Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Jún 2024
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve o nájme miesta na stožiari a časti pozemku
D02358057/ 2024
0,00 € TRANSPETROL, a.s. Slovenská republika v zastúpení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
12. Jún 2024
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
91/2024
0,00 € SK - TEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
12. Jún 2024
Kúpna zmluva
13-6026-2024
86,21 € Eva Gajdošová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
12. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA na hnuteľné veci č. KZP-PO4-SC411-2022-79/CTI8/ZZ/1
KZP-PO4-SC411-2022-79/CTI8/ZZ/1
0,00 € LARA SERVIS, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
12. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
102/2024-2060-4240
45 153 155,34 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12. Jún 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
61/2021-2060-4230-AMC9-ZZ-1
192 360,65 € RUBBER 24, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12. Jún 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1640-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra SEJKA s. r. o.
12. Jún 2024
Kúpna zmluva
13-6035-2024
4,12 € Danka Moňoková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
11. Jún 2024
Delimitačný protokol č. 8/2024
119/2024-2060-2063
0,00 € Mesto Handlová Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11. Jún 2024
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
88/2024
0,00 € Resolve Group s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
11. Jún 2024
Školenie MS Excel - konzultácie
OZ-90-24-1-00255-00120
960,00 € eAcademy, s.r.o. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
11. Jún 2024
Dohoda o poskytnutí jednorazovej finančnej náhrady za zriadenie vecného bremena
DoNzVB/10041/2024/Šurany
192,92 € Ing. František Ikrényi MH Invest, s.r.o.
11. Jún 2024
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
87/2024
0,00 € PLQ Development s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
11. Jún 2024
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
85/2024
0,00 € ECO URBAN GROUP spol. s r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
11. Jún 2024
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
89/2024
0,00 € ZERO emission company s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
11. Jún 2024
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
86/2024
0,00 € Hybrid House s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
11. Jún 2024
Rámcová dohoda
SOI/2024/09
0,00 € Lamitec, spol. s r. o. Slovenská obchodná inšpekcia - Ústredný inšpektorát SOI
11. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 9/2024
16/2024-2060-2063
381,83 € Katarína Mrázová Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA na hnuteľné veci č. OPII-MH/DP/2022/9.5-35/CQK2/ZZ/1
OPII-MH/DP/2022/9.5-35/CQK2/ZZ/1
0,00 € JOCHMAN s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
11. Jún 2024
Oboznamovanie na práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou
OZ-90-24-1-00349-00120
702,00 € VEMAL, s.r.o. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.