Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Október 2023
Zmluva o sponzoringu
816/2023
200,00 € FORS TRADE s.r.o. Mesto Šala
18. Október 2023
Zmluva o sponzoringu
819/2023
300,00 € micropix, s.r.o. Mesto Šala
18. Október 2023
Zmluva o spolupráci
783/2023
0,00 € Implementačná agentúra MP,SVaR Mesto Šala
18. Október 2023
Zmluva o dielo
810/2023
44 112,00 € ASITIS s. r. o. Mesto Šala
17. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 137/2023
803/2023
11 000,00 € Miniserstvo práce, soc. vecí a rodiny Mesto Šala
13. Október 2023
Darovacia zmluva
811/2023
3 300,00 € ProCS, s.r.o. Mesto Šala
13. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
798/2023
7 200,00 € DATALAN, a.s. Mesto Šala
13. Október 2023
Dodotok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071ASS6
804/2023
661 218,66 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Mesto Šala
12. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071ASS6 zo dňa 23.07.2021
3489/2023
661 218,66 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Šaľa
10. Október 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
790/2023
17,06 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
10. Október 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
788/2023
17,06 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
10. Október 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
789/2023
28,44 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
10. Október 2023
Kúpna zmluva
793/2023
15 981,96 € Autoprofit, s.r.o. Mesto Šala
10. Október 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011ARL5-121-48
794/2023
652 723,24 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Mesto Šala
10. Október 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
791/2023
28,44 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
10. Október 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
787/2023
28,44 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
10. Október 2023
Dohoda o vzájomnej spolupráci
608/2023
0,00 € Obec Makov Mesto Šala
9. Október 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011ARL5-121-48 zo dňa 17.12. 2021 k dodatočnému poskytnutému príspevku
3443/2023
5 992 030,12 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Šaľa
5. Október 2023
Nájomná zmluva
530/2023
253,38 € Hučková Helena Mesto Šala
28. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŚ_PKKE_241 o vzájomnej spolupráci v rámci projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3
484/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Šala