Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
2.
Marec
2020
Dohoda o aplikačnej podpore časti Nadrezortného ekonomického systému uzavretá podľa ustanovenia § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
2020/035
7 466,97 € Ministerstvo financií SR Environmentálny fond
28.
Február
2020
Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Millennium Care č. 0102/M000/2020
Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Millennium Care č. 0102/M000/2020
Doplnená
1 200,00 € Millennium, spol. s r. o. Environmentálny fond
17.
Február
2020
ZMLUVA č. 178/2020 uzatvorená na zabezpečenie poskytovania podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu obciam bez štatútu mesta a mikroregionálnym združeniam obcí bez štatútu mesta v rámci Programu obnovy dediny na rok 2020
SAŽP SE/2019/210
800 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Environmentálny fond
3.
December
2019
Zmluva č.134960 08U06
ŠOP SR-Z/P-22/2019
0,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Environmentálny fond
22.
November
2019
Zmluva č.134959 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
ŠOP SR-Z/P-20/2019
70 000,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Environmentálny fond
22.
November
2019
Zmluva č.134961 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
ŠOP SR-Z/P-21/2019
58 000,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Environmentálny fond
11.
November
2019
Kúpna zmluva
Z201933924_Z
370,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Environmentálny fond
28.
Október
2019
Servisná zmluva č. 1/2019 na zabezpečenie servisnej podpory informačného systému SREP
Servisná zmluva č. 1/2019
10 488,00 € Lazar Consulting, s.r.o. Environmentálny fond
21.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201931693_Z
620,00 € VICOM s.r.o. Environmentálny fond
25.
September
2019
Z M L U V A č. 134974 08U05 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
ŠOP SR-Z/P-17/2019
400 000,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Environmentálny fond
20.
Jún
2019
Z m l u v a č. 6/2019 o nájme nebytových priestorov a nájme parkovacích miest
Z m l u v a č. 6/2019
Doplnená
261 335,61 € UTAR-Technologické centrum, spol. s r.o. Environmentálny fond
24.
Máj
2019
Kúpna zmluva
Z201916052_Z
464,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Environmentálny fond
24.
Máj
2019
Kúpna zmluva
Z201916049_Z
420,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Environmentálny fond
21.
Máj
2019
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
34 800,00 € Via Leonis, spol. s r. o. Environmentálny fond
21.
Máj
2019
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB ZODPOVEDNEJ OSOBY
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB ZODPOVEDNEJ OSOBY
720,00 € Via Leonis, spol. s r. o. Environmentálny fond
8.
Apríl
2019
Rámcová dohoda
Z201911354_Z
67 277,25 € Up Slovensko, s. r. o. Environmentálny fond
20.
Marec
2019
Kolektívna zmluva 2019
Kolektívna zmluva 2019
0,00 € Základná organizácia Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry, pracovisko Environmentálny fond, Mgr. Viera Pruknerová, predsedníčka ZO SLOVES Environmentálny fond
13.
Marec
2019
Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Millennium Care č. 0402/M000/2019
Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Millennium Care č. 0402/M000/2019
14 400,00 € Millennium, spol. s r. o. Environmentálny fond
12.
Február
2019
Rámcová Zmluva na poskytovanie konzultačných služieb
0012019
27 781,25 € GM-LINK, s.r.o. Environmentálny fond
1.
Február
2019
Zmluva o poskytovaní a využívaní informácií č. 12/2019
Zmluva o poskytovaní a využívaní informácií č. 12/2019
108,00 € NEWTON Media, spol. s r.o. Environmentálny fond
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »