Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. December 2015
Príkazná zmluva
151/2015/EK
100,00 € prof.Paolo Santangelo Slovenská akadémia vied
15. December 2015
Príkazná zmluva
153/2015/EK
100,00 € Prof.Dr.Ing.Frank Petzoldt Slovenská akadémia vied
15. December 2015
Príkazná zmluva
149/2015/EK
100,00 € Dr.Roman Brajša Slovenská akadémia vied
15. December 2015
Príkazná zmluva
150/2015/EK
200,00 € Prof.Ing. Petr Hlavínek,CSc.,MBA Slovenská akadémia vied
15. December 2015
Príkazná zmluva
159/2015/EK
100,00 € Prof.Graham Kemp Slovenská akadémia vied
15. December 2015
Príkazná zmluva
155/2015/EK
100,00 € Prof.Antonio Acin Slovenská akadémia vied
15. December 2015
Príkazná zmluva
148/2015/EK
100,00 € Prof.Herbert Danninger Slovenská akadémia vied
15. December 2015
Príkazná zmluva
158/2015/EK
100,00 € prof.Jonathan Knowles Slovenská akadémia vied
15. December 2015
Príkazná zmluva
154/2015/EK
200,00 € prof.Istvan Vajda Slovenská akadémia vied
15. December 2015
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 1225/02/03a
156/2015/EK
Doplnená
86 214,00 € Filozofický ústav SAV Slovenská akadémia vied
15. December 2015
Príkazná zmluva
152/2015/EK
300,00 € Dr.Tuomas Tahko Slovenská akadémia vied
15. December 2015
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 1239/02/01-a
157/2015/EK
Doplnená
129 666,00 € Fyzikálny ústav SAV Slovenská akadémia vied
15. December 2015
Príkazná zmluva
147/2015/EK
100,00 € Prof.RNDr.Karel Prach,CSc. Slovenská akadémia vied
15. December 2015
Príkazná zmluva
160/2015/EK
100,00 € Univ.Doc.Ing.Daniel Tunega,CSc. Slovenská akadémia vied
14. December 2015
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 1244/02/01-a
1282015-ZH
Doplnená
151 552,00 € Elektrotechnický ústav SAV Slovenská akadémia vied
11. December 2015
Príkazná zmluva
144/2015/EK
100,00 € Assoz.prof. Piiotr Ceranowicz Slovenská akadémia vied
11. December 2015
Príkazná zmluva
138/2015/EK/2015
100,00 € prof.Piotr Jankowski Slovenská akadémia vied
11. December 2015
Príkazná zmluva
139/2015/EK
100,00 € Prof. Ian P.Grant Slovenská akadémia vied
11. December 2015
Príkazná zmluva
142/2015/EK
100,00 € prof.Onřej Santolík,RNDr. Slovenská akadémia vied
11. December 2015
Príkazná zmluva
146/2015/EK
200,00 € prof.Dr. Rudolf Dvorak Slovenská akadémia vied