Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. November 2018
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-17-0555
V./527/2018/R
95 002,00 € Prírodovedecká fakulta UK Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
12. November 2018
Zmluva o sprostredkovaní spracovania osobných údajov
VII./526/2018/R
0,00 € Euro Dotácie a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
6. November 2018
Zmluva o výpožičke
III./525/2018/R
0,00 € Mestská polícia Hurbanovo Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
5. November 2018
Zmluva o dielo - analýza ílových minerálov
I./524/2018/R
21 252,00 € Prírodovedecká fakulta UK Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
26. Október 2018
Zmluva o poskytnutí služby - doména "seismology"
VII./522/2018/R
15,00 € Centrum spoločných činností SAV Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
26. Október 2018
Zmluva o nájme pristorov UMB za účelom prenájmu skladu
IV./518/2018/R
34,00 € Pedagogická fakulta UMB Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
26. Október 2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-17-0555
V./519/2018/R
Doplnená
230 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
26. Október 2018
Zmluva o poskytnutí služby - doména "geomag"
VII./521/2018/R
15,00 € Centrum spoločných činností SAV Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
26. Október 2018
Zmluva o dielo
I./523/2018/R
18 300,00 € Nafta a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
22. Október 2018
Zmluva o poskytnutí služby č. 136/2018/CSČ SAV-VS SAV
136/2018/CSČ SAV-VS SAV
0,00 € CSČ SAV, organizačná zložka Výpočtové stredisko SAV Ústav vied o Zemi SAV
22. Október 2018
Zmluva o poskytnutí služby č. 135/2018/CSČ SAV-VS SAV
135/2018/CSC SAV-VS SAV
0,00 € CSČ SAV, organizačná zložka Výpočtové stredisko SAV Ústav vied o Zemi SAV
19. Október 2018
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
V./513/2018/R
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
11. Október 2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
VII./512/2018/R
0,00 € Združenie používateľov SANET Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
8. Október 2018
Zmluva o dielo
I./511/2018/R
14 500,00 € Prírodovedecká fakulta UK Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
21. August 2018
Dohoda o refundácii výdavkov
V./510/2018/R
290,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied, v.v.i.
16. August 2018
Zmluva o dielo - odborné spracovanie a zhotovenie CT skenov
I./209/2018/R
4 420,00 € Katedra ekológie Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied, v.v.i.
12. Júl 2018
ZMLUVA o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
00586943-20180709-zmluva
Doplnená
0,00 € Slovenská akadémia vied (poskytovateľ podpory) Ústav vied o Zemi SA V, v. v. i., (príjimateľ podpory)
9. Júl 2018
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
V./508/2018/R
Doplnená
940 470,79 € Slovenská akadémia vied Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
3. Júl 2018
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu
II./506/2018/R
0,00 € Slovenská akadémia vied Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
3. Júl 2018
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku2
II./507/2018/R
0,00 € Slovenská akadémia vied Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied