Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2023
Darovacia zmluva
966/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Mesto Šala
19. December 2023
Zmluva o dielo
923/2023
29 996,45 € ŠEVČÍK, s.r.o. Mesto Šala
15. December 2023
Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky číslo:000520A/CORP/2023
965/2023
3 700 000,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Mesto Šala
15. December 2023
Zmluva o úvere č. 000520/CORP/2023
964/2023
3 700 000,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Mesto Šala
14. December 2023
Krátkodobé cestovné poistenie
961/2023
4,56 € Generali Poisťovňa Mesto Šala
13. December 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
950/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
13. December 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
947/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
13. December 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
937/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
13. December 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
939/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
13. December 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
943/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
13. December 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
941/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
13. December 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
938/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
13. December 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
936/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
13. December 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
942/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
13. December 2023
Rámcová dohoda
888/2023
131 971,44 € Brantner Nové Zámky s.r.o. Mesto Šala
13. December 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
948/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
13. December 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
940/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
12. December 2023
Zmluva o poskytnutí služby Zber, preprava, zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
953/2023
266 716,80 € ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Mesto Šala
11. December 2023
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve číslo 1110020797 pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
933/2023
15 215,32 € PREMIUM Insurance Company Limited Mesto Šala
11. December 2023
Zmluva o zriadení vecných bremien
847/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala