Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
2.
Júl
2021
AGREEMENT
Z/2021/1295/XI/FMFI/DEK
0,00 € INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC) Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
1.
Júl
2021
Kúpna zmluva
Z/2021/1287/II/FMFI/DEK
29 300,00 € FID GmbH Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
29.
Jún
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/1266/I/FMFI/DEK
150,00 € prof. RNDr. Patrik Španěl Dr. rer. nat. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23.
Jún
2021
DODATOK č. 2 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-16-0148
D/2021/1196/XI/FMFI/DEK
0,00 € Astronomicky ústav SAV Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23.
Jún
2021
THE LETTER OF MUTUAL INTENT TO COOPERATE
Z/2021/1194/XI/FMFI/DEK
0,00 € University of Belgrade - Faculty of Pharmacy Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23.
Jún
2021
DODATOK č. 4 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-16-0053
D/2021/1186/XI/FMFI/DEK
0,00 € Matematicky ústav SAV Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23.
Jún
2021
THE LETTER OF MUTUAL INTENT TO COOPERATE
Z/2021/1188/XI/FMFI/DEK
0,00 € O.O. Galkin Donetsk Inštitúte of Physics and Engineering, National Academy of Sciences of Ukraine Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23.
Jún
2021
THE LETTER OF MUTUAL INTENT TO COOPERATE
Z/2021/1189/XI/FMFI/DEK
0,00 € Inštitúte of Nuclear Physics PAN Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23.
Jún
2021
THE LETTER OF MUTUAL INTENTTO COOPERATE
Z/2021/1191/XI/FMFI/DEK
0,00 € University of Lodz (Uniwersytet Łódzki, UoL) Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23.
Jún
2021
THE LETTER OF MUTUAL INTENT TO COOPERATE
Z/2021/1193/XI/FMFI/DEK
0,00 € University of Novi Sad Faculty of Sciences (UNSPMF) Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23.
Jún
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/1195/I/FMFI/DEK
100,00 € Mgr. Martin Takáč, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23.
Jún
2021
THE LETTER OF MUTUAL INTENT TO COOPERATE
Z/2021/1192/XI/FMFI/DEK
0,00 € Inštitúte of Physics Belgrade Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23.
Jún
2021
THE LETTER OF MUTUAL INTENT TO COOPERATE
Z/2021/1190/XI/FMFI/DEK
0,00 € Siedlce University of Natural Sciences and Humanities Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
18.
Jún
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/1151/I/FMFI/DEK
12 000,00 € MESA s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
16.
Jún
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/1120/I/FMFI/DEK
100,00 € RNDr. Vĕra Kůrková, DrSc. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
16.
Jún
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/1108/I/FMFI/DEK
13 345,20 € IGES s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
16.
Jún
2021
Zmluva o údržbe č. 2021 003 PS 893
Z/2021/1119/III/FMFI/DEK
729,00 € SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
14.
Jún
2021
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2020/730/III/RUK/OCOZ
ČZ/2021/1076/III/FMFI/OCOZ
100 671,70 € Up Slovensko, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
8.
Jún
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/1043/I/FMFI/DEK
2 602,00 € IQ Capital s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
3.
Jún
2021
DODATOK č. 2 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-16-0202
D/2021/1015/XI/FMFI/DEK
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »