Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. November 2021
Zmluva o nájme č. ABO-382083/1/2021
III./643/2021/R
1 195,74 € Messer Tatragas, spol. s.r.o. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
24. November 2021
Rámcová kúpna zmluva č. 382083/1/2021
III./642/2021/R
Doplnená
0,00 € Messer Tatragas, spol. s.r.o. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
15. November 2021
Zmluva o vzájomnej spolupráci
VIII.641/2021/R
0,00 € Ústav struktury a mechaniky hornin, AV ČR v.v.i. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
9. November 2021
Mandátna zmluva
VII./630/2021/R
4 500,00 € Ing. Ondrej Sova, konateľ spoločnosti Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
28. Október 2021
Zmluva o nájme priestorov UMB za účelom prenájmu skladu č.PF/3444/2021/107-OEMČ PF/1465/2021
IV./629/2021/R
408,00 € Pedagogická fakulta UMB Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
18. Október 2021
Zmluva o výpožičke č.2/21
II./628/2021/R
0,00 € Centrum spoločných činností SAV Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
11. Október 2021
Zmluva o výpožičke č. 2/2021
2/2021_CSČ SAV_ÚVZ SAV
0,00 € Centrum spoločných činností SAV, organizačná zložka Výpočtové stredisko Ústav vied o Zemi SAV
28. September 2021
Zmluva o vytvorení spoločného výskumného pracoviska
II./627/2021/R
0,00 € Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
16. September 2021
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu č. APVV-20-0079
V./623/2021/R
110 752,00 € Prírodovedecká fakulta UK Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
16. September 2021
Dohoda o vzájomnej spolupráci
VIII./626/2021/R
0,00 € Štátne lesy TANAPu Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
10. September 2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0358
V./625/2021/R
Doplnená
67 890,00 € Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
10. September 2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0079
V./622/2021/R
186 615,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoj Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
10. September 2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0175
V./624/2021/R
Doplnená
35 840,00 € Prírodovedecká fakulta UK Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
30. August 2021
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku
II./620/2021/R
0,00 € Slovenská ústredná hvezdáreň Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
30. August 2021
Zmluva o výpožičke
II./621/2021/R
4 520,52 € Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej Akadémie Vied Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
24. August 2021
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
13/2021
4 520,52 € Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej Akadémie Vied Ústav vied o Zemi SAV
23. August 2021
Dohoda o zániku Zmluvy o výpožičke č. 7/2018
II./619/2021/R
0,00 € Slovenská akadémia vied Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
16. August 2021
Kúpno-predajná zmluva - Ford Galaxy
III./618/2021/R
2 347,00 € Peter Vranko Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
28. Júl 2021
Poistná zmluva poistenia Moje auto - Ford Galaxy
VII./617/2021/R
193,68 € Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
28. Júl 2021
Poistná zmluva poistenia Moje auto - Renault Clio Thalia
VII./615/2021/R
Doplnená
133,32 € Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied