Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Jún 2023
Lecenčná zmluva
168/2023
1 575,00 € Jarošová Dominika Mesto Šala
9. Jún 2023
Návrh poistnej zmluvy
385/2023
30,72 € Generali Poisťovňa Mesto Šala
9. Jún 2023
Návrh poistnej zmluvy
385/2023
30,72 € Generali Poisťovňa Mesto Šala
9. Jún 2023
Rámcová dohoda o dodávke elektrickej energie
381/2023
0,00 € ZSE Energia a.s. Mesto Šala
9. Jún 2023
Rámcová dohoda o dodávke elektrickej energie
381/2023
0,00 € ZSE Energia a.s. Mesto Šala
8. Jún 2023
Zmluva o dodaní tovarov s montážou
364/2023
8 220,00 € Veríme v Zábavu s.r.o. Mesto Šala
8. Jún 2023
Zmluva o dodaní tovarov s montážou
364/2023
8 220,00 € Veríme v Zábavu s.r.o. Mesto Šala
3. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
361/2023
397 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Mesto Šala
1. Jún 2023
Dohoda o spolupráci
211/2023
0,00 € Duslo, a.s. Mesto Šala
30. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
278/2023
100,00 € Šišková Marica, Mgr. Mesto Šala
30. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
278/2023
100,00 € Šišková Marica, Mgr. Mesto Šala
30. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
279/2023
100,00 € Foltán Štefan, PhDr. Mesto Šala
30. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
276/2023
100,00 € Svákusová Silvia, Mgr. art. Mesto Šala
30. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
281/2023
100,00 € Mikulič Martin, Mgr. Mesto Šala
30. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
277/2023
100,00 € Váradyová Alena, Mgr. Mesto Šala
30. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
279/2023
100,00 € Foltán Štefan, PhDr. Mesto Šala
30. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
281/2023
100,00 € Mikulič Martin, Mgr. Mesto Šala
30. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
282/2023
100,00 € Skála Pavel, MgA. Mesto Šala
30. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
282/2023
100,00 € Skála Pavel, MgA. Mesto Šala
26. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
272/2023
100,00 € Kuna Renald Mesto Šala