Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Marec 2023
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu
Z/2023/506/XI/FMFI/DEK
17 328,00 € Trifid Automation s.r.o Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
14. Marec 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/487/I/FMFI/DEK
200,00 € Doc. Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
9. Marec 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/452/I/FMFI/DEK
100,00 € prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
9. Marec 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/453/I/FMFI/DEK
50,00 € Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
3. Marec 2023
Kolektívna zmluva
Z/2023/409/XIV/FMFI/DEK
0,00 € Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na FMFI UK Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
3. Marec 2023
ZMLUVU OPTIMA
Z/2023/407/III/FMFI/DEK
200,00 € Air Products Slovakia, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
15. Február 2023
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
Z/2023/262/XIV/FMFI/DEK
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
15. Február 2023
Memorandum o spolupráci
Z/2023/267/XIV/FMFI/DEK
0,00 € České vysoké učení technické v Praze (ČVUT v Praze) Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
14. Február 2023
Zmluva o pedagogickej praxi
Z/2023/257/IX/FMFI/DEK
0,00 € Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
14. Február 2023
Zmluva o pedagogickej praxi
Z/2023/258/IX/FMFI/DEK
0,00 € Gymnázium Hubeného Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
10. Február 2023
Zmluva o prevzatí a nájme distribučných prostriedkov číslo číslo Hu-22-11-30-P-1-D
Z/2023/248/IV/FMFI/DEK
0,00 € Linde Gas s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
10. Február 2023
Zmluva o pedagogickej praxi
Z/2023/245/IX/FMFI/DEK
0,00 € Gymnázium, Bilíková 24 Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
9. Február 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/239/I/FMFI/DEK
100,00 € RNDr. Roman Lysák, Ph.D. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
7. Február 2023
Zmluva o pedagogickej praxi
Z/2023/225/IX/FMFI/DEK
0,00 € Spojená škola sv. Uršule v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
6. Február 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/218/I/FMFI/DEK
0,00 € Mateusz Zmija Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
6. Február 2023
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu
Z/2023/221/IX/FMFI/DEK
15 840,00 € Technická univerzita v Košiciach Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
1. Február 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/193/I/FMFI/DEK
100,00 € Joanna Pawlat, PhD. D.Sci. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
31. Január 2023
Zmluva o pedagogickej praxi
Z/2023/190/IX/FMFI/DEK
0,00 € Spojená škola Novohradská Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
27. Január 2023
Memorandum of Understanding in Astronomy and Astrophysics
Z/2023/167/IX/FMFI/DEK
0,00 € Fesenkov astrofyzikálny inštitút Národného centra pre výskum vesmíru a technológie (Kazašská republika) Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
27. Január 2023
Rámcová zmluva o vzájomnej spolupráci
RD/2023/160/IX/FMFI/DEK
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Strojnícka fakulta, IQ Capital s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky