Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. September 2023
Zmluva o dielo č. 021/2023
Z/2023/2121/I/FMFI/DEK
215,00 € SEZAKO Trnava, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
6. September 2023
Dohoda o hosťovaní
Z/2023/2050/XIV/FMFI/DEK
27 375,00 € Bernard Gitura Kimani Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
6. September 2023
Dohoda o hosťovaní
Z/2023/2049/XIV/FMFI/DEK
1 700,00 € Dr. Savita VERMA Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
6. September 2023
APPENDIX n.l.to PURCHASE CONTRACT
D/2023/2051/XI/FMFI/DEK
0,00 € EDLIN, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
5. September 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/2026/I/FMFI/DEK
5 760,00 € Hillary Pedrizzi Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
5. September 2023
DODATOK Č. 1 k Zmluve o spolupráci a poskytnutí prostriedkov v rámci projektu „Slovenská kvantová komunikačná infraštruktúra“
D/2023/2025/XI/FMFI/D
307 800,48 € Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
30. August 2023
Dohoda o hosťovaní
Z/2023/2004/XIV/FMFI/DEK
1 400,00 € Dr. Aleksandra Lavrikova Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
16. August 2023
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-22-0020
Z/2023/1908/IX/FMFI/DEK
9 316,00 € Ústav stavebníctva a architektúry SAV Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
14. August 2023
Dohoda o hosťovaní
Z/2023/1886/XIV/FMFI/DEK
700,00 € Dr. Neelmani NEELMANI Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
11. August 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-22-0413
Z/2023/1874/XI/FMFI/DEK
145 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
10. August 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/1869/I/FMFI/DEK
100,00 € prof. Wei Zhang Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
10. August 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/1868/I/FMFI/DEK
100,00 € prof. RNDr. František Krčma, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
10. August 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/1867/I/FMFI/DEK
100,00 € doc.Ing. Přemysl Brada, MSc., PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
9. August 2023
Zmluva č. 2023digVS004 o poskytnutí daru na účely realizácie projektu
Z/2023/1845/XIV/FMFI/DEK
4 996,00 € Nadácia Tatra banky Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
8. August 2023
Dohoda o hosťovaní
Z/2023/1834/XIV/FMFI/DEK
1 700,00 € Dr. Hemalaxmi RAJAVELU Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
31. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. SK-FR-22-0014
Z/2023/1781/XI/FMFI/DEK
5 260,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
31. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-22-0247
Z/2023/1780/XI/FMFI/DEK
235 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
28. Júl 2023
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-22-0548
Z/2023/1772/XI/FMFI/DEK
24 964,00 € Fyzikálny ústav SAV, v.v.i. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
28. Júl 2023
Dohoda o hosťovaní / Hosting Agreement
Z/2023/1773/XIV/FMFI/DEK
27 375,00 € Shasha Zheng, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
25. Júl 2023
THE LETTER OF MUTUAL INTENT TO COOPERATE
Z/2023/1761/XI/FMFI/DEK
0,00 € Inštitúte of Physics Belgrade Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky