Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodaní tovarov s montážou č. 269/2023
868/2023
82 868,93 € MegaLan Consulting, s. r. o. Mesto Šala
8. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
795/2023
6 300,00 € Monika Mesto Šala
8. November 2023
Zmluva o technickom zabezpečení vystúpenia
807/2023
150,00 € Krajčovič Jozef Mesto Šala
8. November 2023
Zmluva o sponzoringu
864/2023
1 000,00 € MAXNETWORK, s. r.. o. Mesto Šala
8. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu číslo: AVF 320/2023-1/2.3
786/2023
684,00 € Audiovizuálny fond Mesto Šala
7. November 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
825/2023
50,00 € Rybnikárová Mária Mesto Šala
7. November 2023
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. 168/2023
854/2023
1 575,00 € Jarošová Dominika Mesto Šala
7. November 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
826/2023
20,00 € Sedláková Helena Mesto Šala
3. November 2023
Kúpna zmluva
858/2023
36 547,24 € OCTAGO, a.s. Mesto Šala
27. Október 2023
Zmluva o sponzoringu
853/2023
100,00 € JA-PaG, s.r.o. Mesto Šala
26. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt
852/2023
385 807,89 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Mesto Šala
25. Október 2023
Zmluva o sponzoringu
841/2023
100,00 € AUTOSERVIS HUČKO, s.r.o. Mesto Šala
25. Október 2023
Zmluva o dielo
844/2023
57 123,00 € SPORTER s.r.o. Mesto Šala
25. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt
3469/2023
385 807,89 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Šaľa
25. Október 2023
Zmluva o sponzoringu
840/2023
300,00 € Shin Heung Precision Slovakia s.r.o. Mesto Šala
24. Október 2023
Kúpna zmluva
845/2023
27 602,70 € PLQ DEVELOPMENT s.r.o. Mesto Šala
24. Október 2023
Dohoda o vzájomnej spolupráci
595/2023
0,00 € Obec Makov Mesto Šala
24. Október 2023
Zmluva o dielo
846/2023
94 440,31 € PLQ DEVELOPMENT s.r.o. Mesto Šala
24. Október 2023
Kúpna zmluva
837/2023
7 800,00 € PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. Mesto Šala
24. Október 2023
Zmluva o dielo
839/2023
114 632,00 € SPORT NITRA s.r.o. Mesto Šala