Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Október 2023
Smlouva o dílo a o zpracování osobních údajú
Z/2023/2541/I/FMFI/DEK
80,00 € www.scio.cz, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
19. Október 2023
Zmluva o nájme číslo: ABO - 164809/1/2023
Z/2023/2517/IV/FMFI/DEK
669,80 € Messer Tatragas, spol. s r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
19. Október 2023
Smlouva o dílo
Z/2023/2507/I/FMFI/DEK
286 720,00 € Statní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
19. Október 2023
Dohoda o hosťovaní
Z/2023/2519/XIV/FMFI/DEK
1 700,00 € Neelmani NEELMANI Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
13. Október 2023
DONATION AGREEMENT KN5839/EP/ATLAS
Z/2023/2468/XI/FMFI/DEK
450,00 € The European Organization for Nuclear Research (“CERN”) Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
9. Október 2023
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0353
D/2023/2416/XI/FMFI/DEK
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
2. Október 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/2338/I/FMFI/DEK
100,00 € Gabriela Lovászová Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
2. Október 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/2337/I/FMFI/DEK
100,00 € Jaroslav Výbošťok Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
26. September 2023
DODATOK č. 1 k RÁMCOVEJ DOHODE
D/2023/2234/XIV/FMFI/DEK
0,00 € ILAB s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
20. September 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI NA RIEŠENÍ PROJEKTU APVV-22-0264
Z/2023/2169/IX/FMFI/DEK
33 700,00 € Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
18. September 2023
INNOVATION PROJECT AGREEMENT
Z/2023/2158/XI/FMFI/DEK
0,00 € VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL (VUB), LEIBNIZ-INSTITUT FUER PHOTONISCHE TECHNOLOGIEN E.V., (Leibniz-IPHT) Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
14. September 2023
Memorandum of Understanding between Faculty ofMathematics, Physics and Informatics, Comenius University Bratislava and Kyiv Academic University
Z/2023/2136/XI/FMFI/DEK
0,00 € Kyiv Academic University (KAU) Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
14. September 2023
Servisná zmluva o dielo - číslo zmluvy: 62007870
Z/2023/2138/I/FMFI/DEK
139,20 € KONE s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
14. September 2023
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej Zmluve zamestnancov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK na obdobie od 1.3.2023 do 31.12.2023
D/2023/2139/XIV/FMFI/DEK
6,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na FMFI UK Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
13. September 2023
Zmluva o kontrolnej činnosti a mimozáručnom servise číslo: 01/2023/Serv
Z/2023/2129/XIV/FMFI/DEK
4 544,30 € AV COM spol. s r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
13. September 2023
Zmluva o nájme číslo: ABO-664418/1/2023
Z/2023/2128/IV/FMFI/DEK
196,40 € Messer Tatragas, spol. s r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
12. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. DS-FR-22-0017
Z/2023/2119/XI/FMFI/DEK
10 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
12. September 2023
Zmluva o dielo č. 021/2023
Z/2023/2121/I/FMFI/DEK
215,00 € SEZAKO Trnava, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
6. September 2023
Dohoda o hosťovaní
Z/2023/2050/XIV/FMFI/DEK
27 375,00 € Bernard Gitura Kimani Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
6. September 2023
Dohoda o hosťovaní
Z/2023/2049/XIV/FMFI/DEK
1 700,00 € Dr. Savita VERMA Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky