Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Január 2023
ESA Contract No. 4000139802/22/NL/SC
Z/2023/24/XI/FMFI/DEK
99 350,00 € The European Space Research and Technology Centre (ESTEC) Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
9. Január 2023
ZMLUVA O DLHODOBOM NÁJME FLIAŠ číslo Hu- 22-12-13-DN-4
Z/2023/21/IV/FMFI/DEK
560,00 € Linde Gas k.s Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
22. December 2022
Návrh poistnej zmluvy č. 5519001901
ČZ/2022/3361/III/FMFI/OCOZ
1 193,63 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
20. December 2022
ZMLUVU O DLHODOBOM NÁJME FLIAŠ číslo Hu- 22-12-13-DN-5
Z/2022/3325/IV/FMFI/DEK
134,00 € Linde Gas s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
20. December 2022
ZMLUVU O DLHODOBOM NÁJME FLIAŠ číslo Hu- 22-12-13-DN-2
Z/2022/3326/IV/FMFI/DEK
871,00 € Linde Gas s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
20. December 2022
GRANT AGREEMENT Project 101091548 — skQCI
Z/2022/3323/XI/FMFI/DEK
4 999 900,80 € European Union / European Commission + 6 ďaľších Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
20. December 2022
ZMLUVU O DLHODOBOM NÁJME FLIAŠ číslo Hu- 22-12-13-DN-3
Z/2022/3328/IV/FMFI/DEK
201,00 € Linde Gas s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
16. December 2022
DAROVACIA ZMLUVA
Z/2022/3285/XIV/FMFI/DEK
100,76 € Nestlé Slovensko s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
16. December 2022
Mandátna zmluva
Z/2022/3293/XIV/FMFI/DEK
2 184,50 € Mgr. Daniela Olejárová Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
15. December 2022
Zmluva o dielo
Z/2022/3265/I/FMFI/DEK
100,00 € Dr. Eric Robert Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
12. December 2022
Dohoda o hosťovaní
Z/2022/3216/XIV/FMFI/DEK
1 400,00 € Dr. Saeed Kooshki Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
6. December 2022
THE LETTER OF MUTUAL INTENT TO COOPERATE
Z/2022/3154/XI/FMFI/DEK
0,00 € Laboratoire de Physique des Plasmas, CNRS UMR 7648, Ecole Polytechnique Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
6. December 2022
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2022/759/III/RUK/OCOZ
ČZ/2022/3148/II/FMFI/OCOZ
15 860,41 € Up Déjeuner, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
28. November 2022
ZMLUVA O DIELO
Z/2022/2982/I/FMFI/DEK
1 450,00 € Stefan Loehle Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
28. November 2022
Zmluva o dielo
Z/2022/2986/I/FMFI/DEK
100,00 € Ing Matej Lexa, Ph.D. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23. November 2022
Zmluva č. 894/2022 o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Z/2022/2928/XI/FMFI/DEK
173 520,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
16. November 2022
Dohoda o hosťovaní
Z/2022/2860/XIV/FMFI/DEK
1 700,00 € Dr. Neelmani Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
16. November 2022
Kúpna zmluva
Z/2022/2858/II/FMFI/DEK
69 590,00 € KEYENCE INTERNATIONAL (Belgium) NV/SA Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
14. November 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
Z/2022/2828/III/FMFI/DEK
4 032,00 € VELOX, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
9. November 2022
Zmluva o dielo
Z/2022/2770/I/FMFI/DEK
620,00 € Prof. RNDr, Mirko Černák, CSc. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky