Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
131/2024-2060-2063
1 640,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky
21. Jún 2024
Zmluva o preložke verejnej elektronickej komunikačnej siete
20240055
0,00 € FibreNet, s.r.o., MH Invest, s.r.o.
21. Jún 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1656-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Elektroprojekt s.r.o.
21. Jún 2024
Zmluva o reklame
141/24/CEZ
50 000,00 € ART FILM FEST s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
21. Jún 2024
Rámcová zmluva na poskytovanie podporných služieb webovej stránky siea.sk č. 37/2024/KGR
37/2024/KGR
30 840,00 € MADASOFT s. r. o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
21. Jún 2024
Kúpna zmluva
KZ/21463/2024/Piešťany
27 153,57 € Ľudmila Sivová MH Invest, s.r.o.
21. Jún 2024
RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
150/2024-2060-2030
100 614,00 € RODEX CAR, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21. Jún 2024
Zmluva o charitatívnej reklame, ev. č. 130/24/CE
130/24/CE
30 000,00 € Slovenská kanoistika Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
21. Jún 2024
Kúpna zmluva
KZ/20858/2024/HS
530,07 € Mgr. Vlasta Červenková MH Invest, s.r.o.
21. Jún 2024
Zmluva o dielo na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie zákazníckych centier SPP
113/24/CEZ
0,00 € at26, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
21. Jún 2024
Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve na poskytovanie služieb technickej podpory SW riešenia DATAMINING ev. č. 113/19/CEZ zo dňa 29.05.2019 v znení Dodatku č. 1 ev. č. 154/22/CEZ zo dňa 30.05.2022
109/24/CEZ
0,00 € IBM Slovensko, spol. s r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
21. Jún 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1657-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ing. Peter Tomeček
21. Jún 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1507-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra BENJY s. r. o.
21. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku, ev. č. 131/24/CEZ
131/24/CEZ
20 000,00 € Slovenská kanoistika Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
21. Jún 2024
ZMENOVÝ LIST č. 2 odsúhlasený v súlade s čl. XVII. Zmluvy o dielo na zhotovenie stavby „Zákaznícke centrum SPP OC AUPARK Žilina“ ev. č. 312/23/CEZ, zo dňa 26.10.2023
105/24/CEZ
3 153,95 € DCorp s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
21. Jún 2024
Štúdia dovybavenia systému fyzickej ochrany JAVYS, a. s.
ZM-65-24-1-00399-05300
11 940,00 € C.G.C. CorpSec, spol. s r.o. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
21. Jún 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1658-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Andrej Mikla AM - Klíma
21. Jún 2024
Zmluva o dielo na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie zákazníckych centier SPP Michalovce, Komárno a Humenné
83/24/CEZ
28 315,00 € at26, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
21. Jún 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb prevádzkovania a správy elektrických nabíjacích staníc
100/24/CEZ
0,00 € SEAK, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
21. Jún 2024
Zmluva o reklame č. 0202/0014/24
118/24/CEZ
36 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Slovenský plynárenský priemysel, a.s.