Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny
875,00 € International agency network Múzeum obchodu
31. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
102416
3 400,00 € Ing. Ivan Cvengroš, Mária Cvengrošová Slovenská inovačná a energetická agentúra
31. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
103601
1 500,00 € Ing. Jana Michalíková r. Smatušíková Slovenská inovačná a energetická agentúra
31. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
73782
3 400,00 € Eva Madárová Slovenská inovačná a energetická agentúra
31. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
77391
1 500,00 € Hoos Branislav, Miroslava Hoosová Slovenská inovačná a energetická agentúra
31. Máj 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o kontrolnej činnosti a pozáručnom servise číslo: SOI/2021/23
SOI/2023/06
0,00 € KAREVEL, s.r.o. Košice Slovenská obchodná inšpekcia - Ústredný inšpektorát SOI
31. Máj 2023
Kúpna zmluva
KZ14/2021
0,00 € Xénia Sedláková Múzeum obchodu
31. Máj 2023
VP/22/12600/023
VP/22/12600/023
0,00 € SOZA Múzeum obchodu
31. Máj 2023
VP/22/12600/025
VP/22/12600/025
0,00 € SOZA Múzeum obchodu
31. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny 9/23
1 100,00 € BEM Adventures UG Múzeum obchodu
31. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny 4/23
1 150,00 € International agency network Múzeum obchodu
31. Máj 2023
Zručnosti lídra - majster
OZ-40-23-1-000249-00120
2 280,00 € MEGA Education s.r.o. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
31. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci formou voucher poukážky na procesný audit
488/2023/SP-R
9 600,00 € MGM & partners s.r.o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
31. Máj 2023
VP/22/12600/007
VP/22/12600/007
0,00 € SOZA Múzeum obchodu
31. Máj 2023
VP/22/12600/008
VP/22/12600/008
0,00 € SOZA Múzeum obchodu
31. Máj 2023
VP/22/12600/014
VP/22/12600/014
0,00 € SOZA Múzeum obchodu
31. Máj 2023
VP/22/12600/016
VP/22/12600/016
0,00 € SOZA Múzeum obchodu
31. Máj 2023
VP/22/12600/024
VP/22/12600/024
0,00 € SOZA Múzeum obchodu
31. Máj 2023
Kúpna zmluva
KZ3/23
1 600,00 € Vít Lorko Múzeum obchodu
31. Máj 2023
VP/22/12600/022
VP/22/12600/022
0,00 € SOZA Múzeum obchodu