Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1327-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Matej Vojtek
16. Máj 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1439-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra EMU elektro s.r.o.
16. Máj 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1589-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Control Services, s. r. o.
16. Máj 2024
Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe medzi lízingovou spoločnosťou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku
78/2024-2060-4250-1
0,00 € Tatra-Leasing, s.r.o. a Úrad vlády Slovenskej republiky a Úrad vládneho auditu Slovenská republika konajúca prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
16. Máj 2024
Rámcová dohoda
SOI/2024/08
0,00 € Mikona Trade j.s.a Slovenská obchodná inšpekcia - Ústredný inšpektorát SOI
16. Máj 2024
Poradenská a konzultačná činnosť v rámci výkonu akcionárskych práv dcérskej spoločnosti JESS, a.s. a pri zakladaní nových obchodných spoločností
ZM-96-24-1-00300-00010
78 000,00 € Wood & Company, a.s. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
16. Máj 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1354-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Jozef Soltész
16. Máj 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1479-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Montex spol. s r.o.
16. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
101/24/CEZ
30 000,00 € Slovenský zväz karate Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
16. Máj 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
459-2023-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra ONOSI SOLAR s.r.o.
16. Máj 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
519-2023-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra HB Green s. r. o.
16. Máj 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1578-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra ELITOR s. r. o.
16. Máj 2024
DOHODA O MLČANLIVOSTI A ZACHOVANÍ DÔVERNOSTI INFORMÁCIÍ
PARK-25-064/2024
0,00 € Manvia, s.r.o Valaliky Industrial Park, s. r. o.
16. Máj 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
891-2023-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Kurenár, s.r.o.
16. Máj 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
60-2023-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Michal Štefanides
16. Máj 2024
Kúpna zmluva
30000507
0,00 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. EnergoConstruct, spol. s r. o.
15. Máj 2024
Zmluva o reklame
4771745/2024
6 000,00 € The Business Soirée s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
15. Máj 2024
Zmluva o reklame
4771746/2024
12 000,00 € ART FILM FEST s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
15. Máj 2024
Dodatok č. 4 k zmluve č. ZM-45-13-1-00070-05220 Strážna služba
DO-93-13-1-00070-05320/04
0,00 € protectus s. r. o. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
15. Máj 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA na hnuteľné veci č. OPII-MH/DP/2022/9.5-35/CRF3/ZZ/1
OPII-MH/DP/2022/9.5-35/CRF3/ZZ/1
0,00 € TAXON, s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky