Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. November 2023
Kúpna zmluva
Z202312153_Z
415,00 € VICOM s.r.o. Environmentálny fond
23. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z20224591_Z
Dodatok č. 1 k Zmluve Z20224591_Z
13 397,00 € Ľuboš Cudziš Environmentálny fond
11. Október 2023
Zmluva o spúolupráci č. 260/2023/6.6 pri poskytovaní podpory z prostriedkov Environmentálneho fondu na účely §4 ods. 1 písm ap) zákona o EF
260/2023/6.6
Doplnená
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Environmentálny fond
11. Október 2023
Zmluva o spolupráci č.260/2023/6.6 pri poskytovaní podpory z prostriedkov Environmentálneho fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ap) zákona o EF
260/2023/6.6
Doplnená
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Environmentálny fond
10. Október 2023
Kúpna zmluva
Z202310857_Z
928,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Environmentálny fond
10. Október 2023
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
N/A
0,00 € ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE Environmentálny fond
5. Október 2023
Zmluva o vykonaní dobrovoľnej dražby
N/A
0,00 € LICITOR group, a.s. Environmentálny fond
5. September 2023
Zmluva č. 16/2023 o nájme nebytových priestorov a parkovacích miest
16/2023
Doplnená
22 344,57 € UTAR-Technologické centrum, spol. s r.o. Environmentálny fond
31. August 2023
Rámcová dohoda
Z20238776_Z
996,99 € AQUA PRO EUROPE, a.s. Environmentálny fond
11. Júl 2023
Zmluva č.230491 08U03 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
380/2023
0,00 € Mesto Vráble Environmentálny fond
20. Jún 2023
DODATOK č. 4 k ZMLUVE č. E453808U05 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 01.12.2022
4/2023/64/2022
0,00 € Obec Ľubochňa, Nám. akad. Ľ. Nováka 143/1, 034 91 Ľubochňa Environmentálny fond, Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava
15. Jún 2023
Z M L U V A č. 236/2023 uzatvorená na zabezpečenie poskytovania podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu ochrany prírody na rok 2023
ŠOP SR-Z/P-16/2023
200 000,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Environmentálny fond
12. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20235450_Z
435,00 € VICOM s.r.o. Environmentálny fond
9. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20235293_Z
849,00 € VHM Corp s. r. o. Environmentálny fond
1. Jún 2023
DODATOK č.3 k Zmluve č. E453808U05 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 01.12.2022
3/2023/64/2022
0,00 € Obec Ľubochňa, Nám. akad. Ľ. Nováka 143/1, 034 91 Ľubochňa Environmentálny fond, Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava
20. Apríl 2023
NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY NA DIAĽKU „ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA
3849126789
148,41 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Environmentálny fond
20. Apríl 2023
NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY NA DIAĽKU „HAVARIJNÉ POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL - AUTO KOMPLET
5729236186
580,35 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Environmentálny fond
5. Apríl 2023
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
230/2023
26 800,00 € AUTO – DS, s.r.o. Environmentálny fond
13. Marec 2023
Čiastková zmluva o poskytovaní právnych služieb
N/A
55 500,00 € Advokátska kancelária AK ZAHRADNIK & Spol., s. r. o. Environmentálny fond
9. Marec 2023
DODATOK č. 2 k ZMLUVE č. E4538 08U05 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 01.12.2022
2/64/2022
0,00 € Obec Ľubochňa, Nám. akad. Ľ. Nováka 143/1, 034 91 Ľubochňa Environmentálny fond, Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava