Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 867/2023
276/2024
0,00 € SO-MA s. r. o. Mesto Šala
2. Máj 2024
Krátkodobé cestovné poistenie
293/2024
32,37 € Generali Poisťovňa Mesto Šala
29. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
215/2024
200,00 € O.Z. POĎ NA BIKE Mesto Šala
26. Apríl 2024
Zmluva o dielo
265/2024
50 312,35 € AMV Slovakia, s.r.o. Mesto Šala
24. Apríl 2024
Nájomná zmluva
253/2024
24,24 € FANIT s.r.o. Mesto Šala
22. Apríl 2024
Zmluva o odbornom poradentsve
78/2024
400,00 € Holík Miloš Mesto Šala
22. Apríl 2024
Kúpna zmluva
236/2024
12 783,60 € BONITA GROUP SERVICE SK, s. r. o. Mesto Šala
22. Apríl 2024
Nájomná zmluva
81/2024
420,00 € Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov 6-27 Mesto Šala
22. Apríl 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
263/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
22. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí služieb verejného obstarávania
238/2024
2 400,00 € MP Profit VO, s. r. o. Mesto Šala
17. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
193/2024
37 363,00 € Národné osvetové centrum Mesto Šala
16. Apríl 2024
Zmluva o odbornej garancii a poradenstve
80/2024
500,00 € Malík Fedor, Prof. Ing., DrSc. Mesto Šala
15. Apríl 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
240/2024
263,40 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
15. Apríl 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
241/2024
263,40 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
27. Marec 2024
Zmluva o technickom zabezpečení vystúpenia
180/2024
200,00 € Krajčovič Jozef Mesto Šala
27. Marec 2024
Nájomná zmluva
181/2024
331,92 € Športovo strelecký klub Mesto Šala
27. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
186/2024
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Šala
26. Marec 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
185/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
26. Marec 2024
Zmluva o nájme
170/2024
80,00 € Duslo, a.s. Mesto Šala
26. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
143/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala