Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí colných služieb
VII./606/2021/R
0,00 € TNT Express Worldwide spol. s.r.o. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
3. Marec 2021
Dohoda o vysporiadaní vzájomných záväzkov
V./604/2021/R
604,56 € AG&E, s.r.o. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
24. Február 2021
Zmluva o poskytnutí údajov
VII./603/2021/r
5 975,00 € Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
22. Február 2021
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v r. 2021
VIII./602/2021/R
0,00 € Slovenská mineralogická spoločnosť Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
22. Február 2021
Kolektívna zmluva na rok 2021
VII./600/2021/R
Doplnená
0,00 € Odborový zväz pracovníkov SAV Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
17. Február 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IV./599/2021/R
0,00 € AG & E, s. r. o. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
9. Február 2021
Zmluva o dielo na opravy a údržbu výťahu
I./598/2021/R
0,00 € Slovakia lifts s. r. o. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
11. December 2020
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu "Výpočtové určenie seizmického ohrozenia lokalít objektov kritickej infraštruktúry EBO a EMO"
I./597/2020/R
84 000,00 € Univerzita Komenského - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
26. Október 2020
Zmluva o nájme priestorov UMB za účelom prenájmu skladu č.PF/1393/2020/107 OEMČ PF/2982/2020
IV./595/2020/R
408,00 € Pedagogická fakulta UMB Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
12. Október 2020
Zmluva o nájme
III./594/2020/R
1 051,20 € Messer Tatragas spol. s.r.o., Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
21. September 2020
Zmluva o dielo
I./593/2020/R
Doplnená
324 000,00 € Úrad jadrového dozoru SR Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
11. September 2020
Zmluva o dielo
I./592/2020/R
39 000,00 € Prírodovedecká fakulta UK Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
9. September 2020
Zmluva o výpožičke č. 172/25/20
III./590/2020/R
0,00 € SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
9. September 2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.1/2020
VII./591/2020/R
0,00 € SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
8. September 2020
Dodatok č.1/2020
III./10/1994/422/2020/R
234,00 € SLOVART - GTG Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
31. August 2020
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu ao podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-19-0150
V./589/2020/R
Doplnená
60 980,00 € Prírodovedecká fakulta UK Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
27. August 2020
Poistná zmluva č. 2406513166
VII/588/2020/R
0,00 € Generali poisťovňa, a. s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
24. August 2020
Darovacia zmluva
III./587/2020/R
0,00 € Stadt Zürich Wasserversorgung Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
7. August 2020
Zmluva o odpadoch č. 2832/BA/2020
VII./586/2020/R
Doplnená
0,00 € ARGUSS, s.r.o. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
5. August 2020
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
VII./585/2019/R
Doplnená
119,00 € Kooperativa poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied