Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. August 2023
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
490/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou Mesto Šala
8. August 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
449/2023
500,00 € Matajsová Viera Mesto Šala
8. August 2023
Dohoda o splátkach dlhu a Uznanie záväzku
399/2023
266,34 € Martišková Laura Mesto Šala
8. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny
508/2023
0,00 € ZSE Energia a.s. Mesto Šala
8. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
497/2023
5 000,00 € ORLÍK o. z. Mesto Šala
8. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 889/2022
561/2023
5 954 653,96 € MBM-GROUP, a. s. Mesto Šaľa
8. August 2023
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
493/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou Petra Pázmanya s vyučovacím jazykom maďarským - Pámány P Mesto Šala
12. Júl 2023
Zmluva č. 1110/2023/KULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu
341/2023
1 501,00 € Nitriansky samosprávny kraj Mesto Šala
7. Júl 2023
Dohoda o preložke telekomunikačného vedenia
402/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Mesto Šala
7. Júl 2023
Rámcová dohoda
440/2023
119 699,54 € Július Buch - BUCH Mesto Šala
4. Júl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091CZK4-91-108
1632/2023
397 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Šaľa
30. Jún 2023
Zmluva o odbornej garancii a poradenstve
418/2023
300,00 € Koprivňanský Patrik Mesto Šala
30. Jún 2023
Zmluva o odbornej garancii a poradenstve
378/2023
1 300,00 € Waradzinová Svetlana, Doc.Mgr.art. Mesto Šala
30. Jún 2023
Zmluva o odbornej garancii a poradenstve
420/2023
300,00 € Kusendová Lenka Mesto Šala
30. Jún 2023
Zmluva o odbornej garancii a poradenstve
424/2023
300,00 € Spiszak Jakub Mesto Šala
30. Jún 2023
Zmluva o odbornej garancii a poradenstve
416/2023
300,00 € Demková Alena Mesto Šala
30. Jún 2023
Zmluva o odbornej garancii a poradenstve
423/2023
300,00 € Pišteková ArtD. Danica, Mgr. art. Mesto Šala
30. Jún 2023
Zmluva o odbornej garancii a poradenstve
422/2023
300,00 € Németh Boris, Mgr. art., ArtD. Mesto Šala
30. Jún 2023
Zmluva o odbornej garancii a poradenstve
415/2023
300,00 € Aľakša Ivan, Mgr. Mesto Šala
30. Jún 2023
Zmluva o odbornej garancii a poradenstve
417/2023
300,00 € Julény Pavol Mesto Šala