Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Jún 2024
Kúpna zmluva
Z20244618_Z
994,80 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Environmentálny fond
14. Jún 2024
Dodatok č. 1 k zmluve č. 230699 08U02 o poskytnutí podpory z enviromentálneho fondu formou dotácie
2023/40 dodtok č.1
191 545,00 € Obec Horná Potôň Environmentálny fond
10. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A24261820
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Environmentálny fond
10. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A24261722
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Environmentálny fond
7. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 230217 08U01 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie
2024/56
0,00 € Obec Bohdanovce nad Trnavou Environmentálny fond
28. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243899_Z
580,00 € VICOM s.r.o. Environmentálny fond
23. Máj 2024
Autorská zmluva
N/A
750,00 € PhDr. Jozef Sýkora, MBA Environmentálny fond
17. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. Mo F0139M4554 O pokytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie z prostriedkov modernizačného fondu
32000237-01
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Environmentálny fond
16. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
N/A
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Environmentálny fond
15. Máj 2024
Dodatok č. 1
1 zo dňa 10.5.2024
0,00 € Obec Kostolná pri Dunaji Environmentálny fond
15. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. Mo F0139M4551 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie z prostriedkov modernizačného fondu
32000238-01
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Environmentálny fond
12. Marec 2024
Kúpna zmluva
Z20241673_Z
750,00 € VICOM s.r.o. Environmentálny fond
7. Marec 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE č. 230797 08U02 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
Dodatok č. 1
268 820,67 € Obec Horná Kráľová Environmentálny fond
28. Február 2024
Kúpna zmluva
Z20241126_Z
404,00 € VHM Corp s. r. o. Environmentálny fond
13. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 230931 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 230931 08U03 o poskytnutí
0,00 € obec Bačkov 1 Environmentálny fond
13. Február 2024
Zmluva č. 230931 08U03
Zmluva č. 230931 08U03
79 992,00 € obec Bačkov 1 Environmentálny fond
31. Január 2024
Zmluva o nájme multifunkčných zariadení a súvisiacich služieb
N/A
80 974,08 € Z+M Servis a.s. Environmentálny fond
29. Január 2024
Z M L U V A č. 232502 08U01 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
232502 08U01
Doplnená
187 521,41 € Environmentálny fond Environmentálny fond
16. Január 2024
úprava práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí podpory z Fondu formou Dotácie Príjemcovi na účely financovania, resp. spolufinancovania projektu.
Z č. 230256 08U01
201 500,00 € Obec Plavnica Environmentálny fond
11. Január 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
N/A
0,00 € BIOMETRIC, spol. s r.o. Environmentálny fond