Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. September 2020
Zmluva o dielo
I./592/2020/R
39 000,00 € Prírodovedecká fakulta UK Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
9. September 2020
Zmluva o výpožičke č. 172/25/20
III./590/2020/R
0,00 € SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
9. September 2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.1/2020
VII./591/2020/R
0,00 € SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
8. September 2020
Dodatok č.1/2020
III./10/1994/422/2020/R
234,00 € SLOVART - GTG Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
31. August 2020
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu ao podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-19-0150
V./589/2020/R
Doplnená
60 980,00 € Prírodovedecká fakulta UK Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
27. August 2020
Poistná zmluva č. 2406513166
VII/588/2020/R
0,00 € Generali poisťovňa, a. s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
24. August 2020
Darovacia zmluva
III./587/2020/R
0,00 € Stadt Zürich Wasserversorgung Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
7. August 2020
Zmluva o odpadoch č. 2832/BA/2020
VII./586/2020/R
Doplnená
0,00 € ARGUSS, s.r.o. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
5. August 2020
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
VII./585/2019/R
Doplnená
119,00 € Kooperativa poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
5. Jún 2020
Dohoda o vysporiadaní vzájomných záväzkov
V./584/2020/R
666,45 € Unichema spol. s.r.o. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
28. Máj 2020
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
VII./583/2020/R
2 903,23 € Generali Posťovňa a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
28. Máj 2020
Darovacia zmluva
III./582/2020/R
0,00 € Univerzita Mateja Bela Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
25. Máj 2020
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IV./581/2020/R
21 030,00 € Unichema spol. s.r.o. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
19. Február 2020
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v r. 2020
VIII./579/2020/R
0,00 € Slovenská geologická spoločnosť Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
19. Február 2020
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v r. 2020
VIII./580/2020/R
0,00 € Slovenská mineralogická spoločnosť Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
17. Február 2020
Zmluva o poskytnutí služby č. 210/2020/CSČ SAV-VS
VII./578/2020/R
150,00 € Centrum spoločných činností SAV, Výpočtové stredisko Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
13. Február 2020
Zmluva o poskytnutí služby č. 210/2020/CSČ SAV-VS Domena "zemetrasenia.sk"
210/2020/CSČ SAV-VS
150,00 € CSČ SAV, organizačná zložka Výpočtové stredisko Ústav vied o Zemi SAV
29. Január 2020
Zmluva o výpožičke
VII./577/2020/R
1 184,00 € Geografický ústav SAV Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
16. Január 2020
Zmluva o poskytnutí údajov
VII./576/2019/R
0,00 € Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
18. December 2019
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb
VII./573/2019/R
0,00 € RAINSIDE s.r.o. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied