Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. December 2015
Príkazná zmluva
145/2015/EK
100,00 € Mgr.David Doubek,PhD. Slovenská akadémia vied
11. December 2015
Príkazná zmluva
140/2015/EK
100,00 € Dr.Béla Pécz Slovenská akadémia vied
11. December 2015
Príkazná zmluva
137/2015/EK
100,00 € Maciej Kurpisz,MD PhD Slovenská akadémia vied
11. December 2015
Príkazná zmluva
141/2015/EK
100,00 € Dr.Hanne Appelqvist Slovenská akadémia vied
11. December 2015
Príkazná zmluva
143/2015/EK
100,00 € Doc.RNDr.Anna Macková , PhD. Slovenská akadémia vied
10. December 2015
KÚPNA ZMLUVA č. 10/ 2015
10/2015
Doplnená
0,00 € HANTON – svetelné reklamy, s.r.o. Slovenská akadémia vied
10. December 2015
o poskytovaní elektronických komunikačných služieb
:4140000868
0,00 € SATRO s.r.o. Slovenská akadémia vied
9. December 2015
Zmluva o združení
201570
0,00 € Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied Slovenská akadémia vied
8. December 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
007KE2015PFI
381,60 € BENESTRA, s. r. o. Slovenská akadémia vied
3. December 2015
o výkone kontroly miery znečistenia vypúšťaných odpadových vôd od producentov, odvádzaných verejnou kanalizáciou
K_256
Doplnená
0,00 € Bratislavská vodárenská spolocnosť, a. s. Slovenská akadémia vied
2. December 2015
Príkazná zmluva
131/2015/EK
100,00 € Dr.Harold Thompson Slovenská akadémia vied
2. December 2015
Príkazná zmluva
128/2015/EK
100,00 € assoz.prof.Dr. Philip Walther Slovenská akadémia vied
2. December 2015
Príkazná zmluva
121/2015/EK
100,00 € prof.emeritus Torbjorn Lodén Slovenská akadémia vied
2. December 2015
Príkazná zmluva
122/2015/EK
100,00 € Dr.Brian Aukema Slovenská akadémia vied
2. December 2015
Príkazná zmluva
123/2015/EK
100,00 € Prof.dr.Semra Kurama Slovenská akadémia vied
2. December 2015
Príkazná zmluva
129/2015/EK
100,00 € Prof.Dr. Arnold Hanslmeier Slovenská akadémia vied
2. December 2015
Príkazná zmluva
135/2015/EK
100,00 € prof.emeritus Vincent Megaw Slovenská akadémia vied
2. December 2015
Príkazná zmluva
136/2015/EK
100,00 € dr.hab.Artur Magnuszewski,prof.UW Slovenská akadémia vied
2. December 2015
Príkazná zmluva
133/2015/EK
100,00 € Doc.Ing. josef Čáslavský,CSc. Slovenská akadémia vied
2. December 2015
Príkazná zmluva
132/2015/EK
100,00 € Prof.DSc.Plamen Angelov Slovenská akadémia vied