Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. December 2016
20/2016/HY
20/2016/HY
11 315,09 € SHP a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
9. December 2016
74/2016/HY
74/2016/HY
12 357,11 € MOVOS, spol. s r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
9. December 2016
71/2016/HY
71/2016/HY
480,86 € Ing. Pavel Kukla Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
9. December 2016
9/2016/HY
9/2016/HY
9 917,76 € Poľnohospodárske družstvo Kolárovo Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
9. December 2016
6/2016/HY
6/2016/HY
28 848,59 € Babičkin dvor, a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
9. December 2016
22/2016/HY
22/2016/HY
1 253,87 € Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
9. December 2016
60/2016/HY
60/2016/HY
738,68 € Poľnohospodársko-podielnicke družstvo Prašice Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
9. December 2016
48/2016/HY
48/2016/HY
409,86 € BLAUMONT, s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
9. December 2016
11/2016/HY
11/2016/HY
53 334,23 € NOVOGAL a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
9. December 2016
44/2016/HY
44/2016/HY
4 832,21 € Rudolf Pöhm, Pöhm & Göbl Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
9. December 2016
31/2016/HY
31/2016/HY
1 644,70 € AGROPOINT, s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
9. December 2016
54/2016/HY
54/2016/HY
34 482,11 € BEST MEAT, s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
9. December 2016
27/2016/HY
27/2016/HY
5 638,09 € Hydina holding, s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
9. December 2016
26/2016/HY
26/2016/HY
222,84 € MJM KUCO s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
9. December 2016
70/2016/HY
70/2016/HY
6 634,57 € NAVI spol. s r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
9. December 2016
66/2016/HY
66/2016/HY
7 793,32 € BIOGAL a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
9. December 2016
28/2016/HY
28/2016/HY
196,82 € Agroregión a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
9. December 2016
32/2016/HY
32/2016/HY
561,73 € MORKY PETRÁNEK s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
9. December 2016
30/2016/HY
30/2016/HY
604,60 € HYTI, s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
9. December 2016
65/2016/HY
65/2016/HY
610,15 € Ing. Oto Valachovič - FERINA Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.