Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
13-5984-2024
105,34 € Angela Tokarčiková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
13-6045-2024
177,35 € Marek Drotár Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
13-6042-2024
12,54 € Otília Popíková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
15-5271-2024
1 475,08 € Ladislav Mrazko Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
15-5273-2024
800,56 € František Hanušovský Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
15-5259-2024
738,19 € Mária Hrehorová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
15-5256-2024
26,74 € Pavol Tóth Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
15-5234-2024
26,74 € Verona Tóthová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
15-5222-2024
1 914,10 € Mária Bernátová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
13-6078-2024
92,17 € Mária Majorošová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. Máj 2024
Darovacia zmluva
ZM-61-24-1-00155-00010
300,00 € Mgr. Michal Petrikovič Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
24. Máj 2024
Darovacia zmluva
ZM-61-24-1-00151-00010
500,00 € Jana Dolníková Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
14-5775-2024
124,26 € Milan Kováč Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
14-5766-2024
4 669,47 € František Lučkai Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
13-5910-2024
555,22 € Mária Vargová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
14-5889-2024
1 261,25 € Soňa Szilágyiová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
14-5860-2024
4,89 € Viera Kolesárová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
14-5848-2024
3 596,92 € Ján Bittó Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
14-5712-2024
2 520,54 € Margita Vargová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
14-5736-2024
1 186,54 € Vladimír Bittó Valaliky Industrial Park, s. r. o.