Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. December 2022
DODATOK č. 1 k Zmluve č. E4538 08U05 o posytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 01.12.2022
1/64/2022
0,00 € Obec Ľubochňa, Nám. akad. Ľ. Nováka 143/1, 034 91 Ľubochňa Environmentálny fond, Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava
14. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí podpory č. E42 08U02
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí podpory č. E42
0,00 € Obec Vinica Environmentálny fond
14. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí podpory č. E4194 08U02
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí podpory č. E419
0,00 € Obec Vinica Environmentálny fond
14. December 2022
Zmluva o dielo
N/A
80 376,00 € ESMO s.r.o. Environmentálny fond
14. December 2022
Zmluva o poskytnutí podpory č. E4194 08U02
Zmluva o poskytnutí podpory č. E4194 08U02
400 000,00 € Obec Vinica Environmentálny fond
8. December 2022
Z M L U V A č. E4466 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
SAŽP SE/2022/247
Doplnená
30 643,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Environmentálny fond
2. December 2022
Zmluva č. E45308 08U05 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
64/2022
123 222,00 € Obec Ľubochňa, Nám. akad. Ľ. Nováka 143/1, 034 91 Ľubochňa Environmentálny fond, Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava
30. November 2022
DOHODA O PRISTÚPENÍ K RÁMCOVEJ DOHODE O CENTRÁLNOM OBSTARÁVANÍ BEZHOTOVOSTNÉHO NÁKUP POHONNÝCH HMÔT, DOPLNKOVÝCH TOVAROV A SLUŽIEB PROSTREDNÍCTVOM PALIVOVÝCH KARIET
N/A
0,00 € SLOVNAFT, a. s. Environmentálny fond
14. November 2022
ZMLUVA č. E3231 08U03
20220629/2022
0,00 € Mesto Ružomberok Environmentálny fond
11. November 2022
Čiastková zmluva o poskytovaní právnych služieb
N/A
61 875,00 € AK ZAHRADNIK & Spol., s. r. o. Environmentálny fond
11. November 2022
Čiastková zmluva o poskytovaní právnych služieb
N/A
48 000,00 € AK ZAHRADNIK & Spol., s. r. o. Environmentálny fond
31. Október 2022
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
2022_10_26
389 833,00 € Obec Červený Kláštor Environmentálny fond
7. September 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb
N/A
75,00 € Advokátska kancelária AK ZAHRADNIK & Spol., s. r. o. Environmentálny fond
5. September 2022
Rámcová dohoda
Z20229489_Z
3 598,80 € AQUA PRO EUROPE, a.s. Environmentálny fond
16. August 2022
Zmluva o poskytovaní odborných poradenských služieb v oblasti verejného obstarávania č. 216/2022
216/2022
72 000,00 € ProcuRecht s.r.o. Environmentálny fond
15. August 2022
Kúpna zmluva
Z20228882_Z
790,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Environmentálny fond
9. August 2022
NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY 5729164499 NA DIAĽKU
5729164499
246,89 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Environmentálny fond
8. August 2022
Kúpna zmluva
Z20228551_Z
419,00 € Ing. Iveta Janíková Environmentálny fond
29. Júl 2022
Z M L U V A č. 0107/2022 uzatvorená na zabezpečenie poskytovania podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2022 pre oblasť Zelený vzdelávací fond
SAŽP SE/2022/124
Doplnená
150 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Environmentálny fond
29. Júl 2022
Z M L U V A č. 0207/2022 uzatvorená na zabezpečenie poskytovania podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu obciam bez štatútu mesta a mikroregionálnym združeniam obcí bez štatútu mesta v rámci Programu obnovy dediny na rok 2022
SAŽP SE/2022/123
Doplnená
452 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Environmentálny fond