Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Júl 2023
THE LETTER OF MUTUAL INTENT TO COOPERATE
Z/2023/1763/XI/FMFI/DEK
0,00 € Gdansk University of Technology Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
25. Júl 2023
THE LETTER OF MUTUAL INTENT TO COOPERATE
Z/2023/1760/XI/FMFI/DEK
0,00 € University of Belgrade - Faculty of Pharmacy Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
25. Júl 2023
THE LETTER OF MUTUAL INTENT TO COOPERATE
Z/2023/1762/XI/FMFI/DEK
0,00 € Military University of Technology Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
24. Júl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-22-0548
Z/2023/1747/XI/FMFI/DEK
155 425,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
24. Júl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-22-0282
Z/2023/1749/XI/FMFI/DEK
102 858,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
20. Júl 2023
DOHODA č. PPZ-KEU-OPSKA2-2023/048653-003 o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta
Z/2023/1706/XIV/FMFI/DEK
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
18. Júl 2023
ZMLUVA O ŠTIPENDIJNOM PROGRAME
Z/2023/1691/XIV/FMFI/DEK
0,00 € Whitestein Technologies, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
17. Júl 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/1681/I/FMFI/DEK
150,00 € Doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
14. Júl 2023
Zmluva o spolupráci pri vykonávaní školení k robotickým vzdelávacím stavebniciam a príprave didaktických materiálov
Z/2023/1668/IX/FMFI/DEK
3 000,00 € EDUXE Slovensko, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
13. Júl 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/1654/I/FMFI/DEK
100,00 € assoc. prof. Dr. Miklós Berta Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
13. Júl 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/1653/I/FMFI/DEK
100,00 € Dr. Leila Etemadsaeed Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
13. Júl 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/1655/I/FMFI/DEK
100,00 € prof. Ing. Vilém Novák, DrSc Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
12. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb
Z/2023/1644/III/FMFI/DEK
8 000,00 € Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
10. Júl 2023
Agreement for International Collaboration
Z/2023/1612/IX/FMFI/DEK
0,00 € B. Verkin Inštitúte for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
7. Júl 2023
Dohoda o hosťovaní / Hosting Agreement
Z/2023/1606/XIV/FMFI/DEK
1 400,00 € Dhanada VANIBHAPEEDIKAYIL SUKUMARAN Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
7. Júl 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/1604/I/FMFI/DEK
100,00 € doc. RNDr. Antonín Jančařik, Ph.D Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
7. Júl 2023
Dohoda o hosťovaní / Hosting Agreement
Z/2023/1605/XIV/FMFI/DEK
1 236,00 € Sahithya ATIKUKKE Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
7. Júl 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/1603/I/FMFI/DEK
100,00 € RNDr. Juraj Jašík, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
Z/2023/1482/IX/FMFI/DEK
20 000,00 € Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
22. Jún 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/1470/I/FMFI/DEK
100,00 € doc. Mgr. Věra Mazánková, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky