Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_296 o vzájomnej spolupráci v rámci projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3
487/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Šala
28. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_239 o vzájomnej spolupráci v rámci projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3
485/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Šala
27. September 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
720/2023
371,00 € Spoločnosť uctievaných OZ Mesto Šala
27. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
723/2023
0,00 € ZSE Energia a.s. Mesto Šala
20. September 2023
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 695/2018 na pozemok
610/2023
0,00 € BRANMEDIA s.r.o. Mesto Šala
20. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
721/2023
5 000,00 € Nitriansky samosprávny kraj Mesto Šala
18. September 2023
Zmluva o poskytnutí služieb verejného obstarávania
719/2023
2 160,00 € MP Profit PB, s. r. o. Mesto Šala
13. September 2023
Darovacia zmluva
588/2023
600,00 € Nadácia Pontis Mesto Šaľa
7. September 2023
Nájomná zmluva
464/2023
132,81 € Timko Denis Mesto Šala
7. September 2023
Zmluva o dielo
641/2023
25 800,00 € RTL Invest Slovakia s.r.o. Mesto Šala
6. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_295 Podpora pomáhajúcich profesií 3
496/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Šala
6. September 2023
Zmluva č. _KGR_POP3ZŠ_PKPO_750 Podpora pomáhajúcich profesií 3
499/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Šala
6. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_169 Podpora pomáhajúcich profesií 3
486/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Šala
5. September 2023
Zmluva o spolupráci
551/2023
0,00 € Spoločnosť Petra Pázmánya Mesto Šala
4. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
562/2023
0,00 € ZSE Energia a.s. Mesto Šala
4. September 2023
Zmluva o spolupráci
576/2023
0,00 € Centrum voľného času Mesto Šala
4. September 2023
Dodatok č. 1 k DOHODE o vydaní a vyplnení blankozmenky číslo: 000715A/CORP/2019
607/2023
700 000,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Mesto Šala
4. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o kontokorentnom úvere číslo: 000715/CORP/2019
606/2023
700 000,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Mesto Šala
4. September 2023
Zmluva o spolupráci
577/2023
0,00 € Kreatívni ľudia Mesto Šala
4. September 2023
Zmluva o spolupráci
579/2023
0,00 € Občianske združenie VEČANIA Mesto Šala