Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Január 2022
Zmluva o dielo
Z/2022/31/I/FMFI/DEK
50,00 € Ing. Matej Lexa, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23. December 2021
Poistná zmluva č. 9101872944 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Z/2021/3008/III/FMFI/DEK
506,60 € Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
21. December 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/2969/I/FMFI/DEK
150,00 € doc. Dr. František Krčma, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
21. December 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/2963/I/FMFI/DEK
150,00 € prof.Mgr.Vít Kudrle,Ph.D. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
15. December 2021
Kúpna zmluva
Z/2021/2888/II/FMFI/OCOZ_RUK
1 170,00 € NABIMEX ,s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
7. December 2021
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu
Z/2021/2799/XI/FMFI/DEK
0,00 € ROPLASS, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
7. December 2021
Zmluva o budúcej zmluve o vzájomnej spolupráci
Z/2021/2801/XI/FMFI/DEK
0,00 € Ústav fyzikálni chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
7. December 2021
Zmluva o budúcej zmluve o vzájomnej spolupráci
Z/2021/2803/XI/FMFI/DEK
0,00 € Masarykova univerzita v Brně Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
1. December 2021
Zmluva na zabezpečenie testovania antigénovými testami
Z/2021/2737/III/FMFI/DEK
0,00 € GHC GENETICS SK, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
1. December 2021
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2020/730/III/RUK/OCOZ
ČZ/2021/2731/XIII/FMFI/OCOZ
25 318,97 € Up Déjeuner, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
30. November 2021
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu
Z/2021/2725/IX/FMFI/DEK
7 532,00 € Astros Solutions s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
18. November 2021
Kúpna zmluva
Z/2021/2560/II/FMFI/DEK
6 792,00 € Zurich Instruments AG.. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
15. November 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/2525/I/FMFI/DEK
70 200,00 € EKO - SERVIS LM, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
15. November 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/2523/I/FMFI/DEK
52 965,72 € DevelopNet, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
12. November 2021
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O VYUŽITÍ VÝSLEDKOV RIEŠENIA PROJEKTU
Z/2021/2510/XI/FMFI/DEK
0,00 € ROPLASS, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
12. November 2021
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O VYUŽITÍ VÝSLEDKOV RIEŠENIA PROJEKTU
Z/2021/2513/XI/FMFI/DEK
0,00 € Ing. Gabriela Juricová AGRIA Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
8. November 2021
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2020/730/III/RUK/OCOZ
ČZ/2021/2457/III/FMFI/OCOZ
31 864,31 € Up Déjeuner, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. November 2021
Dohoda o realizaci stáže (hostování) z projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016170 Zkvalitnéní a Inovace Prípravy budoucích učitelu na MUNI
Z/2021/2415/XIV/FMFI/DEK
0,00 € Masarykova univerzita, Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
28. Október 2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o spoločnom vedecko-vývojovom pracovisku
D/2021/2362/XIV/FMFI/DEK
10 600,00 € Indícia, n.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
27. Október 2021
DOHODA O PREDDAVKOVÝCH PLATBÁCH NA ROK 2022
RD/2021/2343/III/FMFI/DEK
271 600,00 € Bratislavská teplárenská, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky