Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Október 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
787/2023
28,44 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
10. Október 2023
Dohoda o vzájomnej spolupráci
608/2023
0,00 € Obec Makov Mesto Šala
9. Október 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011ARL5-121-48 zo dňa 17.12. 2021 k dodatočnému poskytnutému príspevku
3443/2023
5 992 030,12 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Šaľa
5. Október 2023
Nájomná zmluva
530/2023
253,38 € Hučková Helena Mesto Šala
28. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŚ_PKKE_241 o vzájomnej spolupráci v rámci projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3
484/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Šala
28. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_240 o spolupráci v rámci projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3
506/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Šala
28. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_751 v rámci Projektu pomáhajácich profesií 3
505/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Šala
28. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_296 o vzájomnej spolupráci v rámci projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3
487/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Šala
28. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_239 o vzájomnej spolupráci v rámci projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3
485/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Šala
27. September 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
720/2023
371,00 € Spoločnosť uctievaných OZ Mesto Šala
27. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
723/2023
0,00 € ZSE Energia a.s. Mesto Šala
20. September 2023
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 695/2018 na pozemok
610/2023
0,00 € BRANMEDIA s.r.o. Mesto Šala
20. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
721/2023
5 000,00 € Nitriansky samosprávny kraj Mesto Šala
18. September 2023
Zmluva o poskytnutí služieb verejného obstarávania
719/2023
2 160,00 € MP Profit PB, s. r. o. Mesto Šala
13. September 2023
Darovacia zmluva
588/2023
600,00 € Nadácia Pontis Mesto Šaľa
7. September 2023
Nájomná zmluva
464/2023
132,81 € Timko Denis Mesto Šala
7. September 2023
Zmluva o dielo
641/2023
25 800,00 € RTL Invest Slovakia s.r.o. Mesto Šala
6. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_295 Podpora pomáhajúcich profesií 3
496/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Šala
6. September 2023
Zmluva č. _KGR_POP3ZŠ_PKPO_750 Podpora pomáhajúcich profesií 3
499/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Šala
6. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_169 Podpora pomáhajúcich profesií 3
486/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Šala