300/2021/NPPC-VUŽV
2 023,60 € BUPE s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 112/2021/HY
3312/2021/NPPC-VUŽV
2 251,00 € Tomáš Bartha SHR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 85/2021/HY
3309/2021/NPPC-VUŽV
165,48 € Poľnohospodárske Družstvo Bošáca Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 82/2021/HY
3316/2021/NPPC-VUŽV
264,60 € Pavol Hlučil Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 21/2021/HY
3314/2021/NPPC-VUŽV
331,79 € Bc. Lukáš Kováč Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 60/2021/HY
3587/2021/NPPC-VUŽV
6 527,73 € MYM Kuco s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 108/2021/HY
3588/2021/NPPC-VUŽV
525,00 € Peter Gulán SHR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 89/2021/HY
3299/2021/NPPC-VUŽV
3 741,43 € Poľnohospodárske Družstvo Malý Horeš - Pribeník Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. December 2021
Zmluva o spolupráci č. 103/2021/HY
3585/2021/NPPC-VUŽV
9 863,28 € RoFarm s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum