Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
99338
1 500,00 € Július Bodon, Elvíra Bodonová Slovenská inovačná a energetická agentúra
31. Máj 2023
Zaškolenie obsluhy a opravy VTZ tlakových v zmysle § 17 a § 18 vyhl. 508/2009 Z.z.
OZ-40-23-1-000252-00120
1 260,00 € RevTech s.r.o. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
31. Máj 2023
VP/22/12600/001
VP/22/12600/001
0,00 € SOZA Múzeum obchodu
31. Máj 2023
VP/22/12600/026
VP/22/12600/026
0,00 € SOZA Múzeum obchodu
31. Máj 2023
VP/22/12600/015
VP/22/12600/015
0,00 € SOZA Múzeum obchodu
31. Máj 2023
VP/22/12600/018
VP/22/12600/018
0,00 € SOZA Múzeum obchodu
31. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny 26/22
1 550,00 € International network agency Múzeum obchodu
31. Máj 2023
VP/22/12600/020
VP/22/12600/020
0,00 € SOZA Múzeum obchodu
31. Máj 2023
VP/22/12600/003
VP/22/12600/003
0,00 € SOZA Múzeum obchodu
31. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci formou voucher poukážky na procesný audit
462/2023/SP-R
9 600,00 € Golden Product, s.r.o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
31. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny 5/22
2 550,00 € Maximum Booking Múzeum obchodu
31. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny 10/22
1 950,00 € Agencia Delta Múzeum obchodu
31. Máj 2023
'Dodanie tovaru Seven Plast 90 R
OZ-44-23-1-00355-04310
3 468,00 € METAL SERVIS Inžiniering, s.r.o. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
31. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny 20/22
1 550,00 € On Stage Ug Múzeum obchodu
31. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny 7/22
850,00 € International agency network Múzeum obchodu
31. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny 8/22
530,00 € Edgar Garcia Múzeum obchodu
31. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny 9/22
700,00 € Teenage Head Music Múzeum obchodu
31. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny 11/22
700,00 € KBN Hamburg Múzeum obchodu
31. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny 12/22
950,00 € Agencia Delta Múzeum obchodu
31. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci formou voucher poukážky na procesný audit
477/2023/SP-R
9 600,00 € SEPRON BB s.r.o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky