Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. December 2019
Zmluva č.156/2019/CSČ SAV-VS medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom o spracovaní osobných údajov
VII./575/2019/R
0,00 € Centrum spoločných činností SAV, Výpočtové stredisko Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
11. December 2019
Zmluva č. 156/2019/CSČ SAV-VS medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom o spracovaní osobných údajov
156/2019/CSČ SAV-VS
0,00 € Centrum spoločných činností Slovenskej akdémie vied, organizačná zložka VS Ústav vied o Zemi SAV
5. December 2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
VII./574/2019/R
0,00 € Slovak Telekom a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
26. November 2019
Zmluva o dielo
I./572/2019/R
0,00 € Ing. Lucia Paulíková Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
26. November 2019
Rámcová kúpna zmluva - kúpa plynov č. 382083/1/2019
III./571/2019/R
0,00 € Messer Tatragas, spol. s r. o. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
19. November 2019
Rámcová dohoda o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou pri podieľaní sa na uskutočňovaní doktorandského štúdia
VIII./570/2019/R
Doplnená
0,00 € Prírodovedecká fakulta UK Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
11. November 2019
Zmluva o zriadení spoločného pracoviska
VIII./569/2019/R
0,00 € Fakulta prírodných vied UMB, Matematický ústav SAV, Ústav informatiky SAV, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
24. Október 2019
Zmluva o poskytnutí služby č. 203/2019/CSČ SAV-VS
VII./568/2019/R
15,00 € Centrum spoločných činností SAV, Výpočtové stredisko Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
21. Október 2019
Zmluva o poskytnutí služby č. 203/2019/CSČ SAV-VS Domena geomag.sk
203/2019/CSČ SAV-VS
150,00 € CSČ SAV, organizačná zložka Výpočtové stredisko Ústav vied o Zemi SAV
21. Október 2019
Zmluva o nájme priestorov UMB za účelom skladu
IV./567/2019/R
34,00 € Pedagogická fakulta UMB Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
7. Október 2019
Zmluva o poskytnutí služby č. 201/2019/SAV-VS
VII./566/2019/R
15,00 € Centrum spoločných činností SAV, Výpočtové stredisko Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
2. Október 2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1/2019
VII./564/2019/R
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
30. September 2019
Zmluva o poskytnutí služby č. 201/2019/CSČ SAV-VS Domena seismology.sk
201/2019/CSČ SAV-VS
0,00 € CSČ SAV, organizačná zložka Výpočtové stredisko Ústav vied o Zemi SAV
14. August 2019
Zmluva o partnerstve
VII./563/2019/R
850,00 € DPP Žilina s.r.o. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
1. August 2019
Darovacia zmluva
VII./562/2019/R
300,00 € Unichema spol. s.r.o. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
29. Júl 2019
Kooperačná zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu APVV-18-0251
V./562/2019/R
Doplnená
19 593,00 € Univerzita Pavla Joefa Šafárika v Košiciach Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
22. Júl 2019
Zmluva o výpožičke č. 4/2019
II./560/2019/R
139,00 € Ústav informatiky SAV Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
8. Júl 2019
Darovacia zmluva
VII./559/2019/R
500,00 € Nafta a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
1. Júl 2019
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-18-0107
V./557/2019/R
163 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
7. Jún 2019
Dohoda o refundácii výdavkov č. 2/2019/SK UNESCO
V./556/2019/R
340,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied