Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
26.
Máj
2021
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
Z/2021/959/IV/FMFI/DEK
28,61 € Linde Gas s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
26.
Máj
2021
Zmluva o spolupráci
Z/2021/960/IX/FMFI/DEK
0,00 € IQ Capital s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
21.
Máj
2021
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č.APVV-16-0202
D/2021/918/XI/FMFI/DEK
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
21.
Máj
2021
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č.APVV-16-0600
D/2021/916/XI/FMFI/DEK
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
17.
Máj
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/876/I/FMFI/DEK
5 000,00 € Margriet Simmerling Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
11.
Máj
2021
ELEMENTS OF Al PARTNER AGREEMENT
Z/2021/847/IX/FMFI/DEK
0,00 € University of Helsinki Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
7.
Máj
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/822/I/FMFI/DEK
150,00 € Prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
7.
Máj
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/821/I/FMFI/DEK
150,00 € doc. Dr František Krčma. PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
7.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja NA62 CERN
Z/2021/823/IX/FMFI/DEK
7 000,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
5.
Máj
2021
Zmluva o spolupráci pri vykonávaní školení k robotickým vzdelávacím stavebniciam a príprave didaktických materiálov
Z/2021/800/IX/FMFI/DEK
3 000,00 € EDUXE Slovensko, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
5.
Máj
2021
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0612
D/2021/804/XIV/FMFI/DEK
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
5.
Máj
2021
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0148
D/2021/805/XIV/FMFI/DEK
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
5.
Máj
2021
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0216
D/2021/802/XIV/FMFI/DEK
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja ATLAS CERN
Z/2021/781/IX/FMFI/DEK
81 000,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja ALICE CERN
Z/2021/785/IX/FMFI/DEK
70 000,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja ISOLDE CERN
Z/2021/782/IX/FMFI/DEK
5 000,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
3.
Máj
2021
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Pri rozvoji študentského multifunkčného priestoru Unispace
Z/2021/764/IX/FMFI/DEK Rok pridania 2021
0,00 € ITC, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
3.
Máj
2021
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2020/730/III/RUK/OCOZ
ČZ/2021/768/III/FMFI/OCOZ
30 652,73 € Up Slovensko, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
3.
Máj
2021
Dodatok č. 5 k zmluve na zabezpečenie ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, civilnej ochrany č. 03/02/2015
D/2021/763/III/FMFI/DEK
0,00 € PROFIS spol. s r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
27.
Apríl
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/735/I/FMFI/DEK
50,00 € prof.Dr. Wolfgang Steimle Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »