Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
10.
December
2020
ZMLUVA O MLČANLIVOSTI
Z/2020/2640/XIV/FMFI/DEK
0,00 € spoločnosť Rádiológia s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
10.
December
2020
Kúpna zmluva
Z/2020/2639/II/FMFI/DEK
5 284,27 € TopSoft BSB s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
9.
December
2020
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2020/730/III/RUK/OCOZ
ČZ/2020/2616/III/FMFI/OCOZ
22 215,78 € Up Slovensko, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
3.
December
2020
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu “Výpočtové určenie seizmického ohrozenia lokalít objektov kritickej infraštruktúry EBO a EMO“
Z/2020/2567/IX/FMFI/DEK
324 000,00 € EQUIS spol. s r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
3.
December
2020
Kúpna zmluva
Z/2020/2565/II/FMFI/DEK
17 595,49 € SPEDOS- Slovensko, spol. s r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
3.
December
2020
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu “Výpočtové určenie seizmického ohrozenia lokalít objektov kritickej infraštruktúry EBO a EMO“
Z/2020/2566/IX/FMFI/DEK
324 000,00 € Ústav vied o Zemi SAV Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
1.
December
2020
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
Z/2020/2536/IV/FMFI/DEK
7,05 € Linde Gas s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
1.
December
2020
TRAINEESHIP AGREEMENT
Z/2020/2539/XIV/FMFI/DEK
0,00 € Brno University of Technology, Faculty of chemistry Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
25.
November
2020
Zmluva o dielo (uzatvorená v súlade s § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon)
Z/2020/2472/I/FMFI/DEK
100,00 € RNDr. Ivan Mikulec, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
25.
November
2020
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)
Z/2020/2464/IX/FMFI/DEK
17 524,00 € Astros Solutions s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
25.
November
2020
Project: Enhancement of research excellence in Mathematics Teacher Knowledge MaTeK
Z/2020/2458/XIV/FMFI/DEK
0,00 € UNIVERZITA KARLOVA, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO, NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU, MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
18.
November
2020
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-BY-RD-19-0019
D/2020/2386/XI/FMFI/DEK
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
18.
November
2020
Kúpna zmluva
Z/2020/2388/II/FMFI/DEK
4 032,00 € Optik Instruments s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
12.
November
2020
Zmluva o dielo
Z/2020/2335/I/FMFI/DEK
100,00 € Dr. Elizaveta Shabalina Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
11.
November
2020
Kúpna zmluva
Z/2020/2327/II/FMFI/DEK Rok pridania 2020
4 428,00 € D-Ex Instruments, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
10.
November
2020
SOFTWARE LICENSE AGREEMENT FOR THE USE OF VASP BY ACADEMIC OR NON-PROFIT RESEARCH INSTITUTIONS
Z/2020/2315/XIV/FMFI/DEK
1 500,00 € Georg Kresse Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
3.
November
2020
Zmluva o dielo
Z/2020/2264/I/FMFI/DEK
150,00 € Prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
2.
November
2020
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2020/730/III/RUK/OCOZ
ČZ/2020/2252/III/FMFI/OCOZ
30 564,54 € Up Slovensko, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
2.
November
2020
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-19-0303
D/2020/2248/XI/FMFI/DEK
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
2.
November
2020
GRANT AGREEMENT NUMBER 101007299 — SAFEMILK
Z/2020/2246/XI/FMFI/DEK
660 790,00 € POWERTEC SRO (PTEC), TERMESZETTUDOMANYI KUTATOKOZPONT (RCNS), MAGYAR TEJGAZDASAGI KISERLETI INTEZET KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG (HDRI), ETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTIMIO ATHINON (NKUA), NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH "DEMOKRITOS Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »