Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Apríl
2021
ALPACA Consortium Agreement, version 3.1, 2021-03-18
Z/2021/723/XI/FMFI/DEK
0,00 € UNIVERSITAET BIELEFELD (UNIBI) + ostatné firmy zo zmluvy Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
21.
Apríl
2021
Dodatok č. 23 k Zmluve o spoločnom vydávaní časopisu Computing and Informatics
D/2021/706/XIV/FMFI/DEK
1 000,00 € Ústav informatiky SAV: Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
19.
Apríl
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/681/I/FMFI/DEK
150,00 € prof. RNDr. Dávid Trunec, CSc. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
19.
Apríl
2021
Zmluva o dielo č. 03/2021
Z/2021/680/I/FMFI/DEK
36 912,00 € TLAKSYSTÉM – KOMPAKT, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
15.
Apríl
2021
Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Research and Innovation Staff Exchange (RISE) H2020-MSCA-RISE-2020 Project Acronym: SAFEMILK – Project Number: 101007299 Consortium Agreement
Z/2021/654/XI/FMFI/DEK
0,00 € POWERTEC S.R.O. (PTEC), BRATISLAVA, SLOVAKIA, +ostatní Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
15.
Apríl
2021
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Pri prevádzke študentského coworkingového priestoru Lounge
Z/2021/655/IX/FMFI/DEK
0,00 € Vacuumlabs Technology s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
13.
Apríl
2021
GRANT AGREEMENT NUMBER 101031538 — PlantIMS
Z/2021/642/XI/FMFI/DEK
155 364,48 € European Commission, Research Executive Agency Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
13.
Apríl
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/643/I/FMFI/DEK
5 000,00 € Dr Neil Hutton Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
6.
Apríl
2021
Kúpna zmluva uzavretá podľa § 409 zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov
Z/2021/587/II/FMFI/DEK
70 000,00 € MaSa Tech, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
6.
Apríl
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/592/I/FMFI/DEK
50,00 € Mgr. Juraj Kyselica, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
6.
Apríl
2021
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI PRI REALIZÁCII ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU ENVIRONMENTÁLNA FYZIKA A METEOROLÓGIA
Z/2021/594/IX/FMFI/DEK
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
25.
Marec
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/546/I/FMFI/DEK
4 800,00 € Fakulta architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
25.
Marec
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/548/I/FMFI/DEK
100,00 € doc. RNDr. Roman Lietava, CSc. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23.
Marec
2021
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
Z/2021/535/IV/FMFI/DEK
222,00 € Linde Gas s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
18.
Marec
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/509/I/FMFI/DEK
50,00 € doc. PhDr. Radka Dofková, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
16.
Marec
2021
DODATOK Č.l K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY
D/2021/480/III/FMFI/DEK
0,00 € MIOMED s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
10.
Marec
2021
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
Z/2021/420/IV/FMFI/DEK
478,20 € Linde Gas s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
10.
Marec
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o spoločnom vedecko-vývojovom pracovisku
D/2021/419/XIV/FMFI/DEK
2 000,00 € Indícia, n.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
8.
Marec
2021
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
Z/2021/380/IV/FMFI/DEK
82,70 € Linde Gas s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
8.
Marec
2021
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI PRI REALIZÁCII ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU ENVIRONMENTÁLNA FYZIKA A METEOROLÓGIA
Z/2021/378/IX/FMFI/DEK
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »