Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC411-2022-79/CUW8
KZP-PO4-SC411-2022-79/CUW8
20 061,20 € MEDOS VARGA, spol. s r.o Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2. Jún 2023
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
216/2023
0,00 € DC MEDICAL s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
2. Jún 2023
Darovacia zmluva
ZM-61-23-1-00196-00010
1 500,00 € Obec Špačince Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
2. Jún 2023
Darovacia zmluva
ZM-61-23-1-00202-00010
1 000,00 € Tenisový klub Červeník Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
2. Jún 2023
Darovacia zmluva
ZM-61-23-1-00210-00010
2 000,00 € ART FILM FEST, n. o. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
2. Jún 2023
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
218/2023
0,00 € IoMobility Solutions, s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
101078
1 500,00 € Maruška Gejza Slovenská inovačná a energetická agentúra
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
101470
1 500,00 € Ing. Peter Střelec, Michaela Střelcová Slovenská inovačná a energetická agentúra
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
101914
2 720,00 € Jaroslav Kuruc Slovenská inovačná a energetická agentúra
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
97051
1 500,00 € Tomáš Pivarči, Mgr. PhD., Daniela Guffová, Mgr. PhD. Slovenská inovačná a energetická agentúra
2. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC411-2022-79/CUF2
KZP-PO4-SC411-2022-79/CUF2
41 028,00 € B.M. Kávoviny, spol. s r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2. Jún 2023
Zmluva č. 017/2023 o poskytnutí finančnej podpory z finančných prostriedkov Nadácie Ministerstva Slovenskej republiky
Zmluva č. 017/2023 o poskytnutí finančnej podpory z prostriedkov Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
20 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Nadácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
2. Jún 2023
Rámcová zmluva o dielo č. 015/2023 - VO
Z23/041
59 342,15 € KREATOR ATELIER, s.r.o. MH Invest II, s. r. o.
2. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SOI/2023/07
0,00 € SIRS - Development, a.s. Slovenská obchodná inšpekcia - Ústredný inšpektorát SOI
2. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní vysielacieho času
52/2023/OMČ
158 368,39 € BAUER MEDIA Slovakia, k.s. Slovenská inovačná a energetická agentúra
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
96068
3 400,00 € Peter Mitra, Mária Mitrová Slovenská inovačná a energetická agentúra
2. Jún 2023
Kúpna zmluva
4650095/2023
119 184,00 € SEPS, a.s. TRANSPETROL, a. s.
2. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve na nákup ochranných pracovných prosriedkov
D014670109/2023
0,00 € Dexis Slovakia s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
2. Jún 2023
Zmluva o spolupráci a prenájme priestorov - Emerging Space 2023
2015/2023
3 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislava Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
2. Jún 2023
Darovacia zmluva
ZM-61-23-1-00208-00010
1 000,00 € Bežecký klub Malženice Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.