Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Október 2019
Zmluva o nájme priestorov UMB za účelom skladu
IV./567/2019/R
34,00 € Pedagogická fakulta UMB Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
7. Október 2019
Zmluva o poskytnutí služby č. 201/2019/SAV-VS
VII./566/2019/R
15,00 € Centrum spoločných činností SAV, Výpočtové stredisko Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
2. Október 2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1/2019
VII./564/2019/R
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
30. September 2019
Zmluva o poskytnutí služby č. 201/2019/CSČ SAV-VS Domena seismology.sk
201/2019/CSČ SAV-VS
0,00 € CSČ SAV, organizačná zložka Výpočtové stredisko Ústav vied o Zemi SAV
14. August 2019
Zmluva o partnerstve
VII./563/2019/R
850,00 € DPP Žilina s.r.o. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
1. August 2019
Darovacia zmluva
VII./562/2019/R
300,00 € Unichema spol. s.r.o. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
29. Júl 2019
Kooperačná zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu APVV-18-0251
V./562/2019/R
Doplnená
19 593,00 € Univerzita Pavla Joefa Šafárika v Košiciach Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
22. Júl 2019
Zmluva o výpožičke č. 4/2019
II./560/2019/R
139,00 € Ústav informatiky SAV Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
8. Júl 2019
Darovacia zmluva
VII./559/2019/R
500,00 € Nafta a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
1. Júl 2019
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-18-0107
V./557/2019/R
163 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
7. Jún 2019
Dohoda o refundácii výdavkov č. 2/2019/SK UNESCO
V./556/2019/R
340,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
6. Jún 2019
Rámcová zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb elektronických komunikácií
V./555
190,00 € UPC BROADBAND Slovakia s.r.o. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
4. Jún 2019
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku č. 002/2019/ZoPS
III./554/2019/R
0,00 € slovenská akadémia vied Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
30. Máj 2019
Poistná zmluva
VII./553/2019/R
705,93 € UNIQA poisťovňa a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
20. Máj 2019
Komisionárska zmluva
VII./551/2019/R
0,00 € Slovak Parcel Service s.r.o. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
13. Máj 2019
Dohoda pre vypracovanie štúdie
V./550/2019/R
3 240,00 € GIEFS Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
4. Apríl 2019
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2019
VIII./549/2019/R
0,00 € Slovenská mineralogická spoločnosť pri PRIF UK Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
4. Apríl 2019
Dohoda o spôsobe úhrady za odber elektrickej energie, studenej vody, zrážkovej vody a za areálové služby.
VII./548/2019/R
0,00 € Centrum spoločných činností SAV, Správa účelových zariadení Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
27. Marec 2019
Dohoda o spôsobe úhrady za odber elektrickej energie ,studenej vody ,zrážkovej vody a za areálové služby č.201904
Dohoda o spôsobe úhrady za odber elektrickej energie ,studenej vody ,zrážkovej vody a za areálové služby č.201904
0,00 € Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied org. zložka. Správa účelových zariadení SAV, Ústav vied o Zemi SAV
27. Marec 2019
Zmluva o mlčanlivosti a dôvernosti informácií
VII./547/2019/R
0,00 € Nafta a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied