Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Máj 2024
Kúpna zmluva
KZ/20659/2024/Piešťany
280,37 € Beáta Hráchová MH Invest, s.r.o.
21. Máj 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1602-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra IQE s.r.o.
21. Máj 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1586-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra El. systémy s.r.o.
21. Máj 2024
Kúpna zmluva
KZ/20697/2024/Piešťany
193,60 € Hana Arbetová MH Invest, s.r.o.
21. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
145/2021-2060-4233-ARS5-ZZ-1
197 013,33 € KOVO spol. s r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
61/2021-2060-4230-AWS8-ZZ-1
153 637,50 € NESPA s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 13/2024
31/2024-2060-2063
1 358,00 € Cisárov Pekár s.r.o. SLOVENSKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo hospodárstva SR
21. Máj 2024
Kúpna zmluva
KZ/20838/2024/HS
588,35 € Milan Lazarčík MH Invest, s.r.o.
21. Máj 2024
Zmluva o preložke plynárenského zariadenia
20240042
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. MH Invest, s.r.o.
21. Máj 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
895-2023-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra MULTIHOUSE
21. Máj 2024
Kúpna zmluva
KZ/20756/2024/Piešťany
142,14 € Milan Lazarčík MH Invest, s.r.o.
21. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti
147/2021-2060-4233-ATJ9-ZZ-1
200 000,00 € PROMOST, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20. Máj 2024
Zmluva o dielo
4630614/2024
732 000,00 € VERTICALIS PLUS s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
20. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí jednorazovej finančnej náhrady za zriadenie vecného bremena
DoNzVB/10072/2024/Šurany
298,28 € František Rybár MH Invest, s.r.o.
20. Máj 2024
Podpora tímovej spolupráce
OZ-90-24-1-00321-00120
720,00 € MEGA Education s.r.o. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
20. Máj 2024
Zaškolenie práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou
OZ-90-24-1-00316-00120
546,00 € VEMAL, s.r.o. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
20. Máj 2024
Zaškolenie práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou - online prístup
OZ-90-24-1-00317-00120
36,00 € VEMAL, s.r.o. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
20. Máj 2024
Výmena LAN zariadení
ZM-44-23-2-00689-03230
381 837,60 € eGroup Solutions, a.s. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
20. Máj 2024
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
54/2024
0,00 € BAAS, s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
20. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-4859-2023
0,00 € Ing. Martina Bérešová Valaliky Industrial Park, s. r. o.