Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Marec 2019
Zmluva o spolupráci pri procese prideľovania a registrácii DOI - Digital Object Identifier.
VIII./545/2019/R
0,00 € Ústredná knižnica SAV Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
5. Marec 2019
Zmluva o poskytnutí služby - doména "learned"
VII./546/2019/R
15,00 € Centrum spoločných činností SAV Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
28. Február 2019
Zmluva o poskytnutí služby č. 151/2019/CSČ SAV-VS Domena learned.sk
151/2019/CSČ SAV-VS
45,00 € CSČ SAV, organizačná zložka Výpočtové stredisko Ústav vied o Zemi SAV
25. Február 2019
Zmluva o spolupráci prideľovaní a registrácii DOI- Digital Object Identifer
70/H/2019
0,00 € Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied Ústav vied o zemi SAV
14. Február 2019
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2019
VIII./544/2019/R
0,00 € Slovenská geologická spoločnosť Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
13. Február 2019
Komisionárska zmluva o vykonaní colného zastúpenia a iné zmluvné dojednania
VII./543/2019/R
0,00 € DHL Express (Slovakia), spol. s.r.o. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
31. Január 2019
Zmluva o poskytnutí služby č. 149/2019/CSČ SAV - VS
VII./542/2019/R
15,00 € Centrum spoločných činností SAV Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
29. Január 2019
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. SK-PT-18-0015
V./541/2019/R
Doplnená
5 386,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
28. Január 2019
Zmluva o poskytnutí služby č. 149/2019/CSČ SAV-VS Domena zemetrasenie.sk
149/2019/CSČ SAV-VS
15,00 € CSČ SAV, organizačná zložka Výpočtové stredisko Ústav vied o Zemi SAV
28. Január 2019
Zmluva o výpožičke
II./540/2019/R
75,15 € Ústav anorganickej chémie SAV Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
9. Január 2019
Zmluva o združenej dodávke elektriny - Liptovská Anna
VII./539/2019/R
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
8. Január 2019
Nájomná zmluva
II./537/2018/R
300,00 € Komposesorát - Pozemkové spoločenstvo Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
8. Január 2019
Zmluva o poskytnutí údajov
VII./538/2018/R
5 975,00 € Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
4. December 2018
Zmluva o výpožičke č.9/2018
II./536/2018/R
Doplnená
0,00 € Slovenská akadémia vied Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
4. December 2018
Zmluva o výpožičke č. 7/2018
II./535/2018/R
Doplnená
0,00 € Slovenská akadémia vied Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
23. November 2018
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. SK-KR-18-0008
V./531/2018/R
7 800,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
22. November 2018
Zmluva o spoločnom pracovisku
VIII./530/2018/R
0,00 € Ústav anorganickej chémie SAV Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
22. November 2018
Zmluva o nájme
III./520/2018/R
1 401,00 € Messer Tatragas spol. s.r.o. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
20. November 2018
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-17-0170
V./529/2018/R
Doplnená
72 000,00 € Prírodovedecká fakulta UK Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
16. November 2018
Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie
VII./528/2018/R
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied