Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
101410
1 500,00 € Róbert Dula Slovenská inovačná a energetická agentúra
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
101806
1 500,00 € Miloš Šuran , Veronika Tomová Slovenská inovačná a energetická agentúra
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
102400
1 230,00 € Jozef Andraščík, Anna Andraščíková r. Palenčárová Slovenská inovačná a energetická agentúra
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
73275
1 500,00 € Egon Kurča, Iveta Kurčová rodená Hričovská Slovenská inovačná a energetická agentúra
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
92299
2 720,00 € Nagy Pavol, Nagy Andrea Slovenská inovačná a energetická agentúra
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
99075
1 500,00 € Norbert Dräxler, Jana Dräxlerová Slovenská inovačná a energetická agentúra
2. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC411-2022-79/CTS7
KZP-PO4-SC411-2022-79/CTS7
36 166,09 € Oto Almási- AVATS Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2. Jún 2023
Darovacia zmluva
ZM-61-23-1-00187-00010
500,00 € Mgr. Martina Dorušincová Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
2. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní vysielacieho času
53/2023/OMČ
207 000,14 € Radio Group a.s. Slovenská inovačná a energetická agentúra
1. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci formou voucher poukážky na procesný audit
473/2023/SP-R
9 600,00 € Minifarma s.r.o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
17-4025-2023
502,24 € Ing. Ján Dučai Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
17-4053-2023
235,06 € Mgr. Štefan Bene Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
17-4067-2023
205,08 € Jana Hütterová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-4185-2023
995,36 € Mária Molnárová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
13-3807-2023
69,28 € Mgr. Soňa Šmehýlová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
14-3208-2023
4 808,10 € Margita Bittová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
14-3260-2023
4 629,43 € Jolana Kolkusová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
14-3271-2023
2 517,81 € Ladislav Juhász Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
13-3641-2023
39,96 € Katarína Bakšiová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
13-3757-2023
264,52 € Mgr. Eva Titková Valaliky Industrial Park, s. r. o.