Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. November 2023
Kúpna zmluva
858/2023
36 547,24 € OCTAGO, a.s. Mesto Šala
27. Október 2023
Zmluva o sponzoringu
853/2023
100,00 € JA-PaG, s.r.o. Mesto Šala
26. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt
852/2023
385 807,89 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Mesto Šala
25. Október 2023
Zmluva o sponzoringu
841/2023
100,00 € AUTOSERVIS HUČKO, s.r.o. Mesto Šala
25. Október 2023
Zmluva o dielo
844/2023
57 123,00 € SPORTER s.r.o. Mesto Šala
25. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt
3469/2023
385 807,89 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Šaľa
25. Október 2023
Zmluva o sponzoringu
840/2023
300,00 € Shin Heung Precision Slovakia s.r.o. Mesto Šala
24. Október 2023
Kúpna zmluva
845/2023
27 602,70 € PLQ DEVELOPMENT s.r.o. Mesto Šala
24. Október 2023
Dohoda o vzájomnej spolupráci
595/2023
0,00 € Obec Makov Mesto Šala
24. Október 2023
Zmluva o dielo
846/2023
94 440,31 € PLQ DEVELOPMENT s.r.o. Mesto Šala
24. Október 2023
Kúpna zmluva
837/2023
7 800,00 € PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. Mesto Šala
24. Október 2023
Zmluva o dielo
839/2023
114 632,00 € SPORT NITRA s.r.o. Mesto Šala
19. Október 2023
Zmluva o sponzoringu
818/2023
150,00 € Ferado spol s.r.o Mesto Šala
19. Október 2023
Zmluva o sponzoringu
815/2023
200,00 € BV GROUP s.r.o. Mesto Šala
19. Október 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
785/2023
63 543,60 € Ministersto kultúry Slovenskej republiky Mesto Šala
19. Október 2023
Zmluva o sponzoringu
817/2023
100,00 € SEHATEX, s.r.o. Mesto Šala
19. Október 2023
Zmluva o sponzoringu
820/2023
150,00 € Sagrop, spol. s r.o. Mesto Šala
19. Október 2023
Zmluva o sponzoringu
816/2023
200,00 € FORS TRADE s.r.o. Mesto Šala
18. Október 2023
Zmluva o sponzoringu
819/2023
300,00 € micropix, s.r.o. Mesto Šala
18. Október 2023
Zmluva o spolupráci
783/2023
0,00 € Implementačná agentúra MP,SVaR Mesto Šala