Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Marec 2023
Nájomná zmluva
169/2023
103,48 € Kürthyová Mária Mesto Šala
11. Marec 2023
Úrazové poistenie
173/2023
10,00 € Komunálna poisť. Mesto Šala
11. Marec 2023
Úrazové poistenie
173/2023
10,00 € Komunálna poisť. Mesto Šala
11. Marec 2023
Nájomná zmluva
143/2023
288,75 € Krajčíková Lucia Mesto Šala
10. Marec 2023
Dohoda o splátkach dlhu a Uznanie záväzku
146/2023
143,71 € Bujko Jozef Mesto Šala
10. Marec 2023
Dohoda o splátkach dlhu a Uznanie záväzku
158/2023
648,83 € Kopáčik Bystrík Mesto Šala
10. Marec 2023
Nájomná zmluva
153/2023
20,00 € Minárechová Katarína Mesto Šala
10. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky
89/2023
7 200,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Mesto Šala
10. Marec 2023
Nájomná zmluva
152/2023
10,00 € Karlubík Vladimír Mesto Šala
10. Marec 2023
Nájomná zmluva
154/2023
20,00 € Stanková Katarína Mesto Šala
4. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
94/2023
768 732,00 € Miniserstvo práce, soc. vecí a rodiny Mesto Šala
4. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
93/2023
88 452,00 € Miniserstvo práce, soc. vecí a rodiny Mesto Šala
4. Marec 2023
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok
995/2022
0,00 € Kožuch Ondrej Mesto Šala
2. Marec 2023
Dohoda § 54, Pomáhame odídencom - opatrenie č. 4
149/2023
450,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Mesto Šala
2. Marec 2023
Nájomná zmluva
31/2023
219,73 € Hubáčiková Lucia Mesto Šala
2. Marec 2023
Nájomná zmluva
27/2023
360,40 € Bajcsyová Zuzana Mesto Šala
2. Marec 2023
Nájomná zmluva
151/2023
20,00 € Bednárik Erik Mesto Šala
2. Marec 2023
Dohoda § 54, Pomáhame odídencom - opatrenie č. 4
149/2023
450,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Mesto Šala
2. Marec 2023
Nájomná zmluva
141/2023
20,00 € Loži Róbert Mesto Šala
2. Marec 2023
Zmlujva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
86/2023
1 300,00 € Pindják Peter Mesto Šala