Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2019
Rámcová zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb elektronických komunikácií
V./555
190,00 € UPC BROADBAND Slovakia s.r.o. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
4. Jún 2019
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku č. 002/2019/ZoPS
III./554/2019/R
0,00 € slovenská akadémia vied Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
30. Máj 2019
Poistná zmluva
VII./553/2019/R
705,93 € UNIQA poisťovňa a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
20. Máj 2019
Komisionárska zmluva
VII./551/2019/R
0,00 € Slovak Parcel Service s.r.o. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
13. Máj 2019
Dohoda pre vypracovanie štúdie
V./550/2019/R
3 240,00 € GIEFS Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
4. Apríl 2019
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2019
VIII./549/2019/R
0,00 € Slovenská mineralogická spoločnosť pri PRIF UK Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
4. Apríl 2019
Dohoda o spôsobe úhrady za odber elektrickej energie, studenej vody, zrážkovej vody a za areálové služby.
VII./548/2019/R
0,00 € Centrum spoločných činností SAV, Správa účelových zariadení Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
27. Marec 2019
Dohoda o spôsobe úhrady za odber elektrickej energie ,studenej vody ,zrážkovej vody a za areálové služby č.201904
Dohoda o spôsobe úhrady za odber elektrickej energie ,studenej vody ,zrážkovej vody a za areálové služby č.201904
0,00 € Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied org. zložka. Správa účelových zariadení SAV, Ústav vied o Zemi SAV
27. Marec 2019
Zmluva o mlčanlivosti a dôvernosti informácií
VII./547/2019/R
0,00 € Nafta a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
5. Marec 2019
Zmluva o spolupráci pri procese prideľovania a registrácii DOI - Digital Object Identifier.
VIII./545/2019/R
0,00 € Ústredná knižnica SAV Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
5. Marec 2019
Zmluva o poskytnutí služby - doména "learned"
VII./546/2019/R
15,00 € Centrum spoločných činností SAV Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
28. Február 2019
Zmluva o poskytnutí služby č. 151/2019/CSČ SAV-VS Domena learned.sk
151/2019/CSČ SAV-VS
45,00 € CSČ SAV, organizačná zložka Výpočtové stredisko Ústav vied o Zemi SAV
25. Február 2019
Zmluva o spolupráci prideľovaní a registrácii DOI- Digital Object Identifer
70/H/2019
0,00 € Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied Ústav vied o zemi SAV
14. Február 2019
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2019
VIII./544/2019/R
0,00 € Slovenská geologická spoločnosť Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
13. Február 2019
Komisionárska zmluva o vykonaní colného zastúpenia a iné zmluvné dojednania
VII./543/2019/R
0,00 € DHL Express (Slovakia), spol. s.r.o. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
31. Január 2019
Zmluva o poskytnutí služby č. 149/2019/CSČ SAV - VS
VII./542/2019/R
15,00 € Centrum spoločných činností SAV Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
29. Január 2019
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. SK-PT-18-0015
V./541/2019/R
Doplnená
5 386,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
28. Január 2019
Zmluva o poskytnutí služby č. 149/2019/CSČ SAV-VS Domena zemetrasenie.sk
149/2019/CSČ SAV-VS
15,00 € CSČ SAV, organizačná zložka Výpočtové stredisko Ústav vied o Zemi SAV
28. Január 2019
Zmluva o výpožičke
II./540/2019/R
75,15 € Ústav anorganickej chémie SAV Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
9. Január 2019
Zmluva o združenej dodávke elektriny - Liptovská Anna
VII./539/2019/R
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied