Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. September 2023
Zmluva o spolupráci
576/2023
0,00 € Centrum voľného času Mesto Šala
4. September 2023
Dodatok č. 1 k DOHODE o vydaní a vyplnení blankozmenky číslo: 000715A/CORP/2019
607/2023
700 000,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Mesto Šala
4. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o kontokorentnom úvere číslo: 000715/CORP/2019
606/2023
700 000,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Mesto Šala
4. September 2023
Zmluva o spolupráci
577/2023
0,00 € Kreatívni ľudia Mesto Šala
4. September 2023
Zmluva o spolupráci
579/2023
0,00 € Občianske združenie VEČANIA Mesto Šala
4. September 2023
Zmluva o spolupráci
554/2023
0,00 € Základná umelecká škola Pála Kadosu Mesto Šala
4. September 2023
Zmluva o spolupráci
556/2023
0,00 € Divadlo MATERINKY Mesto Šala
4. September 2023
Zmluva o spolupráci
590/2023
0,00 € Detská farma Humanita Mesto Šala
28. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_749 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
498/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Šala
28. August 2023
Krátkodobé cestovné poistenie
593/2023
18,37 € Generali Poisťovňa Mesto Šala
28. August 2023
Dohoda o zabezpečení sprevádzania
580/2023
0,00 € Obec Trnovec nad Váhom Mesto Šala
28. August 2023
Krátkodobé cestovné poistenie
592/2023
31,43 € Generali Poisťovňa Mesto Šala
25. August 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
572/2023
500,00 € Orémusová Mária, Bc. Mesto Šala
25. August 2023
Zmluva č. 591/2023 o krtkodobom nájme
591/2023
3 250,00 € Kabatiar Ernest Mesto Šala
25. August 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
573/2023
50,00 € Lux Simona Mesto Šala
25. August 2023
Zmluva o spolupráci
558/2023
0,00 € Archinaut Mesto Šala
25. August 2023
Zmluva o spolupráci
547/2023
0,00 € LABEERINT, s. r. o. Mesto Šala
25. August 2023
Zmluva o spolupráci
557/2023
0,00 € Občianske združenie Fantázia Mesto Šala
25. August 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
571/2023
9,95 € Maranesi Michaela Mesto Šala
25. August 2023
Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku novým záväzkom a Uznanie závúzku
583/2023
179,97 € Bujko Jozef Mesto Šala