Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2023
Zmluva o pedagogickej praxi
Z/2023/190/IX/FMFI/DEK
0,00 € Spojená škola Novohradská Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
27. Január 2023
Memorandum of Understanding in Astronomy and Astrophysics
Z/2023/167/IX/FMFI/DEK
0,00 € Fesenkov astrofyzikálny inštitút Národného centra pre výskum vesmíru a technológie (Kazašská republika) Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
27. Január 2023
Rámcová zmluva o vzájomnej spolupráci
RD/2023/160/IX/FMFI/DEK
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Strojnícka fakulta, IQ Capital s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
27. Január 2023
Zmluva o pedagogickej praxi
Z/2023/170/IX/FMFI/DEK
0,00 € Stredná zdravotnícka škola Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
25. Január 2023
Zmluva o pedagogickej praxi
Z/2023/141/IX/FMFI/DEK
0,00 € Spojená škola sv. Františka z Assisi Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
25. Január 2023
DOHODA O PREDDAVKOVÝCH PLATBÁCH NA ROK 2023
Z/2023/143/III/FMFI/DEK
378 240,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
24. Január 2023
Zmluva o pedagogickej praxi
Z/2023/127/IX/FMFI/DEK
0,00 € Gymnázium Metodova Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
24. Január 2023
Zmluva o nájme
Z/2023/128/IV/FMFI/DEK
399,20 € Messer Tatragas, spol. s r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23. Január 2023
ZMLUVA OPTIMA
Z/2023/119/IV/FMFI/DEK
201,85 € Air Products Slovakia, s.r.o., Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
20. Január 2023
Zmluva o pedagogickej praxi
Z/2023/115/IX/FMFI/DEK
0,00 € Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
20. Január 2023
Zmluva o pedagogickej praxi
Z/2023/116/IX/FMFI/DEK
0,00 € Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
20. Január 2023
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola predmetovej olympiády alebo postupovej súťaže pre súťažiacich základných škôl alebo stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v roku 2023
Z/2023/117/IX/FMFI/DEK
300,00 € Regionálny úrad školskej správy v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
17. Január 2023
THE LETTER OF MUTUAL INTENT TO COOPERATE
Z/2023/78/IX/FMFI/DEK
0,00 € Sofia University "St. Kliment Ohridski" Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
17. Január 2023
THE LETTER OF MUTUAL INTENT TO COOPERATE
Z/2023/80/IX/FMFI/DEK
0,00 € University of Belgrade - Faculty of Physics Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
17. Január 2023
THE LETTER OF MUTUAL INTENT TO COOPERATE
Z/2023/77/IX/FMFI/DEK
0,00 € University of of Natural Resources and Life Sciences, Department of Water, Atmosphere and Environment Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
17. Január 2023
THE LETTER OF MUTUAL INTENT TO COOPERATE
Z/2023/79/IX/FMFI/DEK
0,00 € Masaryk University Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
13. Január 2023
Zmluva č. 1034/2022 o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Z/2023/45/XIV/FMFI/DEK
173 520,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
13. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z/2023/47/IV/FMFI/DEK
715,00 € Mestská časť Bratislava - Karlova Ves Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
12. Január 2023
Dohoda o vykonaní exkurzie č. 0826638/00CRZ
Z/2023/31/XIV/FMFI/DEK
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
12. Január 2023
CONTRACT
Z/2023/32/XI/FMFI/DEK
99 698,00 € The EUROPEAN SPACE AGENCY Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky