Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Február 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
133/2023
0,00 € ERko-Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie Západ Mesto Šala
16. Február 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na pozemok
25/2023
2,01 € ROĽNÍCKE DRUŽSTVO ŠAĽA Mesto Šala
16. Február 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
132/2023
288,00 € Občianske združenie Central Park Mesto Šala
15. Február 2023
Zmluva o krátkodobom podnájme pozemku
96/2023
100,00 € Komunitné a osvetové centrum KOC Mesto Šala
15. Február 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
121/2023
20,00 € Vrzúková Helena Mesto Šala
15. Február 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
123/2023
29,87 € Baková Szabová Helena, Ing. Mesto Šala
15. Február 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
122/2023
29,87 € Baková Szabová Helena, Ing. Mesto Šala
13. Február 2023
Rámcová dohoda
119-2023
119 972,06 € Július Buch - BUCH Mesto Šaľa
13. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
134/2023
1 310,00 € Nadácia TIPSPORT Mesto Šaľa
2. Február 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytnutie služieb v oblasti GPS monitorovania
90/2023
0,00 € QADRA PLUS, s.r.o. Mesto Šaľa
1. Február 2023
Zmluva o technickom zabezpečení vystúpenia
56/2023
150,00 € Jozef Krajčovič Mesto Šaľa
31. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti
92/2023
7 332,00 € auditori.it, s.r.o. Mesto Šaľa
31. Január 2023
Darovacia zmluva
91/2023
0,00 € SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o. Mesto šaľa
31. Január 2023
Zmluva o dielo
88/2023
139 236,00 € airo, s.r.o. Mesto Šaľa
31. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
84/2023
78 964,08 € Capital Pro s.r.o. Mesto Šaľa
25. Január 2023
Nájomná zmluva
39/2023
171,82 € Vincze Simeon Mesto Šala
25. Január 2023
Nájomná zmluva
29/2023
114,88 € Horváth Vincent Mesto Šala
25. Január 2023
Nájomná zmluva
7/2023
171,94 € Jakubčíková Jarmila Mesto Šala
25. Január 2023
Nájomná zmluva
52/2023
13,44 € Alföldi Dalibor Mesto Šala
25. Január 2023
Nájomná zmluva
26/2023
105,13 € Holáseková Terézia Mesto Šala