Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o servisea údržbe EZS
148/2024
337,58 € Antes HC, s.r.o. Mesto Šala
27. Február 2024
Zmluva o servisnej a kontrolnej činnosti
87/2024
5 148,00 € EXTEC s.r.o. Mesto Šala
27. Február 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na pozemok
146/2024
0,00 € Euro Gastro Style s.r.o. Mesto Šala
26. Február 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
153/2024
3 330,10 € Petrov Ján Mesto Šala
26. Február 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
152/2024
3 289,30 € Lencsésévá Nikoleta Mesto Šala
26. Február 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
154/2024
3 358,45 € Kokavec Michal Mesto Šala
23. Február 2024
Zmluva o servisnej službe
121/2024
5 055,60 € CLEANTEX, s.r.o Mesto Šala
22. Február 2024
Dodatok k zmluve o servise a údržbe EZS
127/2024
325,69 € Antes HC, s.r.o. Mesto Šala
21. Február 2024
Zmluva o dodávke plynu
135/2024
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mesto Šala
21. Február 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o servise a údržbe EZS
126/2024
515,68 € Antes HC, s.r.o. Mesto Šala
21. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o servise a údržbe EZS
125/2024
545,35 € Antes HC, s.r.o. Mesto Šala
20. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
128/2024
400,00 € CREA-EDU o.z. Mesto Šala
16. Február 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
131/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
15. Február 2024
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071BPN3 zo dňa 07.04.2022
230/2024
164 740,50 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Šaľa
15. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
118/2024
1 572,00 € Bon Žur s.r.o. Mesto Šala
15. Február 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutní nenávratného finančného príspevku č. Z311071BPN3
123/2024
164 740,50 € Ministerstvo dopravy a výstavby SR Mesto Šala
14. Február 2024
Darovacia zmluva
104/2024
0,00 € Samsung Electronics Slovakia, s.r.o. Mesto Šala
14. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
120/2024
240,00 € Šenšel Ema, Ing. - Škola zážitkov HARVART Mesto Šala
6. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny v domácnosti
97/2024
52,00 € ZSE Energia a.s. Mesto Šala
6. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny v domácnosti
100/2024
60,00 € ZSE Energia a.s. Mesto Šala