Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. November 2022
Nájomná zmluva
743/2022
265,17 € Vaško Boris Mesto Šala
24. November 2022
Nájomná zmluva
832/2022
372,60 € Kovácsová Eva Mesto Šala
24. November 2022
Nájomná zmluva
832/2022
372,60 € Kovácsová Eva Mesto Šala
24. November 2022
Nájomná zmluva
822/2022
274,74 € Turzová Monika Mesto Šala
24. November 2022
Nájomná zmluva
808/2022
220,97 € Király Peter Mesto Šala
24. November 2022
Nájomná zmluva
900/2022
107,45 € Kováčová Anna Mesto Šala
24. November 2022
Nájomná zmluva
738/2022
386,08 € Brenčíková Ľubica Mesto Šala
24. November 2022
Nájomná zmluva
692/2022
311,27 € Audy Juraj Mesto Šala
24. November 2022
Nájomná zmluva
685/2022
134,52 € Bauhoferová Nikola Mesto Šala
24. November 2022
Nájomná zmluva
822/2022
274,74 € Turzová Monika Mesto Šala
24. November 2022
Nájomná zmluva
810/2022
246,81 € Martinčeková Lenka Mesto Šala
24. November 2022
Nájomná zmluva
804/2022
290,38 € Sklenárová Zuzana Mesto Šala
24. November 2022
Nájomná zmluva
793/2022
294,63 € Kerpnerová Martina Mesto Šala
24. November 2022
Objednávka z Portálu produktov a služieb
97672/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Šaľa
24. November 2022
Nájomná zmluva
744/2022
290,04 € Jarošová Veronika, Bc. Mesto Šala
24. November 2022
Nájomná zmluva
685/2022
134,52 € Bauhoferová Nikola Mesto Šala
24. November 2022
Nájomná zmluva
809/2022
344,38 € Paštéková Daniela Mesto Šala
24. November 2022
Nájomná zmluva
801/2022
223,71 € Lakatoš Roman Mesto Šala
24. November 2022
Nájomná zmluva
914/2022
273,58 € Vargová Jarmila Mesto Šala
24. November 2022
Nájomná zmluva
899/2022
106,02 € Tornóczyová Katarína Mesto Šala