Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. November 2022
Nájomná zmluva
825/2022
210,88 € Brandová Anna Mesto Šala
25. November 2022
Dohoda č. 22/17/012/14 podľa § 12 o pomoci v hmotnej núdzi, medzi organizátorom a úradom
929/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Mesto Šala
25. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
934/2022
0,00 € GreenDream, s. r. o. Mesto Šala
25. November 2022
Nájomná zmluva
682/2022
282,87 € Ďurovková Ivana Mesto Šala
25. November 2022
Nájomná zmluva
682/2022
282,87 € Ďurovková Ivana Mesto Šala
25. November 2022
Nájomná zmluva
904/2022
116,59 € Mészáros Dezider Mesto Šala
24. November 2022
Nájomná zmluva
670/2022
205,51 € Kovácsová Eva Mesto Šala
24. November 2022
Nájomná zmluva
765/2022
184,32 € Šnydl Vladimír Mesto Šala
24. November 2022
Nájomná zmluva
743/2022
265,17 € Vaško Boris Mesto Šala
24. November 2022
Nájomná zmluva
834/2022
382,13 € Krajčovič Július Mesto Šala
24. November 2022
Nájomná zmluva
804/2022
290,38 € Sklenárová Zuzana Mesto Šala
24. November 2022
Nájomná zmluva
793/2022
294,63 € Kerpnerová Martina Mesto Šala
24. November 2022
Nájomná zmluva
913/2022
375,58 € Polydorakis Zdenka Mesto Šala
24. November 2022
Kúpna zmluva
862/2022
1 045,00 € Čopjan Juraj, Ing. Mesto Šala
24. November 2022
Nájomná zmluva
743/2022
265,17 € Vaško Boris Mesto Šala
24. November 2022
Nájomná zmluva
832/2022
372,60 € Kovácsová Eva Mesto Šala
24. November 2022
Nájomná zmluva
832/2022
372,60 € Kovácsová Eva Mesto Šala
24. November 2022
Nájomná zmluva
822/2022
274,74 € Turzová Monika Mesto Šala
24. November 2022
Nájomná zmluva
808/2022
220,97 € Király Peter Mesto Šala
24. November 2022
Nájomná zmluva
900/2022
107,45 € Kováčová Anna Mesto Šala