Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. December 2022
Nájomná zmluva
958/2022
29,87 € Vido Jozef Mesto Šala
24. December 2022
Zmluva o združenej dodávka elektriny
966/2022
0,00 € ZSE Energia a.s. Mesto Šala
24. December 2022
Nájomná zmluva
985/2022
29,87 € Vido Jozef Mesto Šala
23. December 2022
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
971/2022
0,00 € Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa Mesto Šala
23. December 2022
Kúpna zmluva
997/2022
100,00 € Baran Tibor, Ing. Mesto Šala
22. December 2022
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode o združenej dodávka elektriny
957/2022
0,00 € Energie2, a.s. Mesto Šala
22. December 2022
Nájomná zmluva
948/2022
20,00 € Kiselová Agneša Mesto Šala
22. December 2022
Dodatok č. 7 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
956/2022
0,00 € Energie2, a.s. Mesto Šala
22. December 2022
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
974/2022
100,00 € Pospiš Milan Mesto Šala
22. December 2022
Kúpna zmluva
981/2022
100,00 € Kováč Ivan, Ing. Mesto Šala
22. December 2022
Nájomná zmluva
945/2022
40,00 € Horváth Pavel Mesto Šala
22. December 2022
Nájomná zmluva
947/2022
29,87 € Kopáčiková Milica Mesto Šala
20. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
963/2022
0,00 € Environmentálny fond Mesto Šala
20. December 2022
Nájomná zmluva
910/2022
235,12 € Kartík Patrik Mesto Šala
20. December 2022
Nájomná zmluva
980/2022
240,00 € Račkovič Peter Mesto Šala
20. December 2022
Kúpna zmluva
972/2022
100,00 € Grell Jozef, MUDr. Mesto Šala
20. December 2022
Dohoda o splátkach dlhu
984/2022
226,22 € Bartschová Štefánia Mesto Šala
16. December 2022
Nájomná zmluva
912/2022
261,33 € Tomaníková Andrea Mesto Šala
16. December 2022
Nájomná zmluva
911/2022
314,60 € Kopáčik Bystrík Mesto Šala
16. December 2022
Nájomná zmluva
912/2022
261,33 € Tomaníková Andrea Mesto Šala