Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Január 2024
Zmluva č. 232378 08U05 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie
ŠOP SR-Z/P-30/2023
Doplnená
168 380,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Environmentálny fond
9. Január 2024
Zmluva č. 232382 08U05 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie
ŠOP SR-Z/P-29/2023
Doplnená
200 000,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Environmentálny fond
5. Január 2024
Z M L U V A č. 230699 08U02 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
2023/40
191 545,00 € Obec Horná Potôň Environmentálny fond
22. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. MoF0139M4552 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie z prostriedkov modernizačného fondu
32000240-01
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Environmentálny fond
20. December 2023
Zmluva č. 230217 08U901 o poskytnutí podpory formou dotácie
2023/82
98 904,00 € Obec Bohdanovce nad Trnavou Environmentálny fond
19. December 2023
Zmluva o poskytnutí podpory z Envrionmentálneho fondu formou dotácie
42 2023
204 923,00 € Obec Pohranice Environmentálny fond
19. December 2023
Zmluva č. 231971 08U08 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie
ŠOP SR-Z/P-26/2023
Doplnená
469 585,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Environmentálny fond
13. December 2023
Zmluva č. Mo F0139M4554 O zriadení záložného práva k pohľadávkam z účtu
32000280
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Environmentálny fond
13. December 2023
Zmluva č. Mo F0139M4552 O zriadení záložného práva k pohľadávkam z účtu k 32000240
32000281
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Environmentálny fond
13. December 2023
Zmluva č. Mo F0139M4551 O zriadení záložného práva k pohľadávkam z účtu
32000282
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Environmentálny fond
5. December 2023
Zmluva č. 230108 08U02 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie
ZML2023/86 - 230108 08U02
247 170,43 € Obec Nesluša Environmentálny fond
28. November 2023
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
231569 08U02
50 000,00 € Obec Kostolná pri Dunaji Environmentálny fond
20. November 2023
Zmluva č. Mo F0139220198 O poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie z prostriedkov modernizačného fondu
32000273
1 279 554,39 € MH Teplárenský holding, a.s. Environmentálny fond
20. November 2023
Zmluva č. Mo F0139220188 O poksytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie z prostriedkov modernizačného fondu
32000274
4 107 512,82 € MH Teplárenský holding, a.s. Environmentálny fond
20. November 2023
Zmluva č. Mo F0139220186 O poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie z prostriedkov modernizačného fondu
32000267
15 000 000,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Environmentálny fond
20. November 2023
Zmluva č. Mo F0139220200 O poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie z prostriedkov modernizačného fondu
32000266
8 031 006,39 € MH Teplárenský holding, a.s. Environmentálny fond
20. November 2023
Zmluva č. Mo F0139220177 O poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie z prostriedkov modernizačného fondu
32000269
6 107 145,93 € MH Teplárenský holding, a.s. Environmentálny fond
20. November 2023
Zmluva č. Mo F0139220194 O poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie z prostriedkov modernizačného fondu
32000271
7 319 853,27 € MH Teplárenský holding, a.s. Environmentálny fond
20. November 2023
Zmluva č. Mo F0139220196 O poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie z prostriedkov modernizačného fondu
32000268
11 654 331,93 € MH Teplárenský holding, a.s. Environmentálny fond
20. November 2023
Zmluva č. Mo F0139220197 O poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie z prostriedkov modernizačného fondu
32000272
969 912,38 € MH Teplárenský holding, a.s. Environmentálny fond