Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Apríl 2018
Prieskum za účelom stanovenia množstva stomatálneho toku ozónu
V./494/2018/R
5 000,00 € Services Communications Sciences Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
18. Apríl 2018
Prieskum za účelom stanovenia množstva stomatálneho toku ozónu za rok 2018
V./495/2018/R
2 000,00 € Services Communications Sciences Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
21. Marec 2018
Kúpno-predajná zmluva - odpredaj služobného vozidla
III./493/2018/R
1 250,00 € Samuel Kontriš Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
12. Marec 2018
Zmluva o poskytnutí služby č. 123/2018/VSSAV
VII./492/2018/R
0,00 € Výpočtové stredisko SAV Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
6. Marec 2018
Zmluva o poskytnutí služby č. 123/2018/VSSAV Doména learned.sk
123/2018/VSSAV
11,40 € Výpočtové stredisko SAV Ústav vied o Zemi SAV
23. Február 2018
Zmluva o dielo
I./490/2018/R
0,00 € Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany v.v.i. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
19. Február 2018
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2018
VIII./489/2018/R
0,00 € Slovenská mineralogická spoločnosť Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
15. Február 2018
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2018
VIII./488/2018/R
0,00 € Slovenská geologická spoločnost Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
13. Február 2018
Softvérová licenčná dohoda
VI./487/2018/R
0,00 € Chesapeake Technology, Inc. Education Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
5. Február 2018
Zmluva o poskytnutí služby č. 121/2018/VSSAV Doména zemetrasenia.sk
121/2018/VSSAV
15,00 € Výpočtové stredisko SAV Ústav vied o Zemi SAV
5. Február 2018
Zmluva o poskytovaní služby pre registráciu domény
VII./486/R
15,00 € Výpočtové stredisko SAV Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
31. Január 2018
Zmluva o poskytovaní stravovania
VII./485/2018/R
0,00 € Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
30. Január 2018
Komisionálna zmluva na poskytovanie stravovacích služieb formou kupónov
VII./484/2018/R
0,00 € Up Slovensko s.r.o. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
16. Január 2018
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
II./483/2017/R
150,00 € Tibor Simon Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
11. December 2017
Zmluva o poskytnutí údajov
VII./482/2017/R
5 975,00 € Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
8. December 2017
Zmluva o dielo - dodávka a montáž chladiace boxu pre uskladnenie vzoriek
I./481/2017/R
6 616,80 € ENERGIO-PTS spol. s.r.o. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
27. November 2017
Dohoda o spolupráci pri využívaní vysoko-výkonnej výpočtovej techniky
VIII./480/2017/R
0,00 € Výpočtové stredisko SAV Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
23. November 2017
Dohoda o spolupráci č. 112/2017/VSSAV
112/2017/VSSAV
0,00 € Výpočtové stredisko SAV Ústav vied o zemi SAV
7. November 2017
Zmluva o výpožičke_strešné priestory_kamerový systém
II./475/2017/R
0,00 € Slovenská akadémia vied Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
7. November 2017
Zmluva o poskytnutí služieb - registrácia domény geomag.sk
VII./476/2017/R
15,00 € Výpočtové stredisko SAV Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied