Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
7.
September
2021
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-20-0374 FMFI UK
Z/2021/1819/IX/FMFI/DEK
27 000,00 € Ústav hydrológie SAV Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
7.
September
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/1818/I/FMFI/DEK
150,00 € prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
31.
August
2021
Zmluva o poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb
Z/2021/1703/III/FMFI/DEK
7 200,00 € Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
31.
August
2021
Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov
Z/2021/1705/XIV/FMFI/DEK
0,00 € aSc Applied Sortware Consultants, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
31.
August
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/1701/I/FMFI/FMFI_UK
100,00 € RNDr. Božena Šerá, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
31.
August
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/1702/I/FMFI/DEK
100,00 € prof. Dr. Markus Holzer Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
31.
August
2021
Zmluva o bezodplatnej spolupráci
Z/2021/1704/IX/FMFI/DEK
0,00 € aSc Applied Sortware Consultants, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
17.
August
2021
Dodatok ku kúpnej zmluve č. Z20217123_Z uzatvorenej v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
D/2021/1621/II/FMFI/DEK
0,00 € Carl Zeiss Slovakia, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
9.
August
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/1555/I/FMFI/DEK
100,00 € prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
9.
August
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/1556/I/FMFI/DEK
100,00 € RNDr. Petr Zacharov, Ph D. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
6.
August
2021
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2020/730/III/RUK/OCOZ
ČZ/2021/1543/III/FMFI/OCOZ
23 097,69 € Up Déjeuner, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
5.
August
2021
Memorandum o porozumení Memorandum of understanding
Z/2021/1538/XIV/FMFI/DEK
0,00 € Small Innovation Enterprise «Keldysh Inštitúte of Applied Mathematics Ballistics-Service» Ltd., Russian Federation (hereafter „K.IAM“) Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4.
August
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-20-0566
Z/2021/1525/XI/FMFI/DEK
148 388,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
2.
August
2021
Dohoda o hosťovaní / Hosting Agreement
Z/2021/1509/XIV/FMFI/DEK
1 400,00 € Dr. Chandu Byram Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
2.
August
2021
Kúpna zmluva
Z/2021/1507/II/FMFI/DEK
14 961,60 € Seed Cognitiva - Robotics Innovation, Lda Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
26.
Júl
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/1433/I/FMFI/DEK
4 788,00 € Axel SK, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23.
Júl
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/1459/I/FMFI/DEK
100,00 € prof. Ing. Andrey Shukurov, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23.
Júl
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/1458/I/FMFI/DEK
100,00 € Dr. Nikolaos Theodoulidis, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23.
Júl
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/1457/I/FMFI/DEK
100,00 € doc. RNDr. Elena Šikudová, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
22.
Júl
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/1442/I/FMFI/DEK
100,00 € doc. Mgr. Pavel Slavíček, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »